میلگرد نورد گرم سمنان

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۱:۳۱ کیلوگرم 14,350تومان یکشنبه1399/12/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A3 نورد گرم سمنان 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۱:۳۰ کیلوگرم 13,300تومان یکشنبه1399/12/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 نورد گرم سمنان 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۱:۳۰ کیلوگرم 13,200تومان یکشنبه1399/12/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۲:۳۷ کیلوگرم 14,350تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A3 نورد گرم سمنان 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۲:۳۷ کیلوگرم 13,300تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 نورد گرم سمنان 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۲:۳۷ کیلوگرم 13,200تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۰:۵۱ کیلوگرم 14,350تومان چهارشنبه1399/12/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A3 نورد گرم سمنان 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۰:۵۱ کیلوگرم 13,300تومان چهارشنبه1399/12/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 نورد گرم سمنان 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۰:۵۱ کیلوگرم 13,200تومان چهارشنبه1399/12/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان 5 اسفند 99 5اسفند1399 ساعت : ۱۲:۰۰ کیلوگرم 14,350تومان سه شنبه1399/12/5 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A3 نورد گرم سمنان 5 اسفند 99 5اسفند1399 ساعت : ۱۲:۰۰ کیلوگرم 13,300تومان سه شنبه1399/12/5 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 نورد گرم سمنان 5 اسفند 99 5اسفند1399 ساعت : ۱۱:۵۹ کیلوگرم 13,200تومان سه شنبه1399/12/5 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان 4 اسفند 99 4اسفند1399 ساعت : ۱۱:۱۱ کیلوگرم 14,350تومان دوشنبه1399/12/4 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A3 نورد گرم سمنان 4 اسفند 99 4اسفند1399 ساعت : ۱۱:۱۱ کیلوگرم 13,300تومان دوشنبه1399/12/4 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 نورد گرم سمنان 4 اسفند 99 4اسفند1399 ساعت : ۱۱:۱۱ کیلوگرم 13,200تومان دوشنبه1399/12/4 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان 3 اسفند 99 3اسفند1399 ساعت : ۱۱:۰۶ کیلوگرم 14,350تومان یکشنبه1399/12/3 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A3 نورد گرم سمنان 3 اسفند 99 3اسفند1399 ساعت : ۱۱:۰۶ کیلوگرم 13,300تومان یکشنبه1399/12/3 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 نورد گرم سمنان 3 اسفند 99 3اسفند1399 ساعت : ۱۱:۰۶ کیلوگرم 13,200تومان یکشنبه1399/12/3 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان 2 اسفند 99 2اسفند1399 ساعت : ۱۰:۴۸ کیلوگرم 14,350تومان شنبه1399/12/2 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A3 نورد گرم سمنان 2 اسفند 99 2اسفند1399 ساعت : ۱۰:۴۸ کیلوگرم 13,300تومان شنبه1399/12/2 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->