میلگرد 16 A3 نورد گیلان حسن رود

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت میلگرد 16-A3 نورد گیلان حسن رود 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۱:۵۳ کیلوگرم 12,650تومان چهارشنبه1399/12/6 -150تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 نورد گیلان حسن رود 5 اسفند 99 5اسفند1399 ساعت : ۱۱:۴۶ کیلوگرم 12,800تومان سه شنبه1399/12/5 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 نورد گیلان حسن رود 4 اسفند 99 4اسفند1399 ساعت : ۱۱:۵۵ کیلوگرم 12,800تومان دوشنبه1399/12/4 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 نورد گیلان حسن رود 3 اسفند 99 3اسفند1399 ساعت : ۱۳:۲۸ کیلوگرم 12,800تومان یکشنبه1399/12/3 -200تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 نورد گیلان حسن رود 2 اسفند 99 2اسفند1399 ساعت : ۱۱:۵۵ کیلوگرم 13,000تومان شنبه1399/12/2 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 نورد گیلان حسن رود 30 بهمن 99 30بهمن1399 ساعت : ۱۱:۳۵ کیلوگرم 13,000تومان پنجشنبه1399/11/30 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 نورد گیلان حسن رود 29 بهمن 99 29بهمن1399 ساعت : ۱۲:۰۸ کیلوگرم 13,000تومان چهارشنبه1399/11/29 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 نورد گیلان حسن رود 28 بهمن 99 28بهمن1399 ساعت : ۱۳:۳۱ کیلوگرم 13,000تومان سه شنبه1399/11/28 50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 نورد گیلان حسن رود 27 بهمن 99 27بهمن1399 ساعت : ۱۳:۲۹ کیلوگرم 12,950تومان دوشنبه1399/11/27 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 نورد گیلان حسن رود 26 بهمن 99 26بهمن1399 ساعت : ۱۱:۳۱ کیلوگرم 12,950تومان یکشنبه1399/11/26 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 نورد گیلان حسن رود 25 بهمن 99 25بهمن1399 ساعت : ۱۴:۰۷ کیلوگرم 12,850تومان شنبه1399/11/25 50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 نورد گیلان حسن رود 23 بهمن 99 23بهمن1399 ساعت : ۱۲:۵۷ کیلوگرم 12,800تومان پنجشنبه1399/11/23 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 نورد گیلان حسن رود 21 بهمن 99 21بهمن1399 ساعت : ۱۱:۴۶ کیلوگرم 12,600تومان سه شنبه1399/11/21 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 نورد گیلان حسن رود 20 بهمن 99 20بهمن1399 ساعت : ۱۱:۲۸ کیلوگرم 12,400تومان دوشنبه1399/11/20 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 نورد گیلان حسن رود 19 بهمن 99 19بهمن1399 ساعت : ۱۱:۳۰ کیلوگرم 12,400تومان یکشنبه1399/11/19 -100تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 نورد گیلان حسن رود 18 بهمن 99 18بهمن1399 ساعت : ۱۱:۳۷ کیلوگرم 12,500تومان شنبه1399/11/18 -300تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 نورد گیلان حسن رود 16 بهمن 99 16بهمن1399 ساعت : ۱۱:۱۲ کیلوگرم 12,800تومان پنجشنبه1399/11/16 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 نورد گیلان حسن رود 15 بهمن 99 15بهمن1399 ساعت : ۱۱:۲۷ کیلوگرم 12,800تومان چهارشنبه1399/11/15 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 نورد گیلان حسن رود 14 بهمن 99 14بهمن1399 ساعت : ۱۲:۰۸ کیلوگرم 12,800تومان سه شنبه1399/11/14 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 نورد گیلان حسن رود 13 بهمن 99 13بهمن1399 ساعت : ۱۱:۴۴ کیلوگرم 12,800تومان دوشنبه1399/11/13 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->