قیمت میلگرد 16 A3 سیما فولاد

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت میلگرد 16-A3 سیما فولاد 3 مهر 99 3مهر1399 ساعت : ۱۲:۱۵ کیلوگرم 12,730تومان پنجشنبه1399/7/3 230تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 سیما فولاد 1 مهر 99 1مهر1399 ساعت : ۱۲:۳۶ کیلوگرم 12,500تومان سه شنبه1399/7/1 70تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 سیما فولاد 31 شهریور 99 31شهریور1399 ساعت : ۱۲:۲۴ کیلوگرم 12,430تومان دوشنبه1399/6/31 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 سیما فولاد 30 شهریور 99 30شهریور1399 ساعت : ۱۲:۵۳ کیلوگرم 12,230تومان یکشنبه1399/6/30 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 سیما فولاد 29 شهریور 99 29شهریور1399 ساعت : ۱۲:۵۲ کیلوگرم 12,230تومان شنبه1399/6/29 900تومان 0.08% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 سیما فولاد 23 شهریور 99 23شهریور1399 ساعت : ۱۲:۱۳ کیلوگرم 11,330تومان یکشنبه1399/6/23 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 سیما فولاد 22 شهریور 99 22شهریور1399 ساعت : ۱۲:۰۵ کیلوگرم 11,330تومان شنبه1399/6/22 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 سیما فولاد 20 شهریور 99 20شهریور1399 ساعت : ۱۱:۲۰ کیلوگرم 11,330تومان پنجشنبه1399/6/20 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 سیما فولاد 17 شهریور 99 17شهریور1399 ساعت : ۱۴:۴۳ کیلوگرم 11,130تومان دوشنبه1399/6/17 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 سیما فولاد 16 شهریور 99 16شهریور1399 ساعت : ۱۳:۰۳ کیلوگرم 11,130تومان یکشنبه1399/6/16 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 سیما فولاد 16 شهریور 99 16شهریور1399 ساعت : ۱۲:۲۱ کیلوگرم 10,930تومان یکشنبه1399/6/16 30تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 سیما فولاد 15 شهریور 99 15شهریور1399 ساعت : ۱۲:۴۳ کیلوگرم 10,900تومان شنبه1399/6/15 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 سیما فولاد 13 شهریور 99 13شهریور1399 ساعت : ۱۱:۳۵ کیلوگرم 10,900تومان پنجشنبه1399/6/13 -150تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 سیما فولاد 11 شهریور 99 11شهریور1399 ساعت : ۱۴:۱۲ کیلوگرم 11,050تومان سه شنبه1399/6/11 1320تومان 0.14% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 سیما فولاد 10 شهریور 99 10شهریور1399 ساعت : ۱۲:۱۱ کیلوگرم 9,730تومان دوشنبه1399/6/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 سیما فولاد 5 شهریور 99 5شهریور1399 ساعت : ۱۳:۰۵ کیلوگرم 9,730تومان چهارشنبه1399/6/5 130تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 سیما فولاد 4 شهریور 99 4شهریور1399 ساعت : ۱۳:۰۴ کیلوگرم 9,600تومان سه شنبه1399/6/4 350تومان 0.04% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 سیما فولاد 3 شهریور 99 3شهریور1399 ساعت : ۱۳:۳۳ کیلوگرم 9,250تومان دوشنبه1399/6/3 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 سیما فولاد 2 شهریور 99 2شهریور1399 ساعت : ۱۲:۰۵ کیلوگرم 9,250تومان یکشنبه1399/6/2 -350تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 سیما فولاد 1 شهریور 99 1شهریور1399 ساعت : ۱۶:۲۸ کیلوگرم 9,600تومان شنبه1399/6/1 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-