قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت میلگرد 18-A3 کیان فولاد ابهر 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۳:۱۴ کیلوگرم 10,700تومان چهارشنبه1399/9/12 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 کیان فولاد ابهر 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۳:۱۳ کیلوگرم 10,700تومان چهارشنبه1399/9/12 -200تومان -0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 کیان فولاد ابهر 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۳:۱۳ کیلوگرم 10,700تومان چهارشنبه1399/9/12 -1300تومان -0.11% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 کیان فولاد ابهر 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۳:۱۳ کیلوگرم 10,700تومان چهارشنبه1399/9/12 -100تومان -0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 کیان فولاد ابهر 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۳:۱۳ کیلوگرم 10,700تومان چهارشنبه1399/9/12 -100تومان -0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 کیان فولاد ابهر 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۳:۱۳ کیلوگرم 10,700تومان چهارشنبه1399/9/12 -100تومان -0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 کیان فولاد ابهر 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۳:۱۳ کیلوگرم 10,700تومان چهارشنبه1399/9/12 -100تومان -0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 کیان فولاد ابهر 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۳:۱۳ کیلوگرم 10,700تومان چهارشنبه1399/9/12 -100تومان -0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 کیان فولاد ابهر 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۳:۱۳ کیلوگرم 10,700تومان چهارشنبه1399/9/12 -100تومان -0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 کیان فولاد ابهر 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۳:۲۵ کیلوگرم 10,900تومان سه شنبه1399/9/11 900تومان 0.09% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 کیان فولاد ابهر 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۳:۲۵ کیلوگرم 12,000تومان سه شنبه1399/9/11 2000تومان 0.2% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 کیان فولاد ابهر 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۳:۲۵ کیلوگرم 10,800تومان سه شنبه1399/9/11 800تومان 0.08% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 کیان فولاد ابهر 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۳:۲۵ کیلوگرم 10,800تومان سه شنبه1399/9/11 800تومان 0.08% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 کیان فولاد ابهر 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۳:۲۵ کیلوگرم 10,800تومان سه شنبه1399/9/11 800تومان 0.08% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 کیان فولاد ابهر 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۳:۲۵ کیلوگرم 10,800تومان سه شنبه1399/9/11 800تومان 0.08% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 کیان فولاد ابهر 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۳:۲۵ کیلوگرم 10,800تومان سه شنبه1399/9/11 800تومان 0.08% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 کیان فولاد ابهر 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۳:۲۵ کیلوگرم 10,800تومان سه شنبه1399/9/11 800تومان 0.08% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 کیان فولاد ابهر 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۲:۱۶ کیلوگرم 10,000تومان یکشنبه1399/9/9 -200تومان -0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 کیان فولاد ابهر 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۲:۱۶ کیلوگرم 10,000تومان یکشنبه1399/9/9 -250تومان -0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 کیان فولاد ابهر 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۲:۱۶ کیلوگرم 10,000تومان یکشنبه1399/9/9 -200تومان -0.02% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-