میلگرد | قیمت انواع میلگرد | آخرین قیمت های میلگرد صفحه 3158

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت میلگرد 14-A3 فولاد البرز ایرانیان 23 اردیبهشت 97 23اردیبهشت1397 ساعت : ۱۲:۱۳ کیلوگرم 2,820تومان یکشنبه1397/2/23 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 فولاد البرز ایرانیان 23 اردیبهشت 97 23اردیبهشت1397 ساعت : ۱۲:۱۳ کیلوگرم 2,820تومان یکشنبه1397/2/23 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 فولاد البرز ایرانیان 23 اردیبهشت 97 23اردیبهشت1397 ساعت : ۱۲:۱۳ کیلوگرم 2,820تومان یکشنبه1397/2/23 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 فولاد البرز ایرانیان 23 اردیبهشت 97 23اردیبهشت1397 ساعت : ۱۲:۱۳ کیلوگرم 2,820تومان یکشنبه1397/2/23 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 فولاد البرز ایرانیان 23 اردیبهشت 97 23اردیبهشت1397 ساعت : ۱۲:۱۳ کیلوگرم 2,820تومان یکشنبه1397/2/23 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 فولاد البرز ایرانیان 23 اردیبهشت 97 23اردیبهشت1397 ساعت : ۱۲:۱۳ کیلوگرم 2,820تومان یکشنبه1397/2/23 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 32-A3 فولاد البرز ایرانیان 23 اردیبهشت 97 23اردیبهشت1397 ساعت : ۱۲:۱۳ کیلوگرم 2,820تومان یکشنبه1397/2/23 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A2 البرز غرب 23 اردیبهشت 97 23اردیبهشت1397 ساعت : ۱۲:۰۸ کیلوگرم 2,750تومان یکشنبه1397/2/23 -50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 البرز غرب 23 اردیبهشت 97 23اردیبهشت1397 ساعت : ۱۲:۰۸ کیلوگرم 2,750تومان یکشنبه1397/2/23 -50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 البرز غرب 23 اردیبهشت 97 23اردیبهشت1397 ساعت : ۱۲:۰۸ کیلوگرم 2,750تومان یکشنبه1397/2/23 -50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 کیان کاشان 23 اردیبهشت 97 23اردیبهشت1397 ساعت : ۱۲:۰۷ کیلوگرم 2,770تومان یکشنبه1397/2/23 -40تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A2 کیان کاشان 23 اردیبهشت 97 23اردیبهشت1397 ساعت : ۱۲:۰۷ کیلوگرم 2,770تومان یکشنبه1397/2/23 -40تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A3 روهینا جنوب 23 اردیبهشت 97 23اردیبهشت1397 ساعت : ۱۲:۰۴ کیلوگرم 2,970تومان یکشنبه1397/2/23 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A3 روهینا جنوب 23 اردیبهشت 97 23اردیبهشت1397 ساعت : ۱۲:۰۴ کیلوگرم 2,950تومان یکشنبه1397/2/23 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 روهینا جنوب 23 اردیبهشت 97 23اردیبهشت1397 ساعت : ۱۲:۰۴ کیلوگرم 2,900تومان یکشنبه1397/2/23 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 روهینا جنوب 23 اردیبهشت 97 23اردیبهشت1397 ساعت : ۱۲:۰۴ کیلوگرم 2,850تومان یکشنبه1397/2/23 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 روهینا جنوب 23 اردیبهشت 97 23اردیبهشت1397 ساعت : ۱۲:۰۴ کیلوگرم 2,850تومان یکشنبه1397/2/23 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 روهینا جنوب 23 اردیبهشت 97 23اردیبهشت1397 ساعت : ۱۲:۰۴ کیلوگرم 2,850تومان یکشنبه1397/2/23 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 روهینا جنوب 23 اردیبهشت 97 23اردیبهشت1397 ساعت : ۱۲:۰۴ کیلوگرم 2,850تومان یکشنبه1397/2/23 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 32-A3 روهینا جنوب 23 اردیبهشت 97 23اردیبهشت1397 ساعت : ۱۲:۰۴ کیلوگرم 2,850تومان یکشنبه1397/2/23 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->