پروفیل

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت پروفیل2 صفاهان فراست 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۴:۴۸ کیلوگرم 21,500تومان سه شنبه1399/11/7 -500تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 صفاهان فراست 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۴:۴۸ کیلوگرم 19,500تومان سه شنبه1399/11/7 -500تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل3 صفاهان فراست 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۴:۴۸ کیلوگرم 18,000تومان سه شنبه1399/11/7 -1000تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل4 صفاهان فراست 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۴:۴۸ کیلوگرم 18,000تومان سه شنبه1399/11/7 -1000تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل4 صدرا پروفیل 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۴:۴۶ کیلوگرم 20,000تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل3 صدرا پروفیل 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۴:۴۶ کیلوگرم 20,000تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 صدرا پروفیل 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۴:۴۶ کیلوگرم 20,000تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 صدرا پروفیل 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۴:۴۶ کیلوگرم 22,000تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 صبح پارسیان 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۴:۴۱ کیلوگرم 22,100تومان سه شنبه1399/11/7 -300تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل4 لوله و پروفیل صابری 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۴:۳۸ کیلوگرم 20,000تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل3 لوله و پروفیل صابری 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۴:۳۸ کیلوگرم 20,000تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 لوله و پروفیل صابری 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۴:۳۸ کیلوگرم 20,000تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 لوله و پروفیل صابری 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۴:۳۸ کیلوگرم 22,000تومان سه شنبه1399/11/7 -200تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 امید البرز 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۴:۳۵ کیلوگرم 20,000تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 امید البرز 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۴:۳۵ کیلوگرم 22,000تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 تهران شرق 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۴:۳۰ کیلوگرم 22,000تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 تهران شرق 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۴:۳۰ کیلوگرم 20,000تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل3 تهران شرق 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۴:۳۰ کیلوگرم 20,000تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل4 تهران شرق 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۴:۳۰ کیلوگرم 20,000تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 گروه صنعتی یاران 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۴:۲۷ کیلوگرم 22,000تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->