قیمت میلگرد | قیمت انواع میلگرد | آخرین قیمت های میلگرد صفحه 2471

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت میلگرد 16-A2 سیرجان حدید 16 فروردین 97 16فروردین1397 ساعت : ۱۲:۰۶ کیلوگرم 2,660تومان پنجشنبه1397/1/16 10تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A2 سیرجان حدید 16 فروردین 97 16فروردین1397 ساعت : ۱۲:۰۶ کیلوگرم 2,660تومان پنجشنبه1397/1/16 10تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A2 سیرجان حدید 16 فروردین 97 16فروردین1397 ساعت : ۱۲:۰۵ کیلوگرم 2,660تومان پنجشنبه1397/1/16 10تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 سیرجان حدید 16 فروردین 97 16فروردین1397 ساعت : ۱۲:۰۵ کیلوگرم 2,680تومان پنجشنبه1397/1/16 10تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 البرز غرب 16 فروردین 97 16فروردین1397 ساعت : ۱۲:۰۳ کیلوگرم 2,560تومان پنجشنبه1397/1/16 10تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 البرز غرب 16 فروردین 97 16فروردین1397 ساعت : ۱۲:۰۳ کیلوگرم 2,560تومان پنجشنبه1397/1/16 10تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 البرز غرب 16 فروردین 97 16فروردین1397 ساعت : ۱۲:۰۳ کیلوگرم 2,560تومان پنجشنبه1397/1/16 10تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 البرز غرب 16 فروردین 97 16فروردین1397 ساعت : ۱۲:۰۲ کیلوگرم 2,560تومان پنجشنبه1397/1/16 10تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 البرز غرب 16 فروردین 97 16فروردین1397 ساعت : ۱۲:۰۲ کیلوگرم 2,560تومان پنجشنبه1397/1/16 10تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A2 البرز غرب 16 فروردین 97 16فروردین1397 ساعت : ۱۲:۰۲ کیلوگرم 2,560تومان پنجشنبه1397/1/16 10تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 البرز غرب 16 فروردین 97 16فروردین1397 ساعت : ۱۲:۰۲ کیلوگرم 2,560تومان پنجشنبه1397/1/16 10تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 32-A3 درپاد 16 فروردین 97 16فروردین1397 ساعت : ۱۲:۰۰ کیلوگرم 2,610تومان پنجشنبه1397/1/16 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 درپاد 16 فروردین 97 16فروردین1397 ساعت : ۱۱:۵۹ کیلوگرم 2,610تومان پنجشنبه1397/1/16 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 درپاد 16 فروردین 97 16فروردین1397 ساعت : ۱۱:۵۹ کیلوگرم 2,610تومان پنجشنبه1397/1/16 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 درپاد 16 فروردین 97 16فروردین1397 ساعت : ۱۱:۵۹ کیلوگرم 2,610تومان پنجشنبه1397/1/16 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 درپاد 16 فروردین 97 16فروردین1397 ساعت : ۱۱:۵۹ کیلوگرم 2,610تومان پنجشنبه1397/1/16 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 درپاد 16 فروردین 97 16فروردین1397 ساعت : ۱۱:۵۹ کیلوگرم 2,610تومان پنجشنبه1397/1/16 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 درپاد 16 فروردین 97 16فروردین1397 ساعت : ۱۱:۵۹ کیلوگرم 2,610تومان پنجشنبه1397/1/16 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-