قیمت میلگرد | قیمت انواع میلگرد | آخرین قیمت های میلگرد صفحه 4

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت میلگرد 28-A3 پرشین فولاد 29 مهر 99 29مهر1399 ساعت : ۱۴:۰۱ کیلوگرم 13,050تومان سه شنبه1399/7/29 -400تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 پرشین فولاد 29 مهر 99 29مهر1399 ساعت : ۱۴:۰۱ کیلوگرم 13,000تومان سه شنبه1399/7/29 -400تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 پرشین فولاد 29 مهر 99 29مهر1399 ساعت : ۱۴:۰۱ کیلوگرم 13,000تومان سه شنبه1399/7/29 -400تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 پرشین فولاد 29 مهر 99 29مهر1399 ساعت : ۱۴:۰۱ کیلوگرم 13,000تومان سه شنبه1399/7/29 -400تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 پرشین فولاد 29 مهر 99 29مهر1399 ساعت : ۱۴:۰۱ کیلوگرم 13,050تومان سه شنبه1399/7/29 -400تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A3 پرشین فولاد 29 مهر 99 29مهر1399 ساعت : ۱۴:۰۱ کیلوگرم 13,400تومان سه شنبه1399/7/29 -400تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A2 آذر فولاد امین 29 مهر 99 29مهر1399 ساعت : ۱۳:۵۵ کیلوگرم 13,050تومان سه شنبه1399/7/29 -1050تومان -0.07% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 آذر فولاد امین 29 مهر 99 29مهر1399 ساعت : ۱۳:۵۵ کیلوگرم 12,850تومان سه شنبه1399/7/29 -1050تومان -0.08% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A3 آذر فولاد امین 29 مهر 99 29مهر1399 ساعت : ۱۳:۵۵ کیلوگرم 13,050تومان سه شنبه1399/7/29 -1050تومان -0.07% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 آذر فولاد امین 29 مهر 99 29مهر1399 ساعت : ۱۳:۵۵ کیلوگرم 12,850تومان سه شنبه1399/7/29 -1050تومان -0.08% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 آذر فولاد امین 29 مهر 99 29مهر1399 ساعت : ۱۳:۵۴ کیلوگرم 12,650تومان سه شنبه1399/7/29 -1050تومان -0.08% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 آذر فولاد امین 29 مهر 99 29مهر1399 ساعت : ۱۳:۵۴ کیلوگرم 12,650تومان سه شنبه1399/7/29 -1050تومان -0.08% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 آذر فولاد امین 29 مهر 99 29مهر1399 ساعت : ۱۳:۵۴ کیلوگرم 12,650تومان سه شنبه1399/7/29 -1050تومان -0.08% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 آذر فولاد امین 29 مهر 99 29مهر1399 ساعت : ۱۳:۵۴ کیلوگرم 12,650تومان سه شنبه1399/7/29 -1050تومان -0.08% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 آذر فولاد امین 29 مهر 99 29مهر1399 ساعت : ۱۳:۵۴ کیلوگرم 12,650تومان سه شنبه1399/7/29 -1050تومان -0.08% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آذر فولاد امین 29 مهر 99 29مهر1399 ساعت : ۱۳:۵۴ کیلوگرم 12,650تومان سه شنبه1399/7/29 -1050تومان -0.08% مشاهده
قیمت میلگرد 32-A3 آذر فولاد امین 29 مهر 99 29مهر1399 ساعت : ۱۳:۵۴ کیلوگرم 12,650تومان سه شنبه1399/7/29 -1050تومان -0.08% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 کاوه تیکمه داش 29 مهر 99 29مهر1399 ساعت : ۱۳:۴۹ کیلوگرم 12,650تومان سه شنبه1399/7/29 -1000تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 کاوه تیکمه داش 29 مهر 99 29مهر1399 ساعت : ۱۳:۴۹ کیلوگرم 12,800تومان سه شنبه1399/7/29 -950تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A3 کاوه تیکمه داش 29 مهر 99 29مهر1399 ساعت : ۱۳:۴۹ کیلوگرم 12,900تومان سه شنبه1399/7/29 -950تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-