قیمت میلگرد 28 A3 فولاد خراسان

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت میلگرد 28-A3 فولاد خراسان 22 مرداد 99 22مرداد1399 ساعت : ۱۲:۰۲ کیلوگرم 9,510تومان چهارشنبه1399/5/22 -310تومان -0.03% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 فولاد خراسان 19 مرداد 99 19مرداد1399 ساعت : ۱۶:۲۱ کیلوگرم 9,820تومان یکشنبه1399/5/19 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 فولاد خراسان 16 مرداد 99 16مرداد1399 ساعت : ۱۱:۵۶ کیلوگرم 9,820تومان پنجشنبه1399/5/16 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 فولاد خراسان 15 مرداد 99 15مرداد1399 ساعت : ۱۵:۲۸ کیلوگرم 9,820تومان چهارشنبه1399/5/15 -510تومان -0.05% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 فولاد خراسان 14 مرداد 99 14مرداد1399 ساعت : ۱۱:۵۲ کیلوگرم 10,330تومان سه شنبه1399/5/14 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 فولاد خراسان 13 مرداد 99 13مرداد1399 ساعت : ۱۵:۴۲ کیلوگرم 10,330تومان دوشنبه1399/5/13 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 فولاد خراسان 12 مرداد 99 12مرداد1399 ساعت : ۱۱:۴۴ کیلوگرم 10,230تومان یکشنبه1399/5/12 -200تومان -0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 فولاد خراسان 11 مرداد 99 11مرداد1399 ساعت : ۱۱:۵۷ کیلوگرم 10,430تومان شنبه1399/5/11 -350تومان -0.03% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 فولاد خراسان 9 مرداد 99 9مرداد1399 ساعت : ۱۱:۱۶ کیلوگرم 10,780تومان پنجشنبه1399/5/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 فولاد خراسان 8 مرداد 99 8مرداد1399 ساعت : ۱۱:۵۵ کیلوگرم 10,780تومان چهارشنبه1399/5/8 1640تومان 0.18% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 فولاد خراسان 7 مرداد 99 7مرداد1399 ساعت : ۱۱:۵۱ کیلوگرم 10,780تومان سه شنبه1399/5/7 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 فولاد خراسان 6 مرداد 99 6مرداد1399 ساعت : ۱۱:۴۹ کیلوگرم 10,680تومان دوشنبه1399/5/6 400تومان 0.04% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 فولاد خراسان 2 مرداد 99 2مرداد1399 ساعت : ۱۰:۵۹ کیلوگرم 10,280تومان پنجشنبه1399/5/2 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 فولاد خراسان 1 مرداد 99 1مرداد1399 ساعت : ۱۵:۲۱ کیلوگرم 10,280تومان چهارشنبه1399/5/1 -900تومان -0.08% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 فولاد خراسان 29 تیر 99 29تیر1399 ساعت : ۱۵:۰۶ کیلوگرم 11,180تومان یکشنبه1399/4/29 260تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 فولاد خراسان 28 تیر 99 28تیر1399 ساعت : ۱۱:۵۰ کیلوگرم 10,920تومان شنبه1399/4/28 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 فولاد خراسان 26 تیر 99 26تیر1399 ساعت : ۱۱:۱۰ کیلوگرم 10,920تومان پنجشنبه1399/4/26 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 فولاد خراسان 25 تیر 99 25تیر1399 ساعت : ۱۲:۳۰ کیلوگرم 10,920تومان چهارشنبه1399/4/25 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 فولاد خراسان 24 تیر 99 24تیر1399 ساعت : ۱۴:۵۷ کیلوگرم 10,920تومان سه شنبه1399/4/24 300تومان 0.03% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 فولاد خراسان 23 تیر 99 23تیر1399 ساعت : ۱۵:۰۷ کیلوگرم 10,620تومان دوشنبه1399/4/23 290تومان 0.03% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-