قیمت پروفیل نیکان پروفیل

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت پروفیل2 نیکان پروفیل 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۴:۱۵ کیلوگرم 18,300تومان چهارشنبه1399/9/12 400تومان 0.02% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 نیکان پروفیل 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۴:۱۵ کیلوگرم 17,800تومان چهارشنبه1399/9/12 400تومان 0.02% مشاهده
قیمت پروفیل2 نیکان پروفیل 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۲:۲۰ کیلوگرم 17,900تومان سه شنبه1399/9/11 700تومان 0.04% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 نیکان پروفیل 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۲:۱۹ کیلوگرم 17,400تومان سه شنبه1399/9/11 900تومان 0.05% مشاهده
قیمت پروفیل2 نیکان پروفیل 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۴:۴۴ کیلوگرم 17,200تومان دوشنبه1399/9/10 -500تومان -0.03% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 نیکان پروفیل 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۴:۴۴ کیلوگرم 16,500تومان دوشنبه1399/9/10 -200تومان -0.01% مشاهده
قیمت پروفیل2 نیکان پروفیل 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۱:۲۷ کیلوگرم 17,700تومان یکشنبه1399/9/9 -200تومان -0.01% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 نیکان پروفیل 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۱:۲۷ کیلوگرم 16,700تومان یکشنبه1399/9/9 -300تومان -0.02% مشاهده
قیمت پروفیل2 نیکان پروفیل 8 آذر 99 8آذر1399 ساعت : ۱۱:۵۸ کیلوگرم 17,900تومان شنبه1399/9/8 -100تومان -0.01% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 نیکان پروفیل 8 آذر 99 8آذر1399 ساعت : ۱۱:۵۸ کیلوگرم 17,000تومان شنبه1399/9/8 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 نیکان پروفیل 6 آذر 99 6آذر1399 ساعت : ۱۲:۰۳ کیلوگرم 18,000تومان پنجشنبه1399/9/6 -200تومان -0.01% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 نیکان پروفیل 6 آذر 99 6آذر1399 ساعت : ۱۲:۰۳ کیلوگرم 17,000تومان پنجشنبه1399/9/6 -500تومان -0.03% مشاهده
قیمت پروفیل2 نیکان پروفیل 5 آذر 99 5آذر1399 ساعت : ۱۱:۳۹ کیلوگرم 18,200تومان چهارشنبه1399/9/5 -400تومان -0.02% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 نیکان پروفیل 5 آذر 99 5آذر1399 ساعت : ۱۱:۳۹ کیلوگرم 17,500تومان چهارشنبه1399/9/5 -100تومان -0.01% مشاهده
قیمت پروفیل2 نیکان پروفیل 4 آذر 99 4آذر1399 ساعت : ۱۱:۴۶ کیلوگرم 18,600تومان سه شنبه1399/9/4 -800تومان -0.04% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 نیکان پروفیل 4 آذر 99 4آذر1399 ساعت : ۱۱:۴۶ کیلوگرم 17,600تومان سه شنبه1399/9/4 -800تومان -0.04% مشاهده
قیمت پروفیل2 نیکان پروفیل 3 آذر 99 3آذر1399 ساعت : ۱۱:۵۹ کیلوگرم 19,400تومان دوشنبه1399/9/3 -400تومان -0.02% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 نیکان پروفیل 3 آذر 99 3آذر1399 ساعت : ۱۱:۵۹ کیلوگرم 18,400تومان دوشنبه1399/9/3 -400تومان -0.02% مشاهده
قیمت پروفیل2 نیکان پروفیل 2 آذر 99 2آذر1399 ساعت : ۱۲:۵۰ کیلوگرم 19,800تومان یکشنبه1399/9/2 -200تومان -0.01% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 نیکان پروفیل 2 آذر 99 2آذر1399 ساعت : ۱۲:۵۰ کیلوگرم 18,800تومان یکشنبه1399/9/2 -200تومان -0.01% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-