میلگرد | قیمت انواع میلگرد | آخرین قیمت های میلگرد صفحه 4

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت میلگرد 10-A3 پرشین فولاد 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۲:۴۵ کیلوگرم 12,900تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A2 کاوه تیکمه داش 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۲:۳۱ کیلوگرم 12,650تومان سه شنبه1399/11/7 -50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 کاوه تیکمه داش 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۲:۳۱ کیلوگرم 12,450تومان سه شنبه1399/11/7 -50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A3 کاوه تیکمه داش 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۲:۳۱ کیلوگرم 12,650تومان سه شنبه1399/11/7 50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 کاوه تیکمه داش 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۲:۳۰ کیلوگرم 12,450تومان سه شنبه1399/11/7 -50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 کاوه تیکمه داش 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۲:۳۰ کیلوگرم 12,300تومان سه شنبه1399/11/7 -100تومان -0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 کاوه تیکمه داش 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۲:۳۰ کیلوگرم 12,300تومان سه شنبه1399/11/7 -100تومان -0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 کاوه تیکمه داش 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۲:۳۰ کیلوگرم 12,300تومان سه شنبه1399/11/7 -100تومان -0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 کاوه تیکمه داش 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۲:۳۰ کیلوگرم 12,300تومان سه شنبه1399/11/7 -100تومان -0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 کاوه تیکمه داش 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۲:۳۰ کیلوگرم 12,300تومان سه شنبه1399/11/7 -100تومان -0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 کاوه تیکمه داش 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۲:۳۰ کیلوگرم 12,300تومان سه شنبه1399/11/7 -100تومان -0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 32-A3 کاوه تیکمه داش 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۲:۳۰ کیلوگرم 12,300تومان سه شنبه1399/11/7 -100تومان -0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A2 ظفر بناب 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۲:۱۳ کیلوگرم 13,000تومان سه شنبه1399/11/7 -50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 ظفر بناب 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۲:۱۳ کیلوگرم 12,800تومان سه شنبه1399/11/7 -50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 ظفر بناب 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۲:۱۳ کیلوگرم 12,800تومان سه شنبه1399/11/7 -50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 ظفر بناب 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۲:۱۳ کیلوگرم 12,500تومان سه شنبه1399/11/7 -50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 ظفر بناب 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۲:۱۳ کیلوگرم 12,500تومان سه شنبه1399/11/7 -50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 ظفر بناب 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۲:۱۳ کیلوگرم 12,500تومان سه شنبه1399/11/7 -50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 ظفر بناب 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۲:۱۳ کیلوگرم 12,500تومان سه شنبه1399/11/7 -50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 ظفر بناب 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۲:۱۳ کیلوگرم 12,500تومان سه شنبه1399/11/7 -50تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->