میلگرد | قیمت انواع میلگرد | آخرین قیمت های میلگرد صفحه 2

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت میلگرد 16-A3 صبا فولاد زاگرس 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۳:۱۴ کیلوگرم 12,950تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 صبا فولاد زاگرس 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۳:۱۴ کیلوگرم 12,950تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 صبا فولاد زاگرس 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۳:۱۴ کیلوگرم 12,950تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 صبا فولاد زاگرس 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۳:۱۴ کیلوگرم 12,950تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 صبا فولاد زاگرس 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۳:۱۴ کیلوگرم 12,950تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 صبا فولاد زاگرس 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۳:۱۴ کیلوگرم 13,400تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 سرمد ابرکوه 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۳:۱۰ کیلوگرم 12,500تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 سرمد ابرکوه 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۳:۱۰ کیلوگرم 12,500تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 سرمد ابرکوه 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۳:۱۰ کیلوگرم 12,400تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 سرمد ابرکوه 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۳:۱۰ کیلوگرم 12,400تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 سرمد ابرکوه 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۳:۱۰ کیلوگرم 12,400تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 32-A3 سرمد ابرکوه 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۳:۱۰ کیلوگرم 12,400تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 جهان فولاد سیرجان 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۳:۰۲ کیلوگرم 12,500تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 جهان فولاد سیرجان 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۳:۰۲ کیلوگرم 12,500تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 جهان فولاد سیرجان 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۳:۰۲ کیلوگرم 12,300تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 جهان فولاد سیرجان 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۳:۰۲ کیلوگرم 12,300تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 جهان فولاد سیرجان 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۳:۰۲ کیلوگرم 12,300تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 جهان فولاد سیرجان 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۳:۰۲ کیلوگرم 12,300تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 جهان فولاد سیرجان 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۳:۰۲ کیلوگرم 12,300تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A2 آذر فولاد امین 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۲:۴۶ کیلوگرم 12,750تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->