میلگرد پارس آرمان

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت میلگرد 12-A2 پارس آرمان 9 اردیبهشت 00 9اردیبهشت1400 ساعت : ۱۰:۱۸ کیلوگرم 13,950تومان پنجشنبه1400/2/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 پارس آرمان 9 اردیبهشت 00 9اردیبهشت1400 ساعت : ۱۰:۱۸ کیلوگرم 13,950تومان پنجشنبه1400/2/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A2 پارس آرمان 9 اردیبهشت 00 9اردیبهشت1400 ساعت : ۱۰:۱۸ کیلوگرم 14,450تومان پنجشنبه1400/2/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A2 پارس آرمان 8 اردیبهشت 00 8اردیبهشت1400 ساعت : ۱۰:۴۸ کیلوگرم 13,950تومان چهارشنبه1400/2/8 50تومان 0.36% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 پارس آرمان 8 اردیبهشت 00 8اردیبهشت1400 ساعت : ۱۰:۴۸ کیلوگرم 13,950تومان چهارشنبه1400/2/8 50تومان 0.36% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A2 پارس آرمان 8 اردیبهشت 00 8اردیبهشت1400 ساعت : ۱۰:۴۸ کیلوگرم 14,450تومان چهارشنبه1400/2/8 50تومان 0.35% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A2 پارس آرمان 7 اردیبهشت 00 7اردیبهشت1400 ساعت : ۱۲:۱۸ کیلوگرم 13,900تومان سه شنبه1400/2/7 -50تومان -0.36% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 پارس آرمان 7 اردیبهشت 00 7اردیبهشت1400 ساعت : ۱۲:۱۸ کیلوگرم 13,900تومان سه شنبه1400/2/7 -50تومان -0.36% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A2 پارس آرمان 7 اردیبهشت 00 7اردیبهشت1400 ساعت : ۱۱:۴۸ کیلوگرم 13,950تومان سه شنبه1400/2/7 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 پارس آرمان 7 اردیبهشت 00 7اردیبهشت1400 ساعت : ۱۱:۴۸ کیلوگرم 13,950تومان سه شنبه1400/2/7 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A2 پارس آرمان 7 اردیبهشت 00 7اردیبهشت1400 ساعت : ۱۱:۴۸ کیلوگرم 14,400تومان سه شنبه1400/2/7 50تومان 0.35% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A2 پارس آرمان 7 اردیبهشت 00 7اردیبهشت1400 ساعت : ۱۰:۴۸ کیلوگرم 13,850تومان سه شنبه1400/2/7 50تومان 0.36% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 پارس آرمان 7 اردیبهشت 00 7اردیبهشت1400 ساعت : ۱۰:۴۸ کیلوگرم 13,850تومان سه شنبه1400/2/7 50تومان 0.36% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A2 پارس آرمان 7 اردیبهشت 00 7اردیبهشت1400 ساعت : ۱۰:۴۸ کیلوگرم 14,350تومان سه شنبه1400/2/7 50تومان 0.35% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A2 پارس آرمان 6 اردیبهشت 00 6اردیبهشت1400 ساعت : ۱۰:۴۸ کیلوگرم 13,800تومان دوشنبه1400/2/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 پارس آرمان 6 اردیبهشت 00 6اردیبهشت1400 ساعت : ۱۰:۴۸ کیلوگرم 13,800تومان دوشنبه1400/2/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A2 پارس آرمان 6 اردیبهشت 00 6اردیبهشت1400 ساعت : ۱۰:۴۸ کیلوگرم 14,300تومان دوشنبه1400/2/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A2 پارس آرمان 5 اردیبهشت 00 5اردیبهشت1400 ساعت : ۱۰:۴۸ کیلوگرم 13,800تومان یکشنبه1400/2/5 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 پارس آرمان 5 اردیبهشت 00 5اردیبهشت1400 ساعت : ۱۰:۴۸ کیلوگرم 13,800تومان یکشنبه1400/2/5 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A2 پارس آرمان 5 اردیبهشت 00 5اردیبهشت1400 ساعت : ۱۰:۴۸ کیلوگرم 14,300تومان یکشنبه1400/2/5 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->