میلگرد نورد گیلان حسن رود

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت میلگرد 20-A3 نورد گیلان حسن رود 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۱:۵۳ کیلوگرم 12,650تومان چهارشنبه1399/12/6 -150تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 نورد گیلان حسن رود 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۱:۵۳ کیلوگرم 12,650تومان چهارشنبه1399/12/6 -150تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 نورد گیلان حسن رود 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۱:۵۳ کیلوگرم 12,650تومان چهارشنبه1399/12/6 -150تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 نورد گیلان حسن رود 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۱:۵۳ کیلوگرم 12,650تومان چهارشنبه1399/12/6 -150تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 نورد گیلان حسن رود 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۱:۵۳ کیلوگرم 12,750تومان چهارشنبه1399/12/6 -150تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 نورد گیلان حسن رود 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۱:۵۳ کیلوگرم 13,000تومان چهارشنبه1399/12/6 -150تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A2 نورد گیلان حسن رود 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۱:۵۳ کیلوگرم 13,350تومان چهارشنبه1399/12/6 -150تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A2 نورد گیلان حسن رود 5 اسفند 99 5اسفند1399 ساعت : ۱۱:۴۶ کیلوگرم 13,500تومان سه شنبه1399/12/5 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 نورد گیلان حسن رود 5 اسفند 99 5اسفند1399 ساعت : ۱۱:۴۶ کیلوگرم 13,150تومان سه شنبه1399/12/5 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 نورد گیلان حسن رود 5 اسفند 99 5اسفند1399 ساعت : ۱۱:۴۶ کیلوگرم 12,900تومان سه شنبه1399/12/5 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 نورد گیلان حسن رود 5 اسفند 99 5اسفند1399 ساعت : ۱۱:۴۶ کیلوگرم 12,800تومان سه شنبه1399/12/5 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 نورد گیلان حسن رود 5 اسفند 99 5اسفند1399 ساعت : ۱۱:۴۶ کیلوگرم 12,800تومان سه شنبه1399/12/5 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 نورد گیلان حسن رود 5 اسفند 99 5اسفند1399 ساعت : ۱۱:۴۶ کیلوگرم 12,800تومان سه شنبه1399/12/5 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 نورد گیلان حسن رود 5 اسفند 99 5اسفند1399 ساعت : ۱۱:۴۶ کیلوگرم 12,800تومان سه شنبه1399/12/5 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 نورد گیلان حسن رود 4 اسفند 99 4اسفند1399 ساعت : ۱۱:۵۵ کیلوگرم 12,800تومان دوشنبه1399/12/4 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 نورد گیلان حسن رود 4 اسفند 99 4اسفند1399 ساعت : ۱۱:۵۵ کیلوگرم 12,800تومان دوشنبه1399/12/4 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 نورد گیلان حسن رود 4 اسفند 99 4اسفند1399 ساعت : ۱۱:۵۵ کیلوگرم 12,800تومان دوشنبه1399/12/4 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 نورد گیلان حسن رود 4 اسفند 99 4اسفند1399 ساعت : ۱۱:۵۵ کیلوگرم 12,900تومان دوشنبه1399/12/4 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 نورد گیلان حسن رود 4 اسفند 99 4اسفند1399 ساعت : ۱۱:۵۵ کیلوگرم 13,150تومان دوشنبه1399/12/4 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A2 نورد گیلان حسن رود 4 اسفند 99 4اسفند1399 ساعت : ۱۱:۵۵ کیلوگرم 13,500تومان دوشنبه1399/12/4 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->