قیمت میلگرد 12 A3 فولاد صنعت بناب

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت میلگرد 12-A3 فولاد صنعت بناب 8 مهر 99 8مهر1399 ساعت : ۱۲:۴۸ کیلوگرم 13,450تومان سه شنبه1399/7/8 350تومان 0.03% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 فولاد صنعت بناب 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۲:۲۲ کیلوگرم 13,100تومان دوشنبه1399/7/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 فولاد صنعت بناب 6 مهر 99 6مهر1399 ساعت : ۱۳:۳۴ کیلوگرم 13,100تومان یکشنبه1399/7/6 300تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 فولاد صنعت بناب 6 مهر 99 6مهر1399 ساعت : ۱۲:۰۵ کیلوگرم 12,800تومان یکشنبه1399/7/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 فولاد صنعت بناب 5 مهر 99 5مهر1399 ساعت : ۱۲:۰۳ کیلوگرم 12,800تومان شنبه1399/7/5 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 فولاد صنعت بناب 3 مهر 99 3مهر1399 ساعت : ۱۱:۲۹ کیلوگرم 12,700تومان پنجشنبه1399/7/3 150تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 فولاد صنعت بناب 2 مهر 99 2مهر1399 ساعت : ۱۳:۲۰ کیلوگرم 12,550تومان چهارشنبه1399/7/2 150تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 فولاد صنعت بناب 2 مهر 99 2مهر1399 ساعت : ۱۲:۵۳ کیلوگرم 12,400تومان چهارشنبه1399/7/2 50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 فولاد صنعت بناب 1 مهر 99 1مهر1399 ساعت : ۱۲:۲۹ کیلوگرم 12,350تومان سه شنبه1399/7/1 20تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 فولاد صنعت بناب 31 شهریور 99 31شهریور1399 ساعت : ۱۱:۵۸ کیلوگرم 12,330تومان دوشنبه1399/6/31 130تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 فولاد صنعت بناب 30 شهریور 99 30شهریور1399 ساعت : ۱۳:۱۵ کیلوگرم 12,200تومان یکشنبه1399/6/30 20تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 فولاد صنعت بناب 29 شهریور 99 29شهریور1399 ساعت : ۱۲:۱۵ کیلوگرم 12,180تومان شنبه1399/6/29 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 فولاد صنعت بناب 27 شهریور 99 27شهریور1399 ساعت : ۱۱:۵۷ کیلوگرم 12,180تومان پنجشنبه1399/6/27 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 فولاد صنعت بناب 26 شهریور 99 26شهریور1399 ساعت : ۱۳:۲۲ کیلوگرم 12,180تومان چهارشنبه1399/6/26 230تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 فولاد صنعت بناب 24 شهریور 99 24شهریور1399 ساعت : ۱۲:۱۵ کیلوگرم 11,950تومان دوشنبه1399/6/24 350تومان 0.03% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 فولاد صنعت بناب 23 شهریور 99 23شهریور1399 ساعت : ۱۱:۳۹ کیلوگرم 11,600تومان یکشنبه1399/6/23 50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 فولاد صنعت بناب 20 شهریور 99 20شهریور1399 ساعت : ۱۱:۰۷ کیلوگرم 11,550تومان پنجشنبه1399/6/20 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 فولاد صنعت بناب 19 شهریور 99 19شهریور1399 ساعت : ۱۲:۳۷ کیلوگرم 11,550تومان چهارشنبه1399/6/19 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 فولاد صنعت بناب 18 شهریور 99 18شهریور1399 ساعت : ۱۳:۰۴ کیلوگرم 11,550تومان سه شنبه1399/6/18 400تومان 0.04% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 فولاد صنعت بناب 17 شهریور 99 17شهریور1399 ساعت : ۱۲:۱۷ کیلوگرم 11,150تومان دوشنبه1399/6/17 50تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-