میلگرد 14 A4

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت میلگرد 14-A4 کویر کاشان 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۵:۳۷ کیلوگرم 12,500تومان سه شنبه1399/9/11 1100تومان 0.1% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A4 کویر کاشان 8 آذر 99 8آذر1399 ساعت : ۱۵:۳۷ کیلوگرم 11,400تومان شنبه1399/9/8 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A4 کویر کاشان 5 آذر 99 5آذر1399 ساعت : ۱۳:۱۷ کیلوگرم 11,400تومان چهارشنبه1399/9/5 -1650تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A4 کویر کاشان 26 آبان 99 26آبان1399 ساعت : ۱۲:۳۵ کیلوگرم 12,700تومان دوشنبه1399/8/26 -350تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A4 کویر کاشان 24 آبان 99 24آبان1399 ساعت : ۱۱:۵۳ کیلوگرم 12,700تومان شنبه1399/8/24 -350تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A4 کویر کاشان 20 آبان 99 20آبان1399 ساعت : ۱۲:۳۲ کیلوگرم 13,050تومان سه شنبه1399/8/20 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A4 کویر کاشان 19 آبان 99 19آبان1399 ساعت : ۱۱:۴۲ کیلوگرم 12,850تومان دوشنبه1399/8/19 -500تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A4 کویر کاشان 18 آبان 99 18آبان1399 ساعت : ۱۶:۰۷ کیلوگرم 13,350تومان یکشنبه1399/8/18 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A4 کویر کاشان 17 آبان 99 17آبان1399 ساعت : ۱۲:۴۴ کیلوگرم 13,350تومان شنبه1399/8/17 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A4 کویر کاشان 14 آبان 99 14آبان1399 ساعت : ۱۲:۱۹ کیلوگرم 13,350تومان چهارشنبه1399/8/14 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A4 کویر کاشان 12 آبان 99 12آبان1399 ساعت : ۱۲:۱۹ کیلوگرم 13,350تومان دوشنبه1399/8/12 150تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A4 کویر کاشان 11 آبان 99 11آبان1399 ساعت : ۱۶:۳۳ کیلوگرم 13,200تومان یکشنبه1399/8/11 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A4 کویر کاشان 10 آبان 99 10آبان1399 ساعت : ۱۲:۱۱ کیلوگرم 13,200تومان شنبه1399/8/10 -400تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A4 کویر کاشان 5 آبان 99 5آبان1399 ساعت : ۱۲:۴۷ کیلوگرم 13,600تومان دوشنبه1399/8/5 900تومان 0.07% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A4 کویر کاشان 31 شهریور 99 31شهریور1399 ساعت : ۱۶:۱۳ کیلوگرم 12,700تومان دوشنبه1399/6/31 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A4 کویر کاشان 30 شهریور 99 30شهریور1399 ساعت : ۱۶:۱۱ کیلوگرم 12,700تومان یکشنبه1399/6/30 5700تومان 0.81% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A4 کویر کاشان 23 اردیبهشت 99 23اردیبهشت1399 ساعت : ۱۴:۴۶ کیلوگرم 7,000تومان سه شنبه1399/2/23 30تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A4 کویر کاشان 22 اردیبهشت 99 22اردیبهشت1399 ساعت : ۱۲:۰۱ کیلوگرم 6,970تومان دوشنبه1399/2/22 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A4 کویر کاشان 21 اردیبهشت 99 21اردیبهشت1399 ساعت : ۱۵:۴۱ کیلوگرم 6,970تومان یکشنبه1399/2/21 100تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A4 کویر کاشان 17 اردیبهشت 99 17اردیبهشت1399 ساعت : ۱۲:۰۴ کیلوگرم 6,870تومان چهارشنبه1399/2/17 70تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->