قیمت میلگرد | قیمت انواع میلگرد | آخرین قیمت های میلگرد صفحه 2

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت میلگرد 12-A2 آریان فولاد 29 مهر 99 29مهر1399 ساعت : ۱۴:۳۵ کیلوگرم 12,800تومان سه شنبه1399/7/29 -700تومان -0.05% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 آریان فولاد 29 مهر 99 29مهر1399 ساعت : ۱۴:۳۵ کیلوگرم 12,600تومان سه شنبه1399/7/29 -700تومان -0.05% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 آریان فولاد 29 مهر 99 29مهر1399 ساعت : ۱۴:۳۵ کیلوگرم 12,600تومان سه شنبه1399/7/29 -700تومان -0.05% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 آریان فولاد 29 مهر 99 29مهر1399 ساعت : ۱۴:۳۵ کیلوگرم 12,600تومان سه شنبه1399/7/29 -700تومان -0.05% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 آریان فولاد 29 مهر 99 29مهر1399 ساعت : ۱۴:۳۵ کیلوگرم 12,600تومان سه شنبه1399/7/29 -700تومان -0.05% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 آریان فولاد 29 مهر 99 29مهر1399 ساعت : ۱۴:۳۵ کیلوگرم 12,600تومان سه شنبه1399/7/29 -700تومان -0.05% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 آریان فولاد 29 مهر 99 29مهر1399 ساعت : ۱۴:۳۵ کیلوگرم 12,600تومان سه شنبه1399/7/29 -700تومان -0.05% مشاهده
قیمت میلگرد 32-A3 نیک صدرا توس 29 مهر 99 29مهر1399 ساعت : ۱۴:۱۹ کیلوگرم 12,110تومان سه شنبه1399/7/29 -1490تومان -0.11% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 نیک صدرا توس 29 مهر 99 29مهر1399 ساعت : ۱۴:۱۹ کیلوگرم 11,926تومان سه شنبه1399/7/29 -1374تومان -0.1% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 نیک صدرا توس 29 مهر 99 29مهر1399 ساعت : ۱۴:۱۸ کیلوگرم 11,926تومان سه شنبه1399/7/29 -1374تومان -0.1% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 نیک صدرا توس 29 مهر 99 29مهر1399 ساعت : ۱۴:۱۸ کیلوگرم 11,926تومان سه شنبه1399/7/29 -1374تومان -0.1% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 نیک صدرا توس 29 مهر 99 29مهر1399 ساعت : ۱۴:۱۸ کیلوگرم 11,926تومان سه شنبه1399/7/29 -1374تومان -0.1% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 نیک صدرا توس 29 مهر 99 29مهر1399 ساعت : ۱۴:۱۸ کیلوگرم 11,926تومان سه شنبه1399/7/29 -1374تومان -0.1% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 نیک صدرا توس 29 مهر 99 29مهر1399 ساعت : ۱۴:۱۸ کیلوگرم 11,926تومان سه شنبه1399/7/29 -1374تومان -0.1% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 نیک صدرا توس 29 مهر 99 29مهر1399 ساعت : ۱۴:۱۸ کیلوگرم 11,926تومان سه شنبه1399/7/29 -1374تومان -0.1% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 نیک صدرا توس 29 مهر 99 29مهر1399 ساعت : ۱۴:۱۷ کیلوگرم 12,110تومان سه شنبه1399/7/29 -1490تومان -0.11% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 آریا ذوب 29 مهر 99 29مهر1399 ساعت : ۱۴:۱۲ کیلوگرم 12,600تومان سه شنبه1399/7/29 300تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 آریا ذوب 29 مهر 99 29مهر1399 ساعت : ۱۴:۱۲ کیلوگرم 12,600تومان سه شنبه1399/7/29 300تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 آریا ذوب 29 مهر 99 29مهر1399 ساعت : ۱۴:۱۲ کیلوگرم 12,600تومان سه شنبه1399/7/29 300تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 آریا ذوب 29 مهر 99 29مهر1399 ساعت : ۱۴:۱۲ کیلوگرم 12,600تومان سه شنبه1399/7/29 300تومان 0.02% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-