پروفیل مبتکران صبا

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت پروفیل2 مبتکران صبا 11 اسفند 99 11اسفند1399 ساعت : ۱۴:۲۱ کیلوگرم 22,300تومان دوشنبه1399/12/11 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 مبتکران صبا 11 اسفند 99 11اسفند1399 ساعت : ۱۴:۲۱ کیلوگرم 20,000تومان دوشنبه1399/12/11 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 مبتکران صبا 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۵:۲۳ کیلوگرم 20,000تومان یکشنبه1399/12/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 مبتکران صبا 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۵:۲۳ کیلوگرم 22,300تومان یکشنبه1399/12/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 مبتکران صبا 5 اسفند 99 5اسفند1399 ساعت : ۱۴:۳۲ کیلوگرم 20,500تومان سه شنبه1399/12/5 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 مبتکران صبا 5 اسفند 99 5اسفند1399 ساعت : ۱۴:۳۲ کیلوگرم 22,400تومان سه شنبه1399/12/5 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 مبتکران صبا 4 اسفند 99 4اسفند1399 ساعت : ۱۴:۲۱ کیلوگرم 22,400تومان دوشنبه1399/12/4 -300تومان -0.01% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 مبتکران صبا 4 اسفند 99 4اسفند1399 ساعت : ۱۴:۲۱ کیلوگرم 20,500تومان دوشنبه1399/12/4 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 مبتکران صبا 28 بهمن 99 28بهمن1399 ساعت : ۱۳:۴۴ کیلوگرم 22,700تومان سه شنبه1399/11/28 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 مبتکران صبا 28 بهمن 99 28بهمن1399 ساعت : ۱۳:۴۳ کیلوگرم 20,500تومان سه شنبه1399/11/28 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 مبتکران صبا 27 بهمن 99 27بهمن1399 ساعت : ۱۴:۵۳ کیلوگرم 22,700تومان دوشنبه1399/11/27 1600تومان 0.08% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 مبتکران صبا 27 بهمن 99 27بهمن1399 ساعت : ۱۴:۵۳ کیلوگرم 20,500تومان دوشنبه1399/11/27 400تومان 0.02% مشاهده
قیمت پروفیل2 مبتکران صبا 15 بهمن 99 15بهمن1399 ساعت : ۱۴:۱۵ کیلوگرم 21,100تومان چهارشنبه1399/11/15 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 مبتکران صبا 15 بهمن 99 15بهمن1399 ساعت : ۱۴:۱۵ کیلوگرم 20,100تومان چهارشنبه1399/11/15 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل3 مبتکران صبا 15 بهمن 99 15بهمن1399 ساعت : ۱۴:۱۵ کیلوگرم 20,100تومان چهارشنبه1399/11/15 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل4 مبتکران صبا 15 بهمن 99 15بهمن1399 ساعت : ۱۴:۱۵ کیلوگرم 20,100تومان چهارشنبه1399/11/15 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 مبتکران صبا 14 بهمن 99 14بهمن1399 ساعت : ۱۴:۱۵ کیلوگرم 21,100تومان سه شنبه1399/11/14 -500تومان -0.02% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 مبتکران صبا 14 بهمن 99 14بهمن1399 ساعت : ۱۴:۱۵ کیلوگرم 20,100تومان سه شنبه1399/11/14 700تومان 0.04% مشاهده
قیمت پروفیل3 مبتکران صبا 14 بهمن 99 14بهمن1399 ساعت : ۱۴:۱۵ کیلوگرم 20,100تومان سه شنبه1399/11/14 700تومان 0.04% مشاهده
قیمت پروفیل4 مبتکران صبا 14 بهمن 99 14بهمن1399 ساعت : ۱۴:۱۵ کیلوگرم 20,100تومان سه شنبه1399/11/14 700تومان 0.04% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->