قیمت میلگرد | قیمت انواع میلگرد | آخرین قیمت های میلگرد صفحه 2472

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت میلگرد 14-A3 درپاد 15 فروردین 97 15فروردین1397 ساعت : ۱۲:۵۱ کیلوگرم 2,590تومان چهارشنبه1397/1/15 90تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 درپاد 15 فروردین 97 15فروردین1397 ساعت : ۱۲:۵۱ کیلوگرم 2,630تومان چهارشنبه1397/1/15 90تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 درپاد 15 فروردین 97 15فروردین1397 ساعت : ۱۲:۵۱ کیلوگرم 2,630تومان چهارشنبه1397/1/15 90تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A2 درپاد 15 فروردین 97 15فروردین1397 ساعت : ۱۲:۵۰ کیلوگرم 2,650تومان چهارشنبه1397/1/15 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A2 درپاد 15 فروردین 97 15فروردین1397 ساعت : ۱۲:۴۸ کیلوگرم 2,650تومان چهارشنبه1397/1/15 90تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 سیرجان حدید 15 فروردین 97 15فروردین1397 ساعت : ۱۲:۴۶ کیلوگرم 2,650تومان چهارشنبه1397/1/15 40تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 سیرجان حدید 15 فروردین 97 15فروردین1397 ساعت : ۱۲:۴۶ کیلوگرم 2,650تومان چهارشنبه1397/1/15 40تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 سیرجان حدید 15 فروردین 97 15فروردین1397 ساعت : ۱۲:۴۶ کیلوگرم 2,650تومان چهارشنبه1397/1/15 40تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 سیرجان حدید 15 فروردین 97 15فروردین1397 ساعت : ۱۲:۴۶ کیلوگرم 2,650تومان چهارشنبه1397/1/15 40تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A2 سیرجان حدید 15 فروردین 97 15فروردین1397 ساعت : ۱۲:۴۶ کیلوگرم 2,650تومان چهارشنبه1397/1/15 40تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A2 سیرجان حدید 15 فروردین 97 15فروردین1397 ساعت : ۱۲:۴۶ کیلوگرم 2,650تومان چهارشنبه1397/1/15 40تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A2 سیرجان حدید 15 فروردین 97 15فروردین1397 ساعت : ۱۲:۴۲ کیلوگرم 2,650تومان چهارشنبه1397/1/15 40تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 سیرجان حدید 15 فروردین 97 15فروردین1397 ساعت : ۱۲:۴۲ کیلوگرم 2,670تومان چهارشنبه1397/1/15 30تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل 15 فروردین 97 15فروردین1397 ساعت : ۱۲:۴۰ کیلوگرم 2,583تومان چهارشنبه1397/1/15 32تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل 15 فروردین 97 15فروردین1397 ساعت : ۱۲:۴۰ کیلوگرم 2,583تومان چهارشنبه1397/1/15 32تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 فولاد خرمدشت 15 فروردین 97 15فروردین1397 ساعت : ۱۲:۳۸ کیلوگرم 2,551تومان چهارشنبه1397/1/15 39تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A3 فولاد خرمدشت 15 فروردین 97 15فروردین1397 ساعت : ۱۲:۳۸ کیلوگرم 2,605تومان چهارشنبه1397/1/15 44تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-