میلگرد 14 A2

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت میلگرد 14-A2 سیرجان حدید 22 فروردین 00 22فروردین1400 ساعت : ۱۰:۴۸ کیلوگرم 13,650تومان یکشنبه1400/1/22 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A2 سیرجان حدید 21 فروردین 00 21فروردین1400 ساعت : ۱۰:۴۸ کیلوگرم 13,650تومان شنبه1400/1/21 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A2 سیرجان حدید 19 فروردین 00 19فروردین1400 ساعت : ۱۰:۱۸ کیلوگرم 13,650تومان پنجشنبه1400/1/19 100تومان 0.73% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A2 سیرجان حدید 18 فروردین 00 18فروردین1400 ساعت : ۱۰:۴۸ کیلوگرم 13,550تومان چهارشنبه1400/1/18 50تومان 0.37% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A2 سیرجان حدید 17 فروردین 00 17فروردین1400 ساعت : ۱۰:۴۸ کیلوگرم 13,500تومان سه شنبه1400/1/17 50تومان 0.37% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A2 سیرجان حدید 16 فروردین 00 16فروردین1400 ساعت : ۱۱:۱۸ کیلوگرم 13,450تومان دوشنبه1400/1/16 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A2 سیرجان حدید 15 فروردین 00 15فروردین1400 ساعت : ۱۱:۳۳ کیلوگرم 13,450تومان یکشنبه1400/1/15 -200تومان -1.49% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A2 سیرجان حدید 14 فروردین 00 14فروردین1400 ساعت : ۱۱:۲۳ کیلوگرم 13,650تومان شنبه1400/1/14 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A2 سیرجان حدید 11 فروردین 00 11فروردین1400 ساعت : ۱۱:۲۳ کیلوگرم 13,650تومان چهارشنبه1400/1/11 50تومان 0.37% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A2 سیرجان حدید 10 فروردین 00 10فروردین1400 ساعت : ۱۰:۲۳ کیلوگرم 13,600تومان سه شنبه1400/1/10 100تومان 0.74% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A2 سیرجان حدید 8 فروردین 00 8فروردین1400 ساعت : ۱۱:۲۳ کیلوگرم 13,500تومان یکشنبه1400/1/8 100تومان 0.74% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A2 سیرجان حدید 7 فروردین 00 7فروردین1400 ساعت : ۱۲:۲۳ کیلوگرم 13,400تومان شنبه1400/1/7 100تومان 0.75% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A2 سیرجان حدید 7 فروردین 00 7فروردین1400 ساعت : ۱۱:۲۳ کیلوگرم 13,300تومان شنبه1400/1/7 100تومان 0.75% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A2 سیرجان حدید 27 اسفند 99 27اسفند1399 ساعت : ۱۱:۲۳ کیلوگرم 13,200تومان چهارشنبه1399/12/27 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A2 سیرجان حدید 26 اسفند 99 26اسفند1399 ساعت : ۱۱:۱۳ کیلوگرم 13,200تومان سه شنبه1399/12/26 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A2 سیرجان حدید 25 اسفند 99 25اسفند1399 ساعت : ۱۱:۱۳ کیلوگرم 13,200تومان دوشنبه1399/12/25 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A2 سیرجان حدید 24 اسفند 99 24اسفند1399 ساعت : ۱۳:۳۳ کیلوگرم 13,200تومان یکشنبه1399/12/24 100تومان 0.76% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A2 سیرجان حدید 24 اسفند 99 24اسفند1399 ساعت : ۱۲:۱۳ کیلوگرم 13,100تومان یکشنبه1399/12/24 50تومان 0.38% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A2 سیرجان حدید 24 اسفند 99 24اسفند1399 ساعت : ۱۱:۱۳ کیلوگرم 13,050تومان یکشنبه1399/12/24 50تومان 0.38% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A2 سیرجان حدید 23 اسفند 99 23اسفند1399 ساعت : ۱۱:۱۳ کیلوگرم 13,000تومان شنبه1399/12/23 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->