پروفیل پروفیل مشهد

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت پروفیل2 پروفیل مشهد 19 مهر 99 19مهر1399 ساعت : ۱۳:۴۹ کیلوگرم 22,600تومان شنبه1399/7/19 100تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 پروفیل مشهد 15 مهر 99 15مهر1399 ساعت : ۱۲:۱۱ کیلوگرم 22,500تومان سه شنبه1399/7/15 -100تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 پروفیل مشهد 14 مهر 99 14مهر1399 ساعت : ۱۱:۴۷ کیلوگرم 22,600تومان دوشنبه1399/7/14 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 پروفیل مشهد 13 مهر 99 13مهر1399 ساعت : ۱۲:۴۴ کیلوگرم 22,600تومان یکشنبه1399/7/13 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 پروفیل مشهد 12 مهر 99 12مهر1399 ساعت : ۱۱:۵۶ کیلوگرم 22,600تومان شنبه1399/7/12 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 پروفیل مشهد 10 مهر 99 10مهر1399 ساعت : ۱۱:۵۲ کیلوگرم 22,600تومان پنجشنبه1399/7/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 پروفیل مشهد 9 مهر 99 9مهر1399 ساعت : ۱۳:۲۵ کیلوگرم 22,600تومان چهارشنبه1399/7/9 100تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 پروفیل مشهد 8 مهر 99 8مهر1399 ساعت : ۱۴:۱۴ کیلوگرم 22,500تومان سه شنبه1399/7/8 300تومان 0.01% مشاهده
قیمت پروفیل2 پروفیل مشهد 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۴:۰۶ کیلوگرم 22,200تومان دوشنبه1399/7/7 200تومان 0.01% مشاهده
قیمت پروفیل2 پروفیل مشهد 6 مهر 99 6مهر1399 ساعت : ۱۲:۰۱ کیلوگرم 22,000تومان یکشنبه1399/7/6 500تومان 0.02% مشاهده
قیمت پروفیل2 پروفیل مشهد 5 مهر 99 5مهر1399 ساعت : ۱۴:۱۱ کیلوگرم 21,500تومان شنبه1399/7/5 400تومان 0.02% مشاهده
قیمت پروفیل2 پروفیل مشهد 3 مهر 99 3مهر1399 ساعت : ۱۱:۲۶ کیلوگرم 21,100تومان پنجشنبه1399/7/3 500تومان 0.02% مشاهده
قیمت پروفیل2 پروفیل مشهد 2 مهر 99 2مهر1399 ساعت : ۱۳:۴۳ کیلوگرم 20,600تومان چهارشنبه1399/7/2 300تومان 0.01% مشاهده
قیمت پروفیل2 پروفیل مشهد 1 مهر 99 1مهر1399 ساعت : ۱۲:۳۲ کیلوگرم 20,300تومان سه شنبه1399/7/1 100تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 پروفیل مشهد 31 شهریور 99 31شهریور1399 ساعت : ۱۲:۵۸ کیلوگرم 20,200تومان دوشنبه1399/6/31 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 پروفیل مشهد 30 شهریور 99 30شهریور1399 ساعت : ۱۲:۴۸ کیلوگرم 20,200تومان یکشنبه1399/6/30 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 پروفیل مشهد 29 شهریور 99 29شهریور1399 ساعت : ۱۳:۱۷ کیلوگرم 20,200تومان شنبه1399/6/29 100تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 پروفیل مشهد 27 شهریور 99 27شهریور1399 ساعت : ۱۲:۲۴ کیلوگرم 20,100تومان پنجشنبه1399/6/27 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 پروفیل مشهد 26 شهریور 99 26شهریور1399 ساعت : ۱۴:۰۸ کیلوگرم 20,100تومان چهارشنبه1399/6/26 300تومان 0.02% مشاهده
قیمت پروفیل2 پروفیل مشهد 24 شهریور 99 24شهریور1399 ساعت : ۱۴:۰۸ کیلوگرم 19,800تومان دوشنبه1399/6/24 300تومان 0.02% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->