میلگرد پارس آرمان

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت میلگرد 8-A2 پارس آرمان 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۲:۳۵ کیلوگرم 12,800تومان یکشنبه1399/12/10 -100تومان -0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 پارس آرمان 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۲:۳۴ کیلوگرم 12,400تومان یکشنبه1399/12/10 -50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A2 پارس آرمان 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۲:۳۴ کیلوگرم 12,400تومان یکشنبه1399/12/10 -50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A2 پارس آرمان 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۱:۲۷ کیلوگرم 12,900تومان شنبه1399/12/9 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 پارس آرمان 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۱:۲۷ کیلوگرم 12,450تومان شنبه1399/12/9 150تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A2 پارس آرمان 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۱:۲۷ کیلوگرم 12,450تومان شنبه1399/12/9 150تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A2 پارس آرمان 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۲:۳۳ کیلوگرم 12,700تومان چهارشنبه1399/12/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 پارس آرمان 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۲:۳۳ کیلوگرم 12,300تومان چهارشنبه1399/12/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A2 پارس آرمان 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۲:۳۳ کیلوگرم 12,300تومان چهارشنبه1399/12/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A2 پارس آرمان 5 اسفند 99 5اسفند1399 ساعت : ۱۱:۵۱ کیلوگرم 12,700تومان سه شنبه1399/12/5 -200تومان -0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 پارس آرمان 5 اسفند 99 5اسفند1399 ساعت : ۱۱:۵۱ کیلوگرم 12,300تومان سه شنبه1399/12/5 -250تومان -0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A2 پارس آرمان 5 اسفند 99 5اسفند1399 ساعت : ۱۱:۵۱ کیلوگرم 12,300تومان سه شنبه1399/12/5 -250تومان -0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A2 پارس آرمان 4 اسفند 99 4اسفند1399 ساعت : ۱۱:۳۸ کیلوگرم 12,550تومان دوشنبه1399/12/4 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 پارس آرمان 4 اسفند 99 4اسفند1399 ساعت : ۱۱:۳۸ کیلوگرم 12,550تومان دوشنبه1399/12/4 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A2 پارس آرمان 4 اسفند 99 4اسفند1399 ساعت : ۱۱:۳۸ کیلوگرم 12,900تومان دوشنبه1399/12/4 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A2 پارس آرمان 3 اسفند 99 3اسفند1399 ساعت : ۱۱:۰۸ کیلوگرم 12,900تومان یکشنبه1399/12/3 -200تومان -0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 پارس آرمان 3 اسفند 99 3اسفند1399 ساعت : ۱۱:۰۸ کیلوگرم 12,550تومان یکشنبه1399/12/3 -150تومان -0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A2 پارس آرمان 3 اسفند 99 3اسفند1399 ساعت : ۱۱:۰۸ کیلوگرم 12,550تومان یکشنبه1399/12/3 -150تومان -0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A2 پارس آرمان 2 اسفند 99 2اسفند1399 ساعت : ۱۱:۱۹ کیلوگرم 13,100تومان شنبه1399/12/2 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 پارس آرمان 2 اسفند 99 2اسفند1399 ساعت : ۱۱:۱۹ کیلوگرم 12,700تومان شنبه1399/12/2 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->