پروفیل پروفیل یزد

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت پروفیل2.5 پروفیل یزد 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۴:۰۴ کیلوگرم 20,800تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 پروفیل یزد 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۴:۰۴ کیلوگرم 22,600تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 پروفیل یزد 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۳:۴۵ کیلوگرم 22,600تومان چهارشنبه1399/12/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 پروفیل یزد 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۳:۴۵ کیلوگرم 20,800تومان چهارشنبه1399/12/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 پروفیل یزد 5 اسفند 99 5اسفند1399 ساعت : ۱۳:۵۵ کیلوگرم 20,800تومان سه شنبه1399/12/5 -100تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 پروفیل یزد 5 اسفند 99 5اسفند1399 ساعت : ۱۳:۵۵ کیلوگرم 22,600تومان سه شنبه1399/12/5 -100تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 پروفیل یزد 4 اسفند 99 4اسفند1399 ساعت : ۱۳:۴۱ کیلوگرم 22,700تومان دوشنبه1399/12/4 -100تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 پروفیل یزد 4 اسفند 99 4اسفند1399 ساعت : ۱۳:۴۱ کیلوگرم 20,900تومان دوشنبه1399/12/4 -100تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 پروفیل یزد 3 اسفند 99 3اسفند1399 ساعت : ۱۴:۰۱ کیلوگرم 21,000تومان یکشنبه1399/12/3 -50تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 پروفیل یزد 3 اسفند 99 3اسفند1399 ساعت : ۱۴:۰۱ کیلوگرم 22,800تومان یکشنبه1399/12/3 -50تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 پروفیل یزد 2 اسفند 99 2اسفند1399 ساعت : ۱۳:۲۸ کیلوگرم 22,850تومان شنبه1399/12/2 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 پروفیل یزد 2 اسفند 99 2اسفند1399 ساعت : ۱۳:۲۸ کیلوگرم 21,050تومان شنبه1399/12/2 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 پروفیل یزد 30 بهمن 99 30بهمن1399 ساعت : ۱۲:۰۷ کیلوگرم 22,850تومان پنجشنبه1399/11/30 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 پروفیل یزد 30 بهمن 99 30بهمن1399 ساعت : ۱۲:۰۷ کیلوگرم 21,050تومان پنجشنبه1399/11/30 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 پروفیل یزد 29 بهمن 99 29بهمن1399 ساعت : ۱۵:۰۷ کیلوگرم 22,850تومان چهارشنبه1399/11/29 150تومان 0.01% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 پروفیل یزد 29 بهمن 99 29بهمن1399 ساعت : ۱۵:۰۷ کیلوگرم 21,050تومان چهارشنبه1399/11/29 150تومان 0.01% مشاهده
قیمت پروفیل2 پروفیل یزد 28 بهمن 99 28بهمن1399 ساعت : ۱۳:۴۹ کیلوگرم 22,700تومان سه شنبه1399/11/28 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 پروفیل یزد 28 بهمن 99 28بهمن1399 ساعت : ۱۳:۴۸ کیلوگرم 20,900تومان سه شنبه1399/11/28 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 پروفیل یزد 27 بهمن 99 27بهمن1399 ساعت : ۱۳:۵۷ کیلوگرم 22,700تومان دوشنبه1399/11/27 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 پروفیل یزد 27 بهمن 99 27بهمن1399 ساعت : ۱۳:۵۷ کیلوگرم 20,900تومان دوشنبه1399/11/27 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->