میلگرد مشیز بردسیر

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت میلگرد 14-A3 مشیز بردسیر 14 فروردین 00 14فروردین1400 ساعت : ۱۴:۰۳ کیلوگرم 12,800تومان شنبه1400/1/14 350تومان 2.73% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 مشیز بردسیر 14 فروردین 00 14فروردین1400 ساعت : ۰۸:۴۹ کیلوگرم 13,000تومان شنبه1400/1/14 350تومان 0.03% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 مشیز بردسیر 14 فروردین 00 14فروردین1400 ساعت : ۰۸:۴۹ کیلوگرم 12,800تومان شنبه1400/1/14 450تومان 0.04% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 مشیز بردسیر 14 فروردین 00 14فروردین1400 ساعت : ۰۸:۴۸ کیلوگرم 12,800تومان شنبه1400/1/14 450تومان 0.04% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 مشیز بردسیر 23 اسفند 99 23اسفند1399 ساعت : ۱۲:۲۳ کیلوگرم 12,450تومان شنبه1399/12/23 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 مشیز بردسیر 20 اسفند 99 20اسفند1399 ساعت : ۱۲:۲۳ کیلوگرم 12,450تومان چهارشنبه1399/12/20 100تومان 0.8% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 مشیز بردسیر 19 اسفند 99 19اسفند1399 ساعت : ۱۲:۰۲ کیلوگرم 12,650تومان سه شنبه1399/12/19 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 مشیز بردسیر 19 اسفند 99 19اسفند1399 ساعت : ۱۲:۰۲ کیلوگرم 12,350تومان سه شنبه1399/12/19 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 مشیز بردسیر 19 اسفند 99 19اسفند1399 ساعت : ۱۲:۰۲ کیلوگرم 12,350تومان سه شنبه1399/12/19 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 مشیز بردسیر 18 اسفند 99 18اسفند1399 ساعت : ۱۱:۲۱ کیلوگرم 12,650تومان دوشنبه1399/12/18 -50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 مشیز بردسیر 18 اسفند 99 18اسفند1399 ساعت : ۱۱:۲۱ کیلوگرم 12,350تومان دوشنبه1399/12/18 -50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 مشیز بردسیر 18 اسفند 99 18اسفند1399 ساعت : ۱۱:۲۱ کیلوگرم 12,350تومان دوشنبه1399/12/18 -50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 مشیز بردسیر 18 اسفند 99 18اسفند1399 ساعت : ۱۱:۲۱ کیلوگرم 12,350تومان دوشنبه1399/12/18 -50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 مشیز بردسیر 18 اسفند 99 18اسفند1399 ساعت : ۱۱:۲۱ کیلوگرم 12,350تومان دوشنبه1399/12/18 -50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 مشیز بردسیر 17 اسفند 99 17اسفند1399 ساعت : ۱۲:۲۳ کیلوگرم 12,400تومان یکشنبه1399/12/17 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 مشیز بردسیر 16 اسفند 99 16اسفند1399 ساعت : ۱۵:۱۵ کیلوگرم 12,700تومان شنبه1399/12/16 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 مشیز بردسیر 16 اسفند 99 16اسفند1399 ساعت : ۱۵:۱۵ کیلوگرم 12,400تومان شنبه1399/12/16 -50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 مشیز بردسیر 16 اسفند 99 16اسفند1399 ساعت : ۱۵:۱۵ کیلوگرم 12,400تومان شنبه1399/12/16 50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 مشیز بردسیر 16 اسفند 99 16اسفند1399 ساعت : ۱۵:۱۵ کیلوگرم 12,400تومان شنبه1399/12/16 50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 مشیز بردسیر 16 اسفند 99 16اسفند1399 ساعت : ۱۵:۰۳ کیلوگرم 12,400تومان شنبه1399/12/16 -50تومان -0.4% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->