قیمت میلگرد 10 A2 راد همدان

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت میلگرد 10-A2 راد همدان 8 مهر 99 8مهر1399 ساعت : ۱۱:۵۰ کیلوگرم 13,685تومان سه شنبه1399/7/8 130تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 راد همدان 8 مهر 99 8مهر1399 ساعت : ۰۹:۴۴ کیلوگرم 13,555تومان سه شنبه1399/7/8 50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 راد همدان 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۳:۳۳ کیلوگرم 13,505تومان دوشنبه1399/7/7 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 راد همدان 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۰:۰۵ کیلوگرم 13,405تومان دوشنبه1399/7/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 راد همدان 6 مهر 99 6مهر1399 ساعت : ۱۰:۰۱ کیلوگرم 13,405تومان یکشنبه1399/7/6 50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 راد همدان 5 مهر 99 5مهر1399 ساعت : ۱۰:۵۰ کیلوگرم 13,355تومان شنبه1399/7/5 170تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 راد همدان 5 مهر 99 5مهر1399 ساعت : ۱۰:۰۷ کیلوگرم 13,185تومان شنبه1399/7/5 50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 راد همدان 3 مهر 99 3مهر1399 ساعت : ۱۱:۴۶ کیلوگرم 13,135تومان پنجشنبه1399/7/3 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 راد همدان 3 مهر 99 3مهر1399 ساعت : ۰۹:۴۶ کیلوگرم 13,035تومان پنجشنبه1399/7/3 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 راد همدان 2 مهر 99 2مهر1399 ساعت : ۱۲:۳۴ کیلوگرم 12,835تومان چهارشنبه1399/7/2 50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 راد همدان 2 مهر 99 2مهر1399 ساعت : ۱۰:۰۸ کیلوگرم 12,785تومان چهارشنبه1399/7/2 50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 راد همدان 1 مهر 99 1مهر1399 ساعت : ۱۲:۱۴ کیلوگرم 12,735تومان سه شنبه1399/7/1 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 راد همدان 1 مهر 99 1مهر1399 ساعت : ۱۰:۵۴ کیلوگرم 12,635تومان سه شنبه1399/7/1 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 راد همدان 31 شهریور 99 31شهریور1399 ساعت : ۱۲:۲۰ کیلوگرم 12,635تومان دوشنبه1399/6/31 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 راد همدان 31 شهریور 99 31شهریور1399 ساعت : ۱۰:۱۱ کیلوگرم 12,535تومان دوشنبه1399/6/31 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 راد همدان 30 شهریور 99 30شهریور1399 ساعت : ۱۳:۵۸ کیلوگرم 12,535تومان یکشنبه1399/6/30 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 راد همدان 30 شهریور 99 30شهریور1399 ساعت : ۱۳:۴۱ کیلوگرم 12,435تومان یکشنبه1399/6/30 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 راد همدان 30 شهریور 99 30شهریور1399 ساعت : ۱۰:۱۸ کیلوگرم 12,235تومان یکشنبه1399/6/30 -200تومان -0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 راد همدان 29 شهریور 99 29شهریور1399 ساعت : ۱۰:۰۴ کیلوگرم 12,435تومان شنبه1399/6/29 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 راد همدان 27 شهریور 99 27شهریور1399 ساعت : ۱۰:۱۵ کیلوگرم 12,435تومان پنجشنبه1399/6/27 50تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-