قیمت پروفیل لوله و پروفیل صابری

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت پروفیل2 لوله و پروفیل صابری 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۳:۴۰ کیلوگرم 19,100تومان سه شنبه1399/9/11 800تومان 0.04% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 لوله و پروفیل صابری 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۳:۴۰ کیلوگرم 18,100تومان سه شنبه1399/9/11 800تومان 0.05% مشاهده
قیمت پروفیل3 لوله و پروفیل صابری 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۳:۴۰ کیلوگرم 18,100تومان سه شنبه1399/9/11 800تومان 0.05% مشاهده
قیمت پروفیل4 لوله و پروفیل صابری 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۳:۴۰ کیلوگرم 18,100تومان سه شنبه1399/9/11 800تومان 0.05% مشاهده
قیمت پروفیل2 لوله و پروفیل صابری 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۳:۵۶ کیلوگرم 18,300تومان دوشنبه1399/9/10 -200تومان -0.01% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 لوله و پروفیل صابری 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۳:۵۶ کیلوگرم 17,300تومان دوشنبه1399/9/10 -200تومان -0.01% مشاهده
قیمت پروفیل3 لوله و پروفیل صابری 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۳:۵۶ کیلوگرم 17,300تومان دوشنبه1399/9/10 -200تومان -0.01% مشاهده
قیمت پروفیل4 لوله و پروفیل صابری 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۳:۵۶ کیلوگرم 17,300تومان دوشنبه1399/9/10 -200تومان -0.01% مشاهده
قیمت پروفیل2 لوله و پروفیل صابری 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۳:۱۲ کیلوگرم 18,500تومان یکشنبه1399/9/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 لوله و پروفیل صابری 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۳:۱۲ کیلوگرم 17,500تومان یکشنبه1399/9/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل3 لوله و پروفیل صابری 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۳:۱۲ کیلوگرم 17,500تومان یکشنبه1399/9/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل4 لوله و پروفیل صابری 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۳:۱۲ کیلوگرم 17,500تومان یکشنبه1399/9/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 لوله و پروفیل صابری 8 آذر 99 8آذر1399 ساعت : ۱۳:۳۰ کیلوگرم 18,500تومان شنبه1399/9/8 -500تومان -0.03% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 لوله و پروفیل صابری 8 آذر 99 8آذر1399 ساعت : ۱۳:۳۰ کیلوگرم 17,500تومان شنبه1399/9/8 -500تومان -0.03% مشاهده
قیمت پروفیل3 لوله و پروفیل صابری 8 آذر 99 8آذر1399 ساعت : ۱۳:۳۰ کیلوگرم 17,500تومان شنبه1399/9/8 -500تومان -0.03% مشاهده
قیمت پروفیل4 لوله و پروفیل صابری 8 آذر 99 8آذر1399 ساعت : ۱۳:۳۰ کیلوگرم 17,500تومان شنبه1399/9/8 -500تومان -0.03% مشاهده
قیمت پروفیل2 لوله و پروفیل صابری 6 آذر 99 6آذر1399 ساعت : ۱۲:۱۸ کیلوگرم 19,000تومان پنجشنبه1399/9/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 لوله و پروفیل صابری 6 آذر 99 6آذر1399 ساعت : ۱۲:۱۸ کیلوگرم 18,000تومان پنجشنبه1399/9/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل3 لوله و پروفیل صابری 6 آذر 99 6آذر1399 ساعت : ۱۲:۱۸ کیلوگرم 18,000تومان پنجشنبه1399/9/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل4 لوله و پروفیل صابری 6 آذر 99 6آذر1399 ساعت : ۱۲:۱۸ کیلوگرم 18,000تومان پنجشنبه1399/9/6 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-