میلگرد سپهر ایرانیان

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت میلگرد 8-A2 سپهر ایرانیان 29 دی 99 29دی1399 ساعت : ۱۰:۴۹ کیلوگرم 13,300تومان دوشنبه1399/10/29 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A2 سپهر ایرانیان 27 دی 99 27دی1399 ساعت : ۱۱:۵۸ کیلوگرم 13,300تومان شنبه1399/10/27 -250تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A2 سپهر ایرانیان 27 دی 99 27دی1399 ساعت : ۱۰:۲۳ کیلوگرم 13,550تومان شنبه1399/10/27 -100تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A2 سپهر ایرانیان 25 دی 99 25دی1399 ساعت : ۰۹:۳۷ کیلوگرم 13,650تومان پنجشنبه1399/10/25 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A2 سپهر ایرانیان 24 دی 99 24دی1399 ساعت : ۱۲:۴۹ کیلوگرم 13,650تومان چهارشنبه1399/10/24 -150تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A2 سپهر ایرانیان 24 دی 99 24دی1399 ساعت : ۱۰:۲۵ کیلوگرم 13,800تومان چهارشنبه1399/10/24 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A2 سپهر ایرانیان 23 دی 99 23دی1399 ساعت : ۱۱:۲۸ کیلوگرم 13,800تومان سه شنبه1399/10/23 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A2 سپهر ایرانیان 22 دی 99 22دی1399 ساعت : ۱۱:۴۷ کیلوگرم 13,800تومان دوشنبه1399/10/22 300تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A2 سپهر ایرانیان 21 دی 99 21دی1399 ساعت : ۱۰:۱۹ کیلوگرم 13,500تومان یکشنبه1399/10/21 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A2 سپهر ایرانیان 20 دی 99 20دی1399 ساعت : ۱۰:۱۵ کیلوگرم 13,500تومان شنبه1399/10/20 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A2 سپهر ایرانیان 18 دی 99 18دی1399 ساعت : ۱۰:۲۶ کیلوگرم 13,500تومان پنجشنبه1399/10/18 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A2 سپهر ایرانیان 17 دی 99 17دی1399 ساعت : ۱۱:۰۸ کیلوگرم 13,500تومان چهارشنبه1399/10/17 -400تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A2 سپهر ایرانیان 17 دی 99 17دی1399 ساعت : ۱۰:۴۵ کیلوگرم 13,900تومان چهارشنبه1399/10/17 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A2 سپهر ایرانیان 16 دی 99 16دی1399 ساعت : ۱۳:۰۶ کیلوگرم 13,900تومان سه شنبه1399/10/16 -320تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A2 سپهر ایرانیان 15 دی 99 15دی1399 ساعت : ۱۳:۰۷ کیلوگرم 14,220تومان دوشنبه1399/10/15 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A2 سپهر ایرانیان 15 دی 99 15دی1399 ساعت : ۱۰:۳۸ کیلوگرم 14,120تومان دوشنبه1399/10/15 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A2 سپهر ایرانیان 14 دی 99 14دی1399 ساعت : ۱۴:۳۶ کیلوگرم 14,120تومان یکشنبه1399/10/14 200تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A2 سپهر ایرانیان 14 دی 99 14دی1399 ساعت : ۱۱:۲۰ کیلوگرم 13,920تومان یکشنبه1399/10/14 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A2 سپهر ایرانیان 13 دی 99 13دی1399 ساعت : ۱۱:۴۹ کیلوگرم 13,820تومان شنبه1399/10/13 -200تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A2 سپهر ایرانیان 13 دی 99 13دی1399 ساعت : ۱۰:۵۵ کیلوگرم 14,020تومان شنبه1399/10/13 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->