میلگرد | قیمت انواع میلگرد | آخرین قیمت های میلگرد

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت میلگرد 8-A2 امیرکبیر خزر 1 بهمن 99 1بهمن1399 ساعت : ۱۴:۳۲ کیلوگرم 13,310تومان چهارشنبه1399/11/1 60تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 امیرکبیر خزر 1 بهمن 99 1بهمن1399 ساعت : ۱۴:۳۲ کیلوگرم 12,410تومان چهارشنبه1399/11/1 60تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 امیرکبیر خزر 1 بهمن 99 1بهمن1399 ساعت : ۱۴:۳۲ کیلوگرم 12,410تومان چهارشنبه1399/11/1 60تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 امیرکبیر خزر 1 بهمن 99 1بهمن1399 ساعت : ۱۴:۳۲ کیلوگرم 12,410تومان چهارشنبه1399/11/1 60تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 امیرکبیر خزر 1 بهمن 99 1بهمن1399 ساعت : ۱۴:۳۲ کیلوگرم 12,410تومان چهارشنبه1399/11/1 60تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 امیرکبیر خزر 1 بهمن 99 1بهمن1399 ساعت : ۱۴:۳۲ کیلوگرم 12,410تومان چهارشنبه1399/11/1 60تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 امیرکبیر خزر 1 بهمن 99 1بهمن1399 ساعت : ۱۴:۳۲ کیلوگرم 12,410تومان چهارشنبه1399/11/1 60تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 امیرکبیر خزر 1 بهمن 99 1بهمن1399 ساعت : ۱۴:۳۲ کیلوگرم 12,410تومان چهارشنبه1399/11/1 60تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 امیرکبیر خزر 1 بهمن 99 1بهمن1399 ساعت : ۱۴:۳۲ کیلوگرم 12,660تومان چهارشنبه1399/11/1 60تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A3 امیرکبیر خزر 1 بهمن 99 1بهمن1399 ساعت : ۱۴:۳۲ کیلوگرم 12,810تومان چهارشنبه1399/11/1 60تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 امیرکبیر خزر 1 بهمن 99 1بهمن1399 ساعت : ۱۴:۳۲ کیلوگرم 12,710تومان چهارشنبه1399/11/1 60تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 32-A3 امیرکبیر خزر 1 بهمن 99 1بهمن1399 ساعت : ۱۴:۳۲ کیلوگرم 12,410تومان چهارشنبه1399/11/1 60تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A2 عتیق آذرسهند 1 بهمن 99 1بهمن1399 ساعت : ۱۴:۲۷ کیلوگرم 12,600تومان چهارشنبه1399/11/1 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 عتیق آذرسهند 1 بهمن 99 1بهمن1399 ساعت : ۱۴:۲۷ کیلوگرم 12,300تومان چهارشنبه1399/11/1 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A2 عتیق آذرسهند 1 بهمن 99 1بهمن1399 ساعت : ۱۴:۲۷ کیلوگرم 12,300تومان چهارشنبه1399/11/1 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 عتیق آذرسهند 1 بهمن 99 1بهمن1399 ساعت : ۱۴:۲۷ کیلوگرم 12,300تومان چهارشنبه1399/11/1 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 عتیق آذرسهند 1 بهمن 99 1بهمن1399 ساعت : ۱۴:۲۷ کیلوگرم 12,300تومان چهارشنبه1399/11/1 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 عتیق آذرسهند 1 بهمن 99 1بهمن1399 ساعت : ۱۴:۲۷ کیلوگرم 12,300تومان چهارشنبه1399/11/1 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 عتیق آذرسهند 1 بهمن 99 1بهمن1399 ساعت : ۱۴:۲۷ کیلوگرم 12,300تومان چهارشنبه1399/11/1 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 عتیق آذرسهند 1 بهمن 99 1بهمن1399 ساعت : ۱۴:۲۷ کیلوگرم 12,300تومان چهارشنبه1399/11/1 200تومان 0.02% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->