قیمت میلگرد

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت میلگرد 32-A3 فولاد البرز ایرانیان 9 مهر 99 9مهر1399 ساعت : ۱۲:۰۷ کیلوگرم 12,850تومان چهارشنبه1399/7/9 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 فولاد البرز ایرانیان 9 مهر 99 9مهر1399 ساعت : ۱۲:۰۷ کیلوگرم 12,850تومان چهارشنبه1399/7/9 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 فولاد البرز ایرانیان 9 مهر 99 9مهر1399 ساعت : ۱۲:۰۷ کیلوگرم 12,850تومان چهارشنبه1399/7/9 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 فولاد البرز ایرانیان 9 مهر 99 9مهر1399 ساعت : ۱۲:۰۷ کیلوگرم 12,850تومان چهارشنبه1399/7/9 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 فولاد البرز ایرانیان 9 مهر 99 9مهر1399 ساعت : ۱۲:۰۷ کیلوگرم 12,850تومان چهارشنبه1399/7/9 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 فولاد البرز ایرانیان 9 مهر 99 9مهر1399 ساعت : ۱۲:۰۷ کیلوگرم 12,850تومان چهارشنبه1399/7/9 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 فولاد البرز ایرانیان 9 مهر 99 9مهر1399 ساعت : ۱۲:۰۷ کیلوگرم 12,850تومان چهارشنبه1399/7/9 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 فولاد البرز ایرانیان 9 مهر 99 9مهر1399 ساعت : ۱۲:۰۷ کیلوگرم 13,300تومان چهارشنبه1399/7/9 50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A2 عتیق آذرسهند 9 مهر 99 9مهر1399 ساعت : ۱۲:۰۶ کیلوگرم 13,300تومان چهارشنبه1399/7/9 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 عتیق آذرسهند 9 مهر 99 9مهر1399 ساعت : ۱۲:۰۶ کیلوگرم 12,900تومان چهارشنبه1399/7/9 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A2 عتیق آذرسهند 9 مهر 99 9مهر1399 ساعت : ۱۲:۰۶ کیلوگرم 12,900تومان چهارشنبه1399/7/9 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 عتیق آذرسهند 9 مهر 99 9مهر1399 ساعت : ۱۲:۰۶ کیلوگرم 12,800تومان چهارشنبه1399/7/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 عتیق آذرسهند 9 مهر 99 9مهر1399 ساعت : ۱۲:۰۶ کیلوگرم 12,800تومان چهارشنبه1399/7/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 عتیق آذرسهند 9 مهر 99 9مهر1399 ساعت : ۱۲:۰۶ کیلوگرم 12,800تومان چهارشنبه1399/7/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 عتیق آذرسهند 9 مهر 99 9مهر1399 ساعت : ۱۲:۰۶ کیلوگرم 12,800تومان چهارشنبه1399/7/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 عتیق آذرسهند 9 مهر 99 9مهر1399 ساعت : ۱۲:۰۶ کیلوگرم 12,800تومان چهارشنبه1399/7/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 عتیق آذرسهند 9 مهر 99 9مهر1399 ساعت : ۱۲:۰۶ کیلوگرم 12,800تومان چهارشنبه1399/7/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 عتیق آذرسهند 9 مهر 99 9مهر1399 ساعت : ۱۲:۰۶ کیلوگرم 12,800تومان چهارشنبه1399/7/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 پرشین فولاد 9 مهر 99 9مهر1399 ساعت : ۱۱:۵۳ کیلوگرم 12,950تومان چهارشنبه1399/7/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A3 پرشین فولاد 9 مهر 99 9مهر1399 ساعت : ۱۱:۵۳ کیلوگرم 13,300تومان چهارشنبه1399/7/9 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-