قیمت میلگرد | قیمت انواع میلگرد | آخرین قیمت های میلگرد

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت میلگرد 10-A3 فولاد بافق 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۶:۴۸ کیلوگرم 11,600تومان سه شنبه1399/9/11 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 فولاد بافق 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۶:۴۸ کیلوگرم 11,600تومان سه شنبه1399/9/11 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 فولاد بافق 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۶:۴۸ کیلوگرم 11,320تومان سه شنبه1399/9/11 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 فولاد بافق 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۶:۴۸ کیلوگرم 11,320تومان سه شنبه1399/9/11 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 فولاد بافق 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۶:۴۸ کیلوگرم 11,200تومان سه شنبه1399/9/11 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 فولاد بافق 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۶:۴۸ کیلوگرم 11,200تومان سه شنبه1399/9/11 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 فولاد بافق 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۶:۴۸ کیلوگرم 11,200تومان سه شنبه1399/9/11 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 فولاد بافق 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۶:۴۸ کیلوگرم 11,200تومان سه شنبه1399/9/11 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 فولاد بافق 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۶:۴۸ کیلوگرم 11,200تومان سه شنبه1399/9/11 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 32-A3 فولاد بافق 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۶:۴۸ کیلوگرم 11,250تومان سه شنبه1399/9/11 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A3 فولاد بافق 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۶:۴۷ کیلوگرم 11,500تومان سه شنبه1399/9/11 -1950تومان -0.14% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 فولاد بافق 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۶:۴۳ کیلوگرم 11,500تومان سه شنبه1399/9/11 -1650تومان -0.13% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 فولاد بافق 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۶:۴۳ کیلوگرم 11,220تومان سه شنبه1399/9/11 -1650تومان -0.13% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 فولاد بافق 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۶:۴۲ کیلوگرم 11,220تومان سه شنبه1399/9/11 -1650تومان -0.13% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 فولاد بافق 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۶:۴۲ کیلوگرم 11,100تومان سه شنبه1399/9/11 -1650تومان -0.13% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 فولاد بافق 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۶:۴۱ کیلوگرم 11,100تومان سه شنبه1399/9/11 -1650تومان -0.13% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 فولاد بافق 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۶:۴۱ کیلوگرم 11,100تومان سه شنبه1399/9/11 -1650تومان -0.13% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 فولاد بافق 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۶:۴۱ کیلوگرم 11,100تومان سه شنبه1399/9/11 -1650تومان -0.13% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 فولاد بافق 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۶:۴۱ کیلوگرم 11,100تومان سه شنبه1399/9/11 -1650تومان -0.13% مشاهده
قیمت میلگرد 32-A3 فولاد بافق 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۶:۴۰ کیلوگرم 11,150تومان سه شنبه1399/9/11 -1600تومان -0.13% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-