میلگرد کیان کاشان

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت میلگرد 8-A2 کیان کاشان 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۱:۱۴ کیلوگرم 13,250تومان چهارشنبه1399/12/6 -100تومان -0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 کیان کاشان 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۱:۱۴ کیلوگرم 13,050تومان چهارشنبه1399/12/6 -300تومان -0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A2 کیان کاشان 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۱:۱۳ کیلوگرم 13,050تومان چهارشنبه1399/12/6 -300تومان -0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A2 کیان کاشان 5 اسفند 99 5اسفند1399 ساعت : ۱۱:۴۸ کیلوگرم 13,350تومان سه شنبه1399/12/5 -100تومان -0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A2 کیان کاشان 4 اسفند 99 4اسفند1399 ساعت : ۱۰:۵۵ کیلوگرم 13,450تومان دوشنبه1399/12/4 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 کیان کاشان 4 اسفند 99 4اسفند1399 ساعت : ۱۰:۵۵ کیلوگرم 13,350تومان دوشنبه1399/12/4 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A2 کیان کاشان 4 اسفند 99 4اسفند1399 ساعت : ۱۰:۵۵ کیلوگرم 13,350تومان دوشنبه1399/12/4 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A2 کیان کاشان 3 اسفند 99 3اسفند1399 ساعت : ۱۱:۴۵ کیلوگرم 13,450تومان یکشنبه1399/12/3 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 کیان کاشان 3 اسفند 99 3اسفند1399 ساعت : ۱۱:۴۴ کیلوگرم 13,350تومان یکشنبه1399/12/3 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A2 کیان کاشان 3 اسفند 99 3اسفند1399 ساعت : ۱۱:۴۳ کیلوگرم 13,350تومان یکشنبه1399/12/3 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A2 کیان کاشان 2 اسفند 99 2اسفند1399 ساعت : ۱۱:۱۱ کیلوگرم 13,350تومان شنبه1399/12/2 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 کیان کاشان 2 اسفند 99 2اسفند1399 ساعت : ۱۱:۱۱ کیلوگرم 13,350تومان شنبه1399/12/2 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A2 کیان کاشان 2 اسفند 99 2اسفند1399 ساعت : ۱۱:۱۱ کیلوگرم 13,450تومان شنبه1399/12/2 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A2 کیان کاشان 30 بهمن 99 30بهمن1399 ساعت : ۱۱:۲۵ کیلوگرم 13,450تومان پنجشنبه1399/11/30 150تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 کیان کاشان 30 بهمن 99 30بهمن1399 ساعت : ۱۱:۲۵ کیلوگرم 13,350تومان پنجشنبه1399/11/30 150تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A2 کیان کاشان 30 بهمن 99 30بهمن1399 ساعت : ۱۱:۲۵ کیلوگرم 13,350تومان پنجشنبه1399/11/30 150تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A2 کیان کاشان 29 بهمن 99 29بهمن1399 ساعت : ۱۰:۳۶ کیلوگرم 13,200تومان چهارشنبه1399/11/29 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 کیان کاشان 29 بهمن 99 29بهمن1399 ساعت : ۱۰:۳۶ کیلوگرم 13,200تومان چهارشنبه1399/11/29 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A2 کیان کاشان 29 بهمن 99 29بهمن1399 ساعت : ۱۰:۳۶ کیلوگرم 13,300تومان چهارشنبه1399/11/29 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A2 کیان کاشان 28 بهمن 99 28بهمن1399 ساعت : ۱۱:۰۷ کیلوگرم 13,100تومان سه شنبه1399/11/28 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->