میلگرد پرشین فولاد

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت میلگرد 32-A3 پرشین فولاد 27 دی 99 27دی1399 ساعت : ۱۲:۲۵ کیلوگرم 12,850تومان شنبه1399/10/27 -500تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 پرشین فولاد 27 دی 99 27دی1399 ساعت : ۱۲:۲۵ کیلوگرم 12,850تومان شنبه1399/10/27 -500تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 پرشین فولاد 27 دی 99 27دی1399 ساعت : ۱۲:۲۵ کیلوگرم 12,800تومان شنبه1399/10/27 -500تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 پرشین فولاد 27 دی 99 27دی1399 ساعت : ۱۲:۲۵ کیلوگرم 12,800تومان شنبه1399/10/27 -500تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 پرشین فولاد 27 دی 99 27دی1399 ساعت : ۱۲:۲۵ کیلوگرم 12,800تومان شنبه1399/10/27 -500تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 پرشین فولاد 27 دی 99 27دی1399 ساعت : ۱۲:۲۵ کیلوگرم 12,800تومان شنبه1399/10/27 -500تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 پرشین فولاد 27 دی 99 27دی1399 ساعت : ۱۲:۲۵ کیلوگرم 12,800تومان شنبه1399/10/27 -500تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 پرشین فولاد 27 دی 99 27دی1399 ساعت : ۱۲:۲۵ کیلوگرم 12,850تومان شنبه1399/10/27 -500تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 پرشین فولاد 27 دی 99 27دی1399 ساعت : ۱۲:۲۵ کیلوگرم 13,000تومان شنبه1399/10/27 -500تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A3 پرشین فولاد 27 دی 99 27دی1399 ساعت : ۱۲:۲۵ کیلوگرم 13,200تومان شنبه1399/10/27 -500تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A3 پرشین فولاد 25 دی 99 25دی1399 ساعت : ۱۱:۰۵ کیلوگرم 13,700تومان پنجشنبه1399/10/25 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 پرشین فولاد 25 دی 99 25دی1399 ساعت : ۱۱:۰۵ کیلوگرم 13,500تومان پنجشنبه1399/10/25 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 پرشین فولاد 25 دی 99 25دی1399 ساعت : ۱۱:۰۵ کیلوگرم 13,350تومان پنجشنبه1399/10/25 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 پرشین فولاد 25 دی 99 25دی1399 ساعت : ۱۱:۰۵ کیلوگرم 13,300تومان پنجشنبه1399/10/25 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 پرشین فولاد 25 دی 99 25دی1399 ساعت : ۱۱:۰۵ کیلوگرم 13,300تومان پنجشنبه1399/10/25 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 پرشین فولاد 25 دی 99 25دی1399 ساعت : ۱۱:۰۵ کیلوگرم 13,300تومان پنجشنبه1399/10/25 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 پرشین فولاد 25 دی 99 25دی1399 ساعت : ۱۱:۰۵ کیلوگرم 13,300تومان پنجشنبه1399/10/25 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 پرشین فولاد 25 دی 99 25دی1399 ساعت : ۱۱:۰۵ کیلوگرم 13,300تومان پنجشنبه1399/10/25 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 پرشین فولاد 25 دی 99 25دی1399 ساعت : ۱۱:۰۵ کیلوگرم 13,350تومان پنجشنبه1399/10/25 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 32-A3 پرشین فولاد 25 دی 99 25دی1399 ساعت : ۱۱:۰۵ کیلوگرم 13,350تومان پنجشنبه1399/10/25 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->