پروفیل

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت پروفیل2 نیکان پروفیل 1 خرداد 00 1خرداد1400 ساعت : ۱۶:۱۴ کیلوگرم 23,000تومان شنبه1400/3/1 -300تومان -0.01% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 نیکان پروفیل 1 خرداد 00 1خرداد1400 ساعت : ۱۶:۱۴ کیلوگرم 22,200تومان شنبه1400/3/1 -200تومان -0.01% مشاهده
قیمت پروفیل2 صدرا پروفیل 1 خرداد 00 1خرداد1400 ساعت : ۱۶:۱۴ کیلوگرم 24,000تومان شنبه1400/3/1 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 صدرا پروفیل 1 خرداد 00 1خرداد1400 ساعت : ۱۶:۱۴ کیلوگرم 23,000تومان شنبه1400/3/1 -200تومان -0.01% مشاهده
قیمت پروفیل3 صدرا پروفیل 1 خرداد 00 1خرداد1400 ساعت : ۱۶:۱۴ کیلوگرم 23,000تومان شنبه1400/3/1 -200تومان -0.01% مشاهده
قیمت پروفیل4 صدرا پروفیل 1 خرداد 00 1خرداد1400 ساعت : ۱۶:۱۴ کیلوگرم 23,000تومان شنبه1400/3/1 -200تومان -0.01% مشاهده
قیمت پروفیل2 گروه صنعتی یاران 1 خرداد 00 1خرداد1400 ساعت : ۱۶:۱۳ کیلوگرم 24,000تومان شنبه1400/3/1 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 گروه صنعتی یاران 1 خرداد 00 1خرداد1400 ساعت : ۱۶:۱۳ کیلوگرم 23,000تومان شنبه1400/3/1 -200تومان -0.01% مشاهده
قیمت پروفیل3 گروه صنعتی یاران 1 خرداد 00 1خرداد1400 ساعت : ۱۶:۱۳ کیلوگرم 23,000تومان شنبه1400/3/1 -200تومان -0.01% مشاهده
قیمت پروفیل4 گروه صنعتی یاران 1 خرداد 00 1خرداد1400 ساعت : ۱۶:۱۳ کیلوگرم 23,000تومان شنبه1400/3/1 -200تومان -0.01% مشاهده
قیمت پروفیل2 پروفیل یزد 1 خرداد 00 1خرداد1400 ساعت : ۱۶:۱۳ کیلوگرم 23,800تومان شنبه1400/3/1 -200تومان -0.01% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 پروفیل یزد 1 خرداد 00 1خرداد1400 ساعت : ۱۶:۱۳ کیلوگرم 22,000تومان شنبه1400/3/1 -200تومان -0.01% مشاهده
قیمت پروفیل2 میلاد یزد 1 خرداد 00 1خرداد1400 ساعت : ۱۶:۱۲ کیلوگرم 23,800تومان شنبه1400/3/1 -200تومان -0.01% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 میلاد یزد 1 خرداد 00 1خرداد1400 ساعت : ۱۶:۱۲ کیلوگرم 22,000تومان شنبه1400/3/1 -200تومان -0.01% مشاهده
قیمت پروفیل2 صبح پارسیان 1 خرداد 00 1خرداد1400 ساعت : ۱۴:۱۸ کیلوگرم 23,900تومان شنبه1400/3/1 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 صفاهان فراست 1 خرداد 00 1خرداد1400 ساعت : ۱۴:۱۸ کیلوگرم 23,800تومان شنبه1400/3/1 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 صفاهان فراست 1 خرداد 00 1خرداد1400 ساعت : ۱۴:۱۸ کیلوگرم 22,500تومان شنبه1400/3/1 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل3 صفاهان فراست 1 خرداد 00 1خرداد1400 ساعت : ۱۴:۱۸ کیلوگرم 21,000تومان شنبه1400/3/1 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل4 صفاهان فراست 1 خرداد 00 1خرداد1400 ساعت : ۱۴:۱۸ کیلوگرم 21,000تومان شنبه1400/3/1 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 تولیدی صنعتی کچو 1 خرداد 00 1خرداد1400 ساعت : ۱۴:۱۷ کیلوگرم 23,800تومان شنبه1400/3/1 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->