میلگرد فولاد خراسان

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت میلگرد 16-A3 فولاد خراسان 22 مرداد 99 22مرداد1399 ساعت : ۱۲:۰۲ کیلوگرم 9,510تومان چهارشنبه1399/5/22 -310تومان -0.03% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 فولاد خراسان 22 مرداد 99 22مرداد1399 ساعت : ۱۲:۰۲ کیلوگرم 9,510تومان چهارشنبه1399/5/22 -310تومان -0.03% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 فولاد خراسان 22 مرداد 99 22مرداد1399 ساعت : ۱۲:۰۲ کیلوگرم 9,510تومان چهارشنبه1399/5/22 -310تومان -0.03% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 فولاد خراسان 22 مرداد 99 22مرداد1399 ساعت : ۱۲:۰۲ کیلوگرم 9,510تومان چهارشنبه1399/5/22 -310تومان -0.03% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 فولاد خراسان 22 مرداد 99 22مرداد1399 ساعت : ۱۲:۰۲ کیلوگرم 9,510تومان چهارشنبه1399/5/22 -310تومان -0.03% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 فولاد خراسان 19 مرداد 99 19مرداد1399 ساعت : ۱۶:۲۱ کیلوگرم 9,820تومان یکشنبه1399/5/19 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 فولاد خراسان 19 مرداد 99 19مرداد1399 ساعت : ۱۶:۲۱ کیلوگرم 9,820تومان یکشنبه1399/5/19 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 فولاد خراسان 19 مرداد 99 19مرداد1399 ساعت : ۱۶:۲۱ کیلوگرم 9,820تومان یکشنبه1399/5/19 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 فولاد خراسان 19 مرداد 99 19مرداد1399 ساعت : ۱۶:۲۱ کیلوگرم 9,820تومان یکشنبه1399/5/19 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 فولاد خراسان 19 مرداد 99 19مرداد1399 ساعت : ۱۶:۲۱ کیلوگرم 9,820تومان یکشنبه1399/5/19 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 فولاد خراسان 16 مرداد 99 16مرداد1399 ساعت : ۱۱:۵۶ کیلوگرم 9,820تومان پنجشنبه1399/5/16 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 فولاد خراسان 16 مرداد 99 16مرداد1399 ساعت : ۱۱:۵۶ کیلوگرم 9,820تومان پنجشنبه1399/5/16 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 فولاد خراسان 16 مرداد 99 16مرداد1399 ساعت : ۱۱:۵۶ کیلوگرم 9,820تومان پنجشنبه1399/5/16 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 فولاد خراسان 16 مرداد 99 16مرداد1399 ساعت : ۱۱:۵۶ کیلوگرم 9,820تومان پنجشنبه1399/5/16 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 فولاد خراسان 15 مرداد 99 15مرداد1399 ساعت : ۱۵:۲۸ کیلوگرم 9,820تومان چهارشنبه1399/5/15 -510تومان -0.05% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 فولاد خراسان 15 مرداد 99 15مرداد1399 ساعت : ۱۵:۲۸ کیلوگرم 9,820تومان چهارشنبه1399/5/15 -510تومان -0.05% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 فولاد خراسان 15 مرداد 99 15مرداد1399 ساعت : ۱۵:۲۸ کیلوگرم 9,820تومان چهارشنبه1399/5/15 -510تومان -0.05% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 فولاد خراسان 15 مرداد 99 15مرداد1399 ساعت : ۱۵:۲۸ کیلوگرم 9,820تومان چهارشنبه1399/5/15 -510تومان -0.05% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 فولاد خراسان 14 مرداد 99 14مرداد1399 ساعت : ۱۱:۵۲ کیلوگرم 10,330تومان سه شنبه1399/5/14 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 فولاد خراسان 14 مرداد 99 14مرداد1399 ساعت : ۱۱:۵۲ کیلوگرم 10,330تومان سه شنبه1399/5/14 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->