قیمت پروفیل صدرا پروفیل

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت پروفیل2 صدرا پروفیل 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۳:۲۶ کیلوگرم 18,800تومان سه شنبه1399/9/11 600تومان 0.03% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 صدرا پروفیل 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۳:۲۶ کیلوگرم 18,000تومان سه شنبه1399/9/11 800تومان 0.05% مشاهده
قیمت پروفیل3 صدرا پروفیل 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۳:۲۶ کیلوگرم 18,000تومان سه شنبه1399/9/11 800تومان 0.05% مشاهده
قیمت پروفیل4 صدرا پروفیل 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۳:۲۶ کیلوگرم 18,000تومان سه شنبه1399/9/11 800تومان 0.05% مشاهده
قیمت پروفیل2 صدرا پروفیل 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۳:۴۷ کیلوگرم 18,200تومان دوشنبه1399/9/10 -400تومان -0.02% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 صدرا پروفیل 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۳:۴۷ کیلوگرم 17,200تومان دوشنبه1399/9/10 -200تومان -0.01% مشاهده
قیمت پروفیل3 صدرا پروفیل 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۳:۴۷ کیلوگرم 17,200تومان دوشنبه1399/9/10 -200تومان -0.01% مشاهده
قیمت پروفیل4 صدرا پروفیل 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۳:۴۷ کیلوگرم 17,200تومان دوشنبه1399/9/10 -200تومان -0.01% مشاهده
قیمت پروفیل2 صدرا پروفیل 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۳:۱۴ کیلوگرم 18,600تومان یکشنبه1399/9/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 صدرا پروفیل 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۳:۱۴ کیلوگرم 17,400تومان یکشنبه1399/9/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل3 صدرا پروفیل 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۳:۱۴ کیلوگرم 17,400تومان یکشنبه1399/9/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل4 صدرا پروفیل 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۳:۱۴ کیلوگرم 17,400تومان یکشنبه1399/9/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 صدرا پروفیل 8 آذر 99 8آذر1399 ساعت : ۱۳:۴۷ کیلوگرم 18,600تومان شنبه1399/9/8 -200تومان -0.01% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 صدرا پروفیل 8 آذر 99 8آذر1399 ساعت : ۱۳:۴۷ کیلوگرم 17,400تومان شنبه1399/9/8 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل3 صدرا پروفیل 8 آذر 99 8آذر1399 ساعت : ۱۳:۴۷ کیلوگرم 17,400تومان شنبه1399/9/8 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل4 صدرا پروفیل 8 آذر 99 8آذر1399 ساعت : ۱۳:۴۷ کیلوگرم 17,400تومان شنبه1399/9/8 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 صدرا پروفیل 6 آذر 99 6آذر1399 ساعت : ۱۲:۲۲ کیلوگرم 18,800تومان پنجشنبه1399/9/6 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 صدرا پروفیل 6 آذر 99 6آذر1399 ساعت : ۱۲:۲۱ کیلوگرم 17,400تومان پنجشنبه1399/9/6 -100تومان -0.01% مشاهده
قیمت پروفیل3 صدرا پروفیل 6 آذر 99 6آذر1399 ساعت : ۱۲:۲۱ کیلوگرم 17,400تومان پنجشنبه1399/9/6 -100تومان -0.01% مشاهده
قیمت پروفیل4 صدرا پروفیل 6 آذر 99 6آذر1399 ساعت : ۱۲:۲۱ کیلوگرم 17,400تومان پنجشنبه1399/9/6 -100تومان -0.01% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-