قیمت پروفیل میلاد یزد

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت پروفیل2.5 میلاد یزد 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۳:۴۹ کیلوگرم 18,200تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 میلاد یزد 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۳:۴۹ کیلوگرم 18,200تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 میلاد یزد 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۳:۱۳ کیلوگرم 18,200تومان یکشنبه1399/9/9 -300تومان -0.02% مشاهده
قیمت پروفیل2 میلاد یزد 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۳:۱۳ کیلوگرم 18,200تومان یکشنبه1399/9/9 -300تومان -0.02% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 میلاد یزد 8 آذر 99 8آذر1399 ساعت : ۱۳:۲۹ کیلوگرم 18,500تومان شنبه1399/9/8 -300تومان -0.02% مشاهده
قیمت پروفیل2 میلاد یزد 8 آذر 99 8آذر1399 ساعت : ۱۳:۲۹ کیلوگرم 18,500تومان شنبه1399/9/8 -300تومان -0.02% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 میلاد یزد 6 آذر 99 6آذر1399 ساعت : ۱۲:۱۶ کیلوگرم 18,800تومان پنجشنبه1399/9/6 -100تومان -0.01% مشاهده
قیمت پروفیل2 میلاد یزد 6 آذر 99 6آذر1399 ساعت : ۱۲:۱۶ کیلوگرم 18,800تومان پنجشنبه1399/9/6 -100تومان -0.01% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 میلاد یزد 5 آذر 99 5آذر1399 ساعت : ۱۴:۱۷ کیلوگرم 18,900تومان چهارشنبه1399/9/5 -200تومان -0.01% مشاهده
قیمت پروفیل2 میلاد یزد 5 آذر 99 5آذر1399 ساعت : ۱۴:۱۷ کیلوگرم 18,900تومان چهارشنبه1399/9/5 -200تومان -0.01% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 میلاد یزد 4 آذر 99 4آذر1399 ساعت : ۱۴:۰۳ کیلوگرم 19,100تومان سه شنبه1399/9/4 -900تومان -0.05% مشاهده
قیمت پروفیل2 میلاد یزد 4 آذر 99 4آذر1399 ساعت : ۱۴:۰۳ کیلوگرم 19,100تومان سه شنبه1399/9/4 -900تومان -0.05% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 میلاد یزد 3 آذر 99 3آذر1399 ساعت : ۱۳:۳۶ کیلوگرم 20,000تومان دوشنبه1399/9/3 -400تومان -0.02% مشاهده
قیمت پروفیل2 میلاد یزد 3 آذر 99 3آذر1399 ساعت : ۱۳:۳۶ کیلوگرم 20,000تومان دوشنبه1399/9/3 -400تومان -0.02% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 میلاد یزد 2 آذر 99 2آذر1399 ساعت : ۱۴:۲۵ کیلوگرم 20,400تومان یکشنبه1399/9/2 -200تومان -0.01% مشاهده
قیمت پروفیل2 میلاد یزد 2 آذر 99 2آذر1399 ساعت : ۱۴:۲۵ کیلوگرم 20,400تومان یکشنبه1399/9/2 -200تومان -0.01% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 میلاد یزد 1 آذر 99 1آذر1399 ساعت : ۱۳:۲۱ کیلوگرم 20,600تومان شنبه1399/9/1 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 میلاد یزد 1 آذر 99 1آذر1399 ساعت : ۱۳:۲۱ کیلوگرم 20,600تومان شنبه1399/9/1 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 میلاد یزد 29 آبان 99 29آبان1399 ساعت : ۱۱:۳۹ کیلوگرم 20,600تومان پنجشنبه1399/8/29 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 میلاد یزد 29 آبان 99 29آبان1399 ساعت : ۱۱:۳۹ کیلوگرم 20,600تومان پنجشنبه1399/8/29 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-