قیمت میلگرد | قیمت انواع میلگرد | آخرین قیمت های میلگرد صفحه 3

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت میلگرد 20-A3 سرمد ابرکوه 28 مهر 99 28مهر1399 ساعت : ۱۳:۴۵ کیلوگرم 12,800تومان دوشنبه1399/7/28 -100تومان -0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 32-A3 سرمد ابرکوه 28 مهر 99 28مهر1399 ساعت : ۱۳:۴۵ کیلوگرم 12,600تومان دوشنبه1399/7/28 -300تومان -0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 32-A3 نیک صدرا توس 28 مهر 99 28مهر1399 ساعت : ۱۳:۱۱ کیلوگرم 13,600تومان دوشنبه1399/7/28 350تومان 0.03% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 نیک صدرا توس 28 مهر 99 28مهر1399 ساعت : ۱۳:۱۱ کیلوگرم 13,300تومان دوشنبه1399/7/28 450تومان 0.04% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 نیک صدرا توس 28 مهر 99 28مهر1399 ساعت : ۱۳:۱۱ کیلوگرم 13,300تومان دوشنبه1399/7/28 450تومان 0.04% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 نیک صدرا توس 28 مهر 99 28مهر1399 ساعت : ۱۳:۱۱ کیلوگرم 13,300تومان دوشنبه1399/7/28 450تومان 0.04% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 نیک صدرا توس 28 مهر 99 28مهر1399 ساعت : ۱۳:۱۱ کیلوگرم 13,300تومان دوشنبه1399/7/28 450تومان 0.04% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 نیک صدرا توس 28 مهر 99 28مهر1399 ساعت : ۱۳:۱۱ کیلوگرم 13,300تومان دوشنبه1399/7/28 450تومان 0.04% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 نیک صدرا توس 28 مهر 99 28مهر1399 ساعت : ۱۳:۱۱ کیلوگرم 13,300تومان دوشنبه1399/7/28 450تومان 0.04% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 نیک صدرا توس 28 مهر 99 28مهر1399 ساعت : ۱۳:۱۱ کیلوگرم 13,300تومان دوشنبه1399/7/28 450تومان 0.04% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 نیک صدرا توس 28 مهر 99 28مهر1399 ساعت : ۱۳:۱۱ کیلوگرم 13,600تومان دوشنبه1399/7/28 350تومان 0.03% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 کیان فولاد ابهر 28 مهر 99 28مهر1399 ساعت : ۱۲:۴۶ کیلوگرم 13,300تومان دوشنبه1399/7/28 400تومان 0.03% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 کیان فولاد ابهر 28 مهر 99 28مهر1399 ساعت : ۱۲:۴۵ کیلوگرم 13,350تومان دوشنبه1399/7/28 3450تومان 0.35% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 کیان فولاد ابهر 28 مهر 99 28مهر1399 ساعت : ۱۲:۴۵ کیلوگرم 13,150تومان دوشنبه1399/7/28 -50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 کیان فولاد ابهر 28 مهر 99 28مهر1399 ساعت : ۱۲:۴۵ کیلوگرم 13,150تومان دوشنبه1399/7/28 -50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 کیان فولاد ابهر 28 مهر 99 28مهر1399 ساعت : ۱۲:۴۴ کیلوگرم 13,150تومان دوشنبه1399/7/28 -50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 کیان فولاد ابهر 28 مهر 99 28مهر1399 ساعت : ۱۲:۴۴ کیلوگرم 13,150تومان دوشنبه1399/7/28 -50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 کیان فولاد ابهر 28 مهر 99 28مهر1399 ساعت : ۱۲:۴۴ کیلوگرم 13,150تومان دوشنبه1399/7/28 -50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 کیان فولاد ابهر 28 مهر 99 28مهر1399 ساعت : ۱۲:۴۴ کیلوگرم 13,150تومان دوشنبه1399/7/28 -50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 کیان فولاد ابهر 28 مهر 99 28مهر1399 ساعت : ۱۲:۴۴ کیلوگرم 13,150تومان دوشنبه1399/7/28 -50تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-