پروفیل 2.5 امید البرز

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت پروفیل2.5 امید البرز 5 اسفند 99 5اسفند1399 ساعت : ۱۳:۰۷ کیلوگرم 20,700تومان سه شنبه1399/12/5 -300تومان -0.01% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 امید البرز 4 اسفند 99 4اسفند1399 ساعت : ۱۳:۲۱ کیلوگرم 21,000تومان دوشنبه1399/12/4 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 امید البرز 3 اسفند 99 3اسفند1399 ساعت : ۱۳:۵۹ کیلوگرم 21,000تومان یکشنبه1399/12/3 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 امید البرز 2 اسفند 99 2اسفند1399 ساعت : ۱۴:۰۲ کیلوگرم 21,000تومان شنبه1399/12/2 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 امید البرز 28 بهمن 99 28بهمن1399 ساعت : ۱۳:۵۱ کیلوگرم 21,000تومان سه شنبه1399/11/28 1000تومان 0.05% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 امید البرز 20 بهمن 99 20بهمن1399 ساعت : ۱۴:۱۶ کیلوگرم 20,000تومان دوشنبه1399/11/20 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 امید البرز 19 بهمن 99 19بهمن1399 ساعت : ۱۳:۰۷ کیلوگرم 20,000تومان یکشنبه1399/11/19 -700تومان -0.03% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 امید البرز 12 بهمن 99 12بهمن1399 ساعت : ۱۳:۵۸ کیلوگرم 20,700تومان یکشنبه1399/11/12 1000تومان 0.05% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 امید البرز 9 بهمن 99 9بهمن1399 ساعت : ۱۲:۳۲ کیلوگرم 19,700تومان پنجشنبه1399/11/9 -300تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 امید البرز 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۴:۳۵ کیلوگرم 20,000تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 امید البرز 6 بهمن 99 6بهمن1399 ساعت : ۱۴:۰۶ کیلوگرم 20,000تومان دوشنبه1399/11/6 -500تومان -0.02% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 امید البرز 5 بهمن 99 5بهمن1399 ساعت : ۱۴:۱۹ کیلوگرم 20,500تومان یکشنبه1399/11/5 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 امید البرز 4 بهمن 99 4بهمن1399 ساعت : ۱۴:۴۵ کیلوگرم 20,500تومان شنبه1399/11/4 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 امید البرز 2 بهمن 99 2بهمن1399 ساعت : ۱۲:۵۰ کیلوگرم 20,500تومان پنجشنبه1399/11/2 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 امید البرز 1 بهمن 99 1بهمن1399 ساعت : ۱۳:۱۹ کیلوگرم 20,500تومان چهارشنبه1399/11/1 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 امید البرز 30 دی 99 30دی1399 ساعت : ۱۴:۴۸ کیلوگرم 20,500تومان سه شنبه1399/10/30 -500تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 امید البرز 29 دی 99 29دی1399 ساعت : ۱۴:۴۳ کیلوگرم 21,000تومان دوشنبه1399/10/29 -500تومان -0.02% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 امید البرز 27 دی 99 27دی1399 ساعت : ۱۴:۲۷ کیلوگرم 21,500تومان شنبه1399/10/27 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 امید البرز 25 دی 99 25دی1399 ساعت : ۱۲:۰۲ کیلوگرم 21,500تومان پنجشنبه1399/10/25 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 امید البرز 24 دی 99 24دی1399 ساعت : ۱۴:۲۹ کیلوگرم 21,500تومان چهارشنبه1399/10/24 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->