قیمت میلگرد

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت میلگرد 10-A2 فولاد خرمدشت 8 مهر 99 8مهر1399 ساعت : ۱۶:۱۷ کیلوگرم 12,800تومان سه شنبه1399/7/8 300تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A3 جهان فولاد سیرجان 8 مهر 99 8مهر1399 ساعت : ۱۵:۴۶ کیلوگرم 13,400تومان سه شنبه1399/7/8 250تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 جهان فولاد سیرجان 8 مهر 99 8مهر1399 ساعت : ۱۵:۴۵ کیلوگرم 13,150تومان سه شنبه1399/7/8 300تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 جهان فولاد سیرجان 8 مهر 99 8مهر1399 ساعت : ۱۵:۴۵ کیلوگرم 13,000تومان سه شنبه1399/7/8 300تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 جهان فولاد سیرجان 8 مهر 99 8مهر1399 ساعت : ۱۵:۴۵ کیلوگرم 13,000تومان سه شنبه1399/7/8 300تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 جهان فولاد سیرجان 8 مهر 99 8مهر1399 ساعت : ۱۵:۴۵ کیلوگرم 12,300تومان سه شنبه1399/7/8 -200تومان -0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 جهان فولاد سیرجان 8 مهر 99 8مهر1399 ساعت : ۱۵:۴۵ کیلوگرم 12,300تومان سه شنبه1399/7/8 -200تومان -0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 جهان فولاد سیرجان 8 مهر 99 8مهر1399 ساعت : ۱۵:۴۵ کیلوگرم 12,300تومان سه شنبه1399/7/8 -200تومان -0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 جهان فولاد سیرجان 8 مهر 99 8مهر1399 ساعت : ۱۵:۴۵ کیلوگرم 12,300تومان سه شنبه1399/7/8 -200تومان -0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A3 آریان فولاد 8 مهر 99 8مهر1399 ساعت : ۱۵:۰۲ کیلوگرم 13,200تومان سه شنبه1399/7/8 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 آریان فولاد 8 مهر 99 8مهر1399 ساعت : ۱۵:۰۲ کیلوگرم 13,100تومان سه شنبه1399/7/8 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 آریان فولاد 8 مهر 99 8مهر1399 ساعت : ۱۵:۰۲ کیلوگرم 13,050تومان سه شنبه1399/7/8 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A2 آریان فولاد 8 مهر 99 8مهر1399 ساعت : ۱۵:۰۲ کیلوگرم 13,000تومان سه شنبه1399/7/8 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 آریان فولاد 8 مهر 99 8مهر1399 ساعت : ۱۵:۰۲ کیلوگرم 12,900تومان سه شنبه1399/7/8 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 آریان فولاد 8 مهر 99 8مهر1399 ساعت : ۱۵:۰۲ کیلوگرم 12,900تومان سه شنبه1399/7/8 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 آریان فولاد 8 مهر 99 8مهر1399 ساعت : ۱۵:۰۲ کیلوگرم 12,900تومان سه شنبه1399/7/8 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 آریان فولاد 8 مهر 99 8مهر1399 ساعت : ۱۵:۰۲ کیلوگرم 12,900تومان سه شنبه1399/7/8 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 آریان فولاد 8 مهر 99 8مهر1399 ساعت : ۱۵:۰۲ کیلوگرم 12,900تومان سه شنبه1399/7/8 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 آریان فولاد 8 مهر 99 8مهر1399 ساعت : ۱۵:۰۲ کیلوگرم 12,900تومان سه شنبه1399/7/8 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 فولاد بافق 8 مهر 99 8مهر1399 ساعت : ۱۴:۵۳ کیلوگرم 13,050تومان سه شنبه1399/7/8 100تومان 0.01% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-