قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت میلگرد 14-A3 صبا فولاد زاگرس 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۴:۱۹ کیلوگرم 11,130تومان چهارشنبه1399/9/12 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 صبا فولاد زاگرس 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۴:۱۹ کیلوگرم 11,130تومان چهارشنبه1399/9/12 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 صبا فولاد زاگرس 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۴:۱۹ کیلوگرم 11,130تومان چهارشنبه1399/9/12 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 صبا فولاد زاگرس 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۴:۱۹ کیلوگرم 11,130تومان چهارشنبه1399/9/12 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 صبا فولاد زاگرس 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۴:۱۹ کیلوگرم 11,130تومان چهارشنبه1399/9/12 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 صبا فولاد زاگرس 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۴:۱۹ کیلوگرم 11,130تومان چهارشنبه1399/9/12 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 صبا فولاد زاگرس 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۴:۱۸ کیلوگرم 11,130تومان سه شنبه1399/9/11 430تومان 0.04% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 صبا فولاد زاگرس 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۳:۳۲ کیلوگرم 11,130تومان سه شنبه1399/9/11 430تومان 0.04% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 صبا فولاد زاگرس 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۳:۳۲ کیلوگرم 11,130تومان سه شنبه1399/9/11 430تومان 0.04% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 صبا فولاد زاگرس 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۳:۳۲ کیلوگرم 11,130تومان سه شنبه1399/9/11 430تومان 0.04% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 صبا فولاد زاگرس 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۳:۳۲ کیلوگرم 11,130تومان سه شنبه1399/9/11 430تومان 0.04% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 صبا فولاد زاگرس 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۳:۳۲ کیلوگرم 11,130تومان سه شنبه1399/9/11 430تومان 0.04% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 صبا فولاد زاگرس 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۳:۴۲ کیلوگرم 10,700تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 صبا فولاد زاگرس 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۳:۴۲ کیلوگرم 10,700تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 صبا فولاد زاگرس 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۳:۴۲ کیلوگرم 10,700تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 صبا فولاد زاگرس 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۳:۴۲ کیلوگرم 10,700تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 صبا فولاد زاگرس 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۳:۴۲ کیلوگرم 10,700تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 صبا فولاد زاگرس 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۳:۰۴ کیلوگرم 10,700تومان یکشنبه1399/9/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 صبا فولاد زاگرس 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۳:۰۴ کیلوگرم 10,700تومان یکشنبه1399/9/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 صبا فولاد زاگرس 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۳:۰۴ کیلوگرم 10,700تومان یکشنبه1399/9/9 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-