پروفیل

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت پروفیل2 تهران شرق 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۲:۲۶ کیلوگرم 23,300تومان پنجشنبه1400/1/26 200تومان 0.01% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 تهران شرق 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۲:۲۶ کیلوگرم 21,500تومان پنجشنبه1400/1/26 1000تومان 0.05% مشاهده
قیمت پروفیل3 تهران شرق 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۲:۲۶ کیلوگرم 21,500تومان پنجشنبه1400/1/26 1000تومان 0.05% مشاهده
قیمت پروفیل4 تهران شرق 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۲:۲۶ کیلوگرم 21,500تومان پنجشنبه1400/1/26 1000تومان 0.05% مشاهده
قیمت پروفیل2 گروه صنعتی یاران 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۲:۲۳ کیلوگرم 23,200تومان پنجشنبه1400/1/26 100تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 گروه صنعتی یاران 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۲:۲۳ کیلوگرم 21,500تومان پنجشنبه1400/1/26 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل3 گروه صنعتی یاران 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۲:۲۳ کیلوگرم 21,500تومان پنجشنبه1400/1/26 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل4 گروه صنعتی یاران 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۲:۲۳ کیلوگرم 21,500تومان پنجشنبه1400/1/26 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل4 صفاهان فراست 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۲:۲۲ کیلوگرم 20,500تومان پنجشنبه1400/1/26 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل3 صفاهان فراست 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۲:۲۲ کیلوگرم 20,500تومان پنجشنبه1400/1/26 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 صفاهان فراست 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۲:۲۲ کیلوگرم 21,000تومان پنجشنبه1400/1/26 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 صفاهان فراست 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۲:۲۲ کیلوگرم 23,000تومان پنجشنبه1400/1/26 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 مبتکران صبا 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۲:۲۲ کیلوگرم 20,500تومان پنجشنبه1400/1/26 200تومان 0.01% مشاهده
قیمت پروفیل2 مبتکران صبا 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۲:۲۲ کیلوگرم 22,700تومان پنجشنبه1400/1/26 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 امید البرز 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۲:۲۱ کیلوگرم 23,100تومان پنجشنبه1400/1/26 100تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل4 لوله و پروفیل صابری 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۲:۲۱ کیلوگرم 20,700تومان پنجشنبه1400/1/26 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل3 لوله و پروفیل صابری 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۲:۲۱ کیلوگرم 20,700تومان پنجشنبه1400/1/26 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 لوله و پروفیل صابری 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۲:۲۱ کیلوگرم 20,700تومان پنجشنبه1400/1/26 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 لوله و پروفیل صابری 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۲:۲۱ کیلوگرم 23,200تومان پنجشنبه1400/1/26 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 صبح پارسیان 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۲:۲۰ کیلوگرم 23,000تومان پنجشنبه1400/1/26 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->