میلگرد سرمد ابرکوه

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت میلگرد 14-A3 سرمد ابرکوه 21 فروردین 00 21فروردین1400 ساعت : ۱۲:۱۲ کیلوگرم 12,750تومان شنبه1400/1/21 -30تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 سرمد ابرکوه 21 فروردین 00 21فروردین1400 ساعت : ۱۲:۱۲ کیلوگرم 12,750تومان شنبه1400/1/21 -30تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 سرمد ابرکوه 21 فروردین 00 21فروردین1400 ساعت : ۱۲:۱۲ کیلوگرم 12,650تومان شنبه1400/1/21 -30تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 سرمد ابرکوه 21 فروردین 00 21فروردین1400 ساعت : ۱۲:۱۲ کیلوگرم 12,650تومان شنبه1400/1/21 -30تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 سرمد ابرکوه 21 فروردین 00 21فروردین1400 ساعت : ۱۲:۱۲ کیلوگرم 12,650تومان شنبه1400/1/21 -30تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 سرمد ابرکوه 21 فروردین 00 21فروردین1400 ساعت : ۱۲:۱۲ کیلوگرم 12,650تومان شنبه1400/1/21 -30تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 32-A3 سرمد ابرکوه 21 فروردین 00 21فروردین1400 ساعت : ۱۲:۱۲ کیلوگرم 12,650تومان شنبه1400/1/21 -30تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 سرمد ابرکوه 19 فروردین 00 19فروردین1400 ساعت : ۱۱:۵۱ کیلوگرم 12,780تومان پنجشنبه1400/1/19 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 سرمد ابرکوه 19 فروردین 00 19فروردین1400 ساعت : ۱۱:۵۱ کیلوگرم 12,780تومان پنجشنبه1400/1/19 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 سرمد ابرکوه 19 فروردین 00 19فروردین1400 ساعت : ۱۱:۵۱ کیلوگرم 12,680تومان پنجشنبه1400/1/19 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 سرمد ابرکوه 19 فروردین 00 19فروردین1400 ساعت : ۱۱:۵۱ کیلوگرم 12,680تومان پنجشنبه1400/1/19 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 سرمد ابرکوه 19 فروردین 00 19فروردین1400 ساعت : ۱۱:۵۱ کیلوگرم 12,680تومان پنجشنبه1400/1/19 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 سرمد ابرکوه 19 فروردین 00 19فروردین1400 ساعت : ۱۱:۵۱ کیلوگرم 12,680تومان پنجشنبه1400/1/19 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 32-A3 سرمد ابرکوه 19 فروردین 00 19فروردین1400 ساعت : ۱۱:۵۰ کیلوگرم 12,680تومان پنجشنبه1400/1/19 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 سرمد ابرکوه 18 فروردین 00 18فروردین1400 ساعت : ۱۱:۵۷ کیلوگرم 12,780تومان چهارشنبه1400/1/18 80تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 سرمد ابرکوه 18 فروردین 00 18فروردین1400 ساعت : ۱۱:۵۷ کیلوگرم 12,780تومان چهارشنبه1400/1/18 80تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 سرمد ابرکوه 18 فروردین 00 18فروردین1400 ساعت : ۱۱:۵۷ کیلوگرم 12,680تومان چهارشنبه1400/1/18 -10تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 سرمد ابرکوه 18 فروردین 00 18فروردین1400 ساعت : ۱۱:۵۷ کیلوگرم 12,680تومان چهارشنبه1400/1/18 -10تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 سرمد ابرکوه 18 فروردین 00 18فروردین1400 ساعت : ۱۱:۵۷ کیلوگرم 12,680تومان چهارشنبه1400/1/18 -10تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 سرمد ابرکوه 18 فروردین 00 18فروردین1400 ساعت : ۱۱:۵۷ کیلوگرم 12,680تومان چهارشنبه1400/1/18 -10تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->