قیمت میلگرد 12 A3

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت میلگرد 12-A3 کاوه تیکمه داش 3 مهر 99 3مهر1399 ساعت : ۱۲:۴۸ کیلوگرم 12,700تومان پنجشنبه1399/7/3 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 آذر فولاد امین 3 مهر 99 3مهر1399 ساعت : ۱۲:۴۵ کیلوگرم 12,650تومان پنجشنبه1399/7/3 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 جهان فولاد سیرجان 3 مهر 99 3مهر1399 ساعت : ۱۲:۳۸ کیلوگرم 12,450تومان پنجشنبه1399/7/3 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 درپاد 3 مهر 99 3مهر1399 ساعت : ۱۲:۱۷ کیلوگرم 12,600تومان پنجشنبه1399/7/3 50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 سیما فولاد 3 مهر 99 3مهر1399 ساعت : ۱۲:۱۵ کیلوگرم 12,730تومان پنجشنبه1399/7/3 230تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 درپاد 3 مهر 99 3مهر1399 ساعت : ۱۱:۵۷ کیلوگرم 12,550تومان پنجشنبه1399/7/3 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 کاوه تیکمه داش 3 مهر 99 3مهر1399 ساعت : ۱۱:۵۵ کیلوگرم 12,500تومان پنجشنبه1399/7/3 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 راد همدان 3 مهر 99 3مهر1399 ساعت : ۱۱:۴۶ کیلوگرم 12,885تومان پنجشنبه1399/7/3 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 نورد گیلان حسن رود 3 مهر 99 3مهر1399 ساعت : ۱۱:۴۴ کیلوگرم 12,300تومان پنجشنبه1399/7/3 50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 ظفر بناب 3 مهر 99 3مهر1399 ساعت : ۱۱:۳۵ کیلوگرم 12,445تومان پنجشنبه1399/7/3 70تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 فولاد صنعت بناب 3 مهر 99 3مهر1399 ساعت : ۱۱:۲۹ کیلوگرم 12,700تومان پنجشنبه1399/7/3 150تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 سیرجان حدید 3 مهر 99 3مهر1399 ساعت : ۱۱:۰۴ کیلوگرم 12,700تومان پنجشنبه1399/7/3 150تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 فولاد البرز ایرانیان 3 مهر 99 3مهر1399 ساعت : ۱۰:۴۹ کیلوگرم 12,400تومان پنجشنبه1399/7/3 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 پرشین فولاد 3 مهر 99 3مهر1399 ساعت : ۱۰:۳۰ کیلوگرم 12,300تومان پنجشنبه1399/7/3 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 فولاد معراج البرز گلستان 3 مهر 99 3مهر1399 ساعت : ۱۰:۲۸ کیلوگرم 12,650تومان پنجشنبه1399/7/3 250تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 فولاد معراج البرز گلستان 3 مهر 99 3مهر1399 ساعت : ۱۰:۲۸ کیلوگرم 12,400تومان پنجشنبه1399/7/3 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 فولاد شاهرود 3 مهر 99 3مهر1399 ساعت : ۱۰:۲۴ کیلوگرم 12,450تومان پنجشنبه1399/7/3 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 راد همدان 3 مهر 99 3مهر1399 ساعت : ۰۹:۴۶ کیلوگرم 12,785تومان پنجشنبه1399/7/3 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 سیرجان حدید 2 مهر 99 2مهر1399 ساعت : ۱۶:۰۵ کیلوگرم 12,550تومان چهارشنبه1399/7/2 150تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 صبا فولاد زاگرس 2 مهر 99 2مهر1399 ساعت : ۱۴:۴۴ کیلوگرم 12,200تومان چهارشنبه1399/7/2 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-