قیمت پروفیل مبتکران صبا

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت پروفیل3 مبتکران صبا 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۳:۳۶ کیلوگرم 17,600تومان چهارشنبه1399/9/12 -500تومان -0.03% مشاهده
قیمت پروفیل2 مبتکران صبا 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۳:۳۶ کیلوگرم 18,600تومان چهارشنبه1399/9/12 -400تومان -0.02% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 مبتکران صبا 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۳:۳۶ کیلوگرم 17,600تومان چهارشنبه1399/9/12 -500تومان -0.03% مشاهده
قیمت پروفیل4 مبتکران صبا 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۳:۳۶ کیلوگرم 17,600تومان چهارشنبه1399/9/12 -500تومان -0.03% مشاهده
قیمت پروفیل2 مبتکران صبا 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۳:۴۰ کیلوگرم 19,000تومان سه شنبه1399/9/11 1500تومان 0.09% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 مبتکران صبا 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۳:۴۰ کیلوگرم 18,100تومان سه شنبه1399/9/11 1000تومان 0.06% مشاهده
قیمت پروفیل3 مبتکران صبا 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۳:۴۰ کیلوگرم 18,100تومان سه شنبه1399/9/11 1000تومان 0.06% مشاهده
قیمت پروفیل4 مبتکران صبا 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۳:۴۰ کیلوگرم 18,100تومان سه شنبه1399/9/11 1000تومان 0.06% مشاهده
قیمت پروفیل2 مبتکران صبا 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۳:۵۸ کیلوگرم 17,500تومان دوشنبه1399/9/10 -100تومان -0.01% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 مبتکران صبا 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۳:۵۸ کیلوگرم 17,100تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل3 مبتکران صبا 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۳:۵۸ کیلوگرم 17,100تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل4 مبتکران صبا 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۳:۵۸ کیلوگرم 17,100تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 مبتکران صبا 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۳:۱۲ کیلوگرم 17,600تومان یکشنبه1399/9/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 مبتکران صبا 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۳:۱۲ کیلوگرم 17,100تومان یکشنبه1399/9/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل3 مبتکران صبا 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۳:۱۲ کیلوگرم 17,100تومان یکشنبه1399/9/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل4 مبتکران صبا 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۳:۱۲ کیلوگرم 17,100تومان یکشنبه1399/9/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 مبتکران صبا 8 آذر 99 8آذر1399 ساعت : ۱۳:۳۱ کیلوگرم 17,600تومان شنبه1399/9/8 -600تومان -0.03% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 مبتکران صبا 8 آذر 99 8آذر1399 ساعت : ۱۳:۳۰ کیلوگرم 17,100تومان شنبه1399/9/8 -600تومان -0.03% مشاهده
قیمت پروفیل3 مبتکران صبا 8 آذر 99 8آذر1399 ساعت : ۱۳:۳۰ کیلوگرم 17,100تومان شنبه1399/9/8 -600تومان -0.03% مشاهده
قیمت پروفیل4 مبتکران صبا 8 آذر 99 8آذر1399 ساعت : ۱۳:۳۰ کیلوگرم 17,100تومان شنبه1399/9/8 -600تومان -0.03% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-