قیمت میلگرد 22 A3 عتیق آذرسهند

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت میلگرد 22-A3 عتیق آذرسهند 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۱:۰۷ کیلوگرم 12,600تومان دوشنبه1399/7/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 عتیق آذرسهند 6 مهر 99 6مهر1399 ساعت : ۱۱:۰۰ کیلوگرم 12,600تومان یکشنبه1399/7/6 300تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 عتیق آذرسهند 5 مهر 99 5مهر1399 ساعت : ۱۱:۰۶ کیلوگرم 12,300تومان شنبه1399/7/5 400تومان 0.03% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 عتیق آذرسهند 3 مهر 99 3مهر1399 ساعت : ۱۰:۲۰ کیلوگرم 11,900تومان پنجشنبه1399/7/3 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 عتیق آذرسهند 2 مهر 99 2مهر1399 ساعت : ۱۲:۱۵ کیلوگرم 11,800تومان چهارشنبه1399/7/2 50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 عتیق آذرسهند 1 مهر 99 1مهر1399 ساعت : ۱۱:۰۵ کیلوگرم 11,750تومان سه شنبه1399/7/1 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 عتیق آذرسهند 31 شهریور 99 31شهریور1399 ساعت : ۱۰:۵۶ کیلوگرم 11,750تومان دوشنبه1399/6/31 50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 عتیق آذرسهند 30 شهریور 99 30شهریور1399 ساعت : ۱۱:۲۶ کیلوگرم 11,700تومان یکشنبه1399/6/30 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 عتیق آذرسهند 29 شهریور 99 29شهریور1399 ساعت : ۱۰:۵۸ کیلوگرم 11,700تومان شنبه1399/6/29 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 عتیق آذرسهند 27 شهریور 99 27شهریور1399 ساعت : ۱۰:۰۱ کیلوگرم 11,700تومان پنجشنبه1399/6/27 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 عتیق آذرسهند 26 شهریور 99 26شهریور1399 ساعت : ۱۳:۳۰ کیلوگرم 11,500تومان چهارشنبه1399/6/26 300تومان 0.03% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 عتیق آذرسهند 24 شهریور 99 24شهریور1399 ساعت : ۱۱:۰۵ کیلوگرم 11,200تومان دوشنبه1399/6/24 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 عتیق آذرسهند 23 شهریور 99 23شهریور1399 ساعت : ۱۱:۳۱ کیلوگرم 11,100تومان یکشنبه1399/6/23 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 عتیق آذرسهند 22 شهریور 99 22شهریور1399 ساعت : ۱۱:۰۳ کیلوگرم 10,900تومان شنبه1399/6/22 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 عتیق آذرسهند 20 شهریور 99 20شهریور1399 ساعت : ۱۰:۱۴ کیلوگرم 10,900تومان پنجشنبه1399/6/20 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 عتیق آذرسهند 19 شهریور 99 19شهریور1399 ساعت : ۱۱:۱۵ کیلوگرم 10,900تومان چهارشنبه1399/6/19 50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 عتیق آذرسهند 18 شهریور 99 18شهریور1399 ساعت : ۱۱:۱۵ کیلوگرم 10,850تومان سه شنبه1399/6/18 50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 عتیق آذرسهند 17 شهریور 99 17شهریور1399 ساعت : ۱۱:۰۵ کیلوگرم 10,800تومان دوشنبه1399/6/17 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 عتیق آذرسهند 16 شهریور 99 16شهریور1399 ساعت : ۱۱:۰۴ کیلوگرم 10,600تومان یکشنبه1399/6/16 600تومان 0.06% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 عتیق آذرسهند 15 شهریور 99 15شهریور1399 ساعت : ۱۱:۰۶ کیلوگرم 10,000تومان شنبه1399/6/15 -400تومان -0.04% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-