میلگرد روهینا جنوب

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت میلگرد 8-A3 روهینا جنوب 21 فروردین 00 21فروردین1400 ساعت : ۱۴:۵۳ کیلوگرم 13,800تومان شنبه1400/1/21 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A3 روهینا جنوب 21 فروردین 00 21فروردین1400 ساعت : ۱۴:۵۳ کیلوگرم 13,300تومان شنبه1400/1/21 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 روهینا جنوب 21 فروردین 00 21فروردین1400 ساعت : ۱۴:۵۳ کیلوگرم 13,200تومان شنبه1400/1/21 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 روهینا جنوب 21 فروردین 00 21فروردین1400 ساعت : ۱۴:۵۲ کیلوگرم 12,800تومان شنبه1400/1/21 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 روهینا جنوب 21 فروردین 00 21فروردین1400 ساعت : ۱۴:۵۲ کیلوگرم 12,800تومان شنبه1400/1/21 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 روهینا جنوب 21 فروردین 00 21فروردین1400 ساعت : ۱۴:۵۲ کیلوگرم 12,800تومان شنبه1400/1/21 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 روهینا جنوب 21 فروردین 00 21فروردین1400 ساعت : ۱۴:۵۲ کیلوگرم 12,800تومان شنبه1400/1/21 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 روهینا جنوب 21 فروردین 00 21فروردین1400 ساعت : ۱۴:۵۲ کیلوگرم 12,800تومان شنبه1400/1/21 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 روهینا جنوب 21 فروردین 00 21فروردین1400 ساعت : ۱۴:۵۲ کیلوگرم 12,800تومان شنبه1400/1/21 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 روهینا جنوب 21 فروردین 00 21فروردین1400 ساعت : ۱۴:۵۲ کیلوگرم 12,800تومان شنبه1400/1/21 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 32-A3 روهینا جنوب 21 فروردین 00 21فروردین1400 ساعت : ۱۴:۵۲ کیلوگرم 12,800تومان شنبه1400/1/21 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A3 روهینا جنوب 18 فروردین 00 18فروردین1400 ساعت : ۱۵:۴۵ کیلوگرم 13,800تومان چهارشنبه1400/1/18 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A3 روهینا جنوب 18 فروردین 00 18فروردین1400 ساعت : ۱۵:۴۵ کیلوگرم 13,300تومان چهارشنبه1400/1/18 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 روهینا جنوب 18 فروردین 00 18فروردین1400 ساعت : ۱۵:۴۵ کیلوگرم 13,200تومان چهارشنبه1400/1/18 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 روهینا جنوب 18 فروردین 00 18فروردین1400 ساعت : ۱۵:۴۴ کیلوگرم 12,800تومان چهارشنبه1400/1/18 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 روهینا جنوب 18 فروردین 00 18فروردین1400 ساعت : ۱۵:۴۴ کیلوگرم 12,800تومان چهارشنبه1400/1/18 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 روهینا جنوب 18 فروردین 00 18فروردین1400 ساعت : ۱۵:۴۴ کیلوگرم 12,800تومان چهارشنبه1400/1/18 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 روهینا جنوب 18 فروردین 00 18فروردین1400 ساعت : ۱۵:۴۴ کیلوگرم 12,800تومان چهارشنبه1400/1/18 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 روهینا جنوب 18 فروردین 00 18فروردین1400 ساعت : ۱۵:۴۴ کیلوگرم 12,800تومان چهارشنبه1400/1/18 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 روهینا جنوب 18 فروردین 00 18فروردین1400 ساعت : ۱۵:۴۴ کیلوگرم 12,800تومان چهارشنبه1400/1/18 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->