قیمت میلگرد 12 A3 راد همدان

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت میلگرد 12-A3 آریا ذوب 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۴:۴۲ کیلوگرم 12,950تومان دوشنبه1399/7/7 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 فولاد معراج البرز گلستان 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۳:۵۸ کیلوگرم 13,100تومان دوشنبه1399/7/7 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 جهان فولاد سیرجان 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۳:۵۱ کیلوگرم 12,850تومان دوشنبه1399/7/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 آریان فولاد 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۳:۴۸ کیلوگرم 13,000تومان دوشنبه1399/7/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 روهینا جنوب 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۳:۳۶ کیلوگرم 13,100تومان دوشنبه1399/7/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 راد همدان 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۳:۳۳ کیلوگرم 13,255تومان دوشنبه1399/7/7 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 صبا فولاد زاگرس 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۳:۲۶ کیلوگرم 12,700تومان دوشنبه1399/7/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 آذر فولاد امین 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۳:۱۲ کیلوگرم 13,150تومان دوشنبه1399/7/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 سیرجان حدید 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۳:۱۱ کیلوگرم 12,950تومان دوشنبه1399/7/7 50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 سیرجان حدید 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۲:۴۵ کیلوگرم 12,900تومان دوشنبه1399/7/7 50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 امیرکبیر خزر 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۲:۴۰ کیلوگرم 12,900تومان دوشنبه1399/7/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 درپاد 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۲:۴۰ کیلوگرم 12,950تومان دوشنبه1399/7/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 سیما فولاد 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۲:۲۷ کیلوگرم 12,950تومان دوشنبه1399/7/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 پرشین فولاد 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۲:۲۷ کیلوگرم 12,900تومان دوشنبه1399/7/7 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 فولاد صنعت بناب 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۲:۲۲ کیلوگرم 13,100تومان دوشنبه1399/7/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 کاوه تیکمه داش 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۲:۱۸ کیلوگرم 13,100تومان دوشنبه1399/7/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 فولاد گلستان 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۱:۴۶ کیلوگرم 13,300تومان دوشنبه1399/7/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 ظفر بناب 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۱:۴۳ کیلوگرم 12,850تومان دوشنبه1399/7/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 نورد گیلان حسن رود 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۱:۴۱ کیلوگرم 12,950تومان دوشنبه1399/7/7 50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 نیک صدرا توس 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۱:۴۰ کیلوگرم 12,700تومان دوشنبه1399/7/7 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-