قیمت میلگرد 12 A3 ظفر بناب

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت میلگرد 12-A3 ظفر بناب 9 مهر 99 9مهر1399 ساعت : ۱۱:۱۸ کیلوگرم 13,100تومان چهارشنبه1399/7/9 250تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 ظفر بناب 8 مهر 99 8مهر1399 ساعت : ۱۰:۵۸ کیلوگرم 12,850تومان سه شنبه1399/7/8 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 ظفر بناب 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۱:۴۳ کیلوگرم 12,850تومان دوشنبه1399/7/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 ظفر بناب 6 مهر 99 6مهر1399 ساعت : ۱۱:۲۲ کیلوگرم 12,850تومان یکشنبه1399/7/6 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 ظفر بناب 5 مهر 99 5مهر1399 ساعت : ۱۱:۴۶ کیلوگرم 12,650تومان شنبه1399/7/5 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 ظفر بناب 3 مهر 99 3مهر1399 ساعت : ۱۱:۳۵ کیلوگرم 12,450تومان پنجشنبه1399/7/3 75تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 ظفر بناب 2 مهر 99 2مهر1399 ساعت : ۱۲:۴۰ کیلوگرم 12,375تومان چهارشنبه1399/7/2 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 ظفر بناب 31 شهریور 99 31شهریور1399 ساعت : ۱۱:۱۳ کیلوگرم 12,275تومان دوشنبه1399/6/31 75تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 ظفر بناب 30 شهریور 99 30شهریور1399 ساعت : ۱۱:۲۸ کیلوگرم 12,200تومان یکشنبه1399/6/30 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 ظفر بناب 29 شهریور 99 29شهریور1399 ساعت : ۱۱:۰۷ کیلوگرم 12,200تومان شنبه1399/6/29 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 ظفر بناب 27 شهریور 99 27شهریور1399 ساعت : ۱۱:۱۶ کیلوگرم 12,200تومان پنجشنبه1399/6/27 50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 ظفر بناب 26 شهریور 99 26شهریور1399 ساعت : ۱۳:۵۶ کیلوگرم 12,150تومان چهارشنبه1399/6/26 295تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 ظفر بناب 24 شهریور 99 24شهریور1399 ساعت : ۱۳:۱۰ کیلوگرم 11,855تومان دوشنبه1399/6/24 250تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 ظفر بناب 23 شهریور 99 23شهریور1399 ساعت : ۱۳:۵۲ کیلوگرم 11,605تومان یکشنبه1399/6/23 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 ظفر بناب 22 شهریور 99 22شهریور1399 ساعت : ۱۱:۰۵ کیلوگرم 11,405تومان شنبه1399/6/22 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 ظفر بناب 20 شهریور 99 20شهریور1399 ساعت : ۱۱:۱۵ کیلوگرم 11,405تومان پنجشنبه1399/6/20 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 ظفر بناب 19 شهریور 99 19شهریور1399 ساعت : ۱۱:۳۰ کیلوگرم 11,405تومان چهارشنبه1399/6/19 50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 ظفر بناب 18 شهریور 99 18شهریور1399 ساعت : ۱۱:۲۷ کیلوگرم 11,355تومان سه شنبه1399/6/18 205تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 ظفر بناب 17 شهریور 99 17شهریور1399 ساعت : ۱۱:۴۰ کیلوگرم 11,150تومان دوشنبه1399/6/17 80تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 ظفر بناب 16 شهریور 99 16شهریور1399 ساعت : ۱۳:۲۹ کیلوگرم 11,070تومان یکشنبه1399/6/16 40تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-