قیمت میلگرد روهینا جنوب

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت میلگرد 32-A3 روهینا جنوب 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۳:۲۸ کیلوگرم 11,200تومان سه شنبه1399/9/11 800تومان 0.08% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 روهینا جنوب 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۳:۲۸ کیلوگرم 11,200تومان سه شنبه1399/9/11 800تومان 0.08% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 روهینا جنوب 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۳:۲۸ کیلوگرم 11,200تومان سه شنبه1399/9/11 800تومان 0.08% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 روهینا جنوب 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۳:۲۸ کیلوگرم 11,200تومان سه شنبه1399/9/11 800تومان 0.08% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 روهینا جنوب 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۳:۲۸ کیلوگرم 11,200تومان سه شنبه1399/9/11 800تومان 0.08% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 روهینا جنوب 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۳:۲۸ کیلوگرم 11,200تومان سه شنبه1399/9/11 800تومان 0.08% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 روهینا جنوب 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۳:۲۸ کیلوگرم 11,200تومان سه شنبه1399/9/11 800تومان 0.08% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 روهینا جنوب 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۳:۲۸ کیلوگرم 11,200تومان سه شنبه1399/9/11 800تومان 0.08% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 روهینا جنوب 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۳:۲۸ کیلوگرم 11,600تومان سه شنبه1399/9/11 700تومان 0.06% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A3 روهینا جنوب 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۳:۲۸ کیلوگرم 12,000تومان سه شنبه1399/9/11 400تومان 0.03% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A3 روهینا جنوب 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۳:۲۸ کیلوگرم 12,800تومان سه شنبه1399/9/11 300تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A3 روهینا جنوب 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۰:۴۴ کیلوگرم 11,600تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 روهینا جنوب 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۰:۴۴ کیلوگرم 10,900تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 روهینا جنوب 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۰:۴۴ کیلوگرم 10,400تومان دوشنبه1399/9/10 -100تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 روهینا جنوب 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۰:۴۴ کیلوگرم 10,400تومان دوشنبه1399/9/10 -100تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 روهینا جنوب 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۰:۴۴ کیلوگرم 10,400تومان دوشنبه1399/9/10 -100تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 روهینا جنوب 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۰:۴۴ کیلوگرم 10,400تومان دوشنبه1399/9/10 -100تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 روهینا جنوب 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۰:۴۴ کیلوگرم 10,400تومان دوشنبه1399/9/10 -100تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 روهینا جنوب 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۰:۴۴ کیلوگرم 10,400تومان دوشنبه1399/9/10 -100تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 32-A3 روهینا جنوب 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۰:۴۴ کیلوگرم 10,400تومان دوشنبه1399/9/10 -100تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-