پروفیل نیکان پروفیل

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت پروفیل2 نیکان پروفیل 11 اسفند 99 11اسفند1399 ساعت : ۱۳:۵۸ کیلوگرم 21,700تومان دوشنبه1399/12/11 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 نیکان پروفیل 11 اسفند 99 11اسفند1399 ساعت : ۱۳:۵۸ کیلوگرم 20,000تومان دوشنبه1399/12/11 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 نیکان پروفیل 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۱:۵۸ کیلوگرم 20,000تومان یکشنبه1399/12/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 نیکان پروفیل 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۱:۵۸ کیلوگرم 21,700تومان یکشنبه1399/12/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 نیکان پروفیل 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۲:۱۹ کیلوگرم 21,700تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 نیکان پروفیل 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۲:۱۹ کیلوگرم 20,000تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 نیکان پروفیل 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۳:۱۲ کیلوگرم 20,000تومان چهارشنبه1399/12/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 نیکان پروفیل 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۳:۱۲ کیلوگرم 21,700تومان چهارشنبه1399/12/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 نیکان پروفیل 5 اسفند 99 5اسفند1399 ساعت : ۱۲:۱۷ کیلوگرم 21,700تومان سه شنبه1399/12/5 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 نیکان پروفیل 5 اسفند 99 5اسفند1399 ساعت : ۱۲:۱۷ کیلوگرم 20,000تومان سه شنبه1399/12/5 -200تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 نیکان پروفیل 4 اسفند 99 4اسفند1399 ساعت : ۱۱:۳۸ کیلوگرم 20,200تومان دوشنبه1399/12/4 -100تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 نیکان پروفیل 4 اسفند 99 4اسفند1399 ساعت : ۱۱:۳۸ کیلوگرم 21,700تومان دوشنبه1399/12/4 -100تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 نیکان پروفیل 3 اسفند 99 3اسفند1399 ساعت : ۱۴:۱۴ کیلوگرم 21,800تومان یکشنبه1399/12/3 -100تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 نیکان پروفیل 3 اسفند 99 3اسفند1399 ساعت : ۱۴:۱۴ کیلوگرم 20,300تومان یکشنبه1399/12/3 -100تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 نیکان پروفیل 2 اسفند 99 2اسفند1399 ساعت : ۱۲:۴۹ کیلوگرم 20,400تومان شنبه1399/12/2 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 نیکان پروفیل 2 اسفند 99 2اسفند1399 ساعت : ۱۲:۴۹ کیلوگرم 21,900تومان شنبه1399/12/2 -100تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 نیکان پروفیل 30 بهمن 99 30بهمن1399 ساعت : ۱۱:۳۰ کیلوگرم 22,000تومان پنجشنبه1399/11/30 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 نیکان پروفیل 30 بهمن 99 30بهمن1399 ساعت : ۱۱:۳۰ کیلوگرم 20,400تومان پنجشنبه1399/11/30 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 نیکان پروفیل 29 بهمن 99 29بهمن1399 ساعت : ۱۲:۰۲ کیلوگرم 22,000تومان چهارشنبه1399/11/29 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 نیکان پروفیل 29 بهمن 99 29بهمن1399 ساعت : ۱۲:۰۲ کیلوگرم 20,400تومان چهارشنبه1399/11/29 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->