قیمت پروفیل

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت پروفیل2 گروه صنعتی یاران 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۱۳:۴۸ کیلوگرم 21,000تومان شنبه1399/8/3 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 گروه صنعتی یاران 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۱۳:۴۸ کیلوگرم 20,700تومان شنبه1399/8/3 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل3 گروه صنعتی یاران 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۱۳:۴۸ کیلوگرم 20,700تومان شنبه1399/8/3 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل4 گروه صنعتی یاران 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۱۳:۴۸ کیلوگرم 20,700تومان شنبه1399/8/3 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 تهران شرق 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۱۳:۴۷ کیلوگرم 21,000تومان شنبه1399/8/3 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 تهران شرق 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۱۳:۴۷ کیلوگرم 20,800تومان شنبه1399/8/3 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل3 تهران شرق 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۱۳:۴۷ کیلوگرم 20,800تومان شنبه1399/8/3 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل4 تهران شرق 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۱۳:۴۷ کیلوگرم 20,800تومان شنبه1399/8/3 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 مبتکران صبا 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۱۱:۵۹ کیلوگرم 21,000تومان شنبه1399/8/3 -1500تومان -0.07% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 مبتکران صبا 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۱۱:۵۹ کیلوگرم 20,600تومان شنبه1399/8/3 -900تومان -0.04% مشاهده
قیمت پروفیل3 مبتکران صبا 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۱۱:۵۹ کیلوگرم 20,600تومان شنبه1399/8/3 -900تومان -0.04% مشاهده
قیمت پروفیل4 مبتکران صبا 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۱۱:۵۹ کیلوگرم 20,600تومان شنبه1399/8/3 -900تومان -0.04% مشاهده
قیمت پروفیل4 لوله و پروفیل صابری 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۱۱:۵۸ کیلوگرم 21,000تومان شنبه1399/8/3 400تومان 0.02% مشاهده
قیمت پروفیل3 لوله و پروفیل صابری 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۱۱:۵۸ کیلوگرم 21,000تومان شنبه1399/8/3 400تومان 0.02% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 لوله و پروفیل صابری 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۱۱:۵۸ کیلوگرم 21,000تومان شنبه1399/8/3 400تومان 0.02% مشاهده
قیمت پروفیل2 نیکان پروفیل 1 آبان 99 1آبان1399 ساعت : ۱۱:۱۹ کیلوگرم 20,800تومان پنجشنبه1399/8/1 -1500تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 نیکان پروفیل 1 آبان 99 1آبان1399 ساعت : ۱۱:۱۹ کیلوگرم 19,900تومان پنجشنبه1399/8/1 -1400تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 گروه صنعتی یاران 30 مهر 99 30مهر1399 ساعت : ۱۴:۳۶ کیلوگرم 21,000تومان چهارشنبه1399/7/30 -800تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 گروه صنعتی یاران 30 مهر 99 30مهر1399 ساعت : ۱۴:۳۶ کیلوگرم 20,700تومان چهارشنبه1399/7/30 -300تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل4 گروه صنعتی یاران 30 مهر 99 30مهر1399 ساعت : ۱۴:۳۶ کیلوگرم 20,700تومان چهارشنبه1399/7/30 -300تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-