پروفیل صفاهان فراست

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت پروفیل2 صفاهان فراست 23 بهمن 99 23بهمن1399 ساعت : ۱۲:۳۴ کیلوگرم 21,800تومان پنجشنبه1399/11/23 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 صفاهان فراست 23 بهمن 99 23بهمن1399 ساعت : ۱۲:۳۴ کیلوگرم 20,000تومان پنجشنبه1399/11/23 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل3 صفاهان فراست 23 بهمن 99 23بهمن1399 ساعت : ۱۲:۳۴ کیلوگرم 19,000تومان پنجشنبه1399/11/23 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل4 صفاهان فراست 23 بهمن 99 23بهمن1399 ساعت : ۱۲:۳۴ کیلوگرم 19,000تومان پنجشنبه1399/11/23 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 صفاهان فراست 21 بهمن 99 21بهمن1399 ساعت : ۱۴:۳۵ کیلوگرم 21,800تومان سه شنبه1399/11/21 100تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 صفاهان فراست 21 بهمن 99 21بهمن1399 ساعت : ۱۴:۳۴ کیلوگرم 20,000تومان سه شنبه1399/11/21 500تومان 0.03% مشاهده
قیمت پروفیل3 صفاهان فراست 21 بهمن 99 21بهمن1399 ساعت : ۱۴:۳۴ کیلوگرم 19,000تومان سه شنبه1399/11/21 1000تومان 0.06% مشاهده
قیمت پروفیل4 صفاهان فراست 21 بهمن 99 21بهمن1399 ساعت : ۱۴:۳۴ کیلوگرم 19,000تومان سه شنبه1399/11/21 1000تومان 0.06% مشاهده
قیمت پروفیل2 صفاهان فراست 20 بهمن 99 20بهمن1399 ساعت : ۱۴:۴۹ کیلوگرم 21,700تومان دوشنبه1399/11/20 200تومان 0.01% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 صفاهان فراست 20 بهمن 99 20بهمن1399 ساعت : ۱۴:۴۹ کیلوگرم 19,500تومان دوشنبه1399/11/20 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل3 صفاهان فراست 20 بهمن 99 20بهمن1399 ساعت : ۱۴:۴۹ کیلوگرم 18,000تومان دوشنبه1399/11/20 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل4 صفاهان فراست 20 بهمن 99 20بهمن1399 ساعت : ۱۴:۴۹ کیلوگرم 18,000تومان دوشنبه1399/11/20 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل4 صفاهان فراست 19 بهمن 99 19بهمن1399 ساعت : ۱۳:۲۴ کیلوگرم 18,000تومان یکشنبه1399/11/19 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل3 صفاهان فراست 19 بهمن 99 19بهمن1399 ساعت : ۱۳:۲۴ کیلوگرم 18,000تومان یکشنبه1399/11/19 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 صفاهان فراست 19 بهمن 99 19بهمن1399 ساعت : ۱۳:۲۴ کیلوگرم 19,500تومان یکشنبه1399/11/19 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 صفاهان فراست 19 بهمن 99 19بهمن1399 ساعت : ۱۳:۲۴ کیلوگرم 21,500تومان یکشنبه1399/11/19 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 صفاهان فراست 18 بهمن 99 18بهمن1399 ساعت : ۱۴:۴۱ کیلوگرم 21,500تومان شنبه1399/11/18 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 صفاهان فراست 18 بهمن 99 18بهمن1399 ساعت : ۱۴:۴۱ کیلوگرم 19,500تومان شنبه1399/11/18 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل3 صفاهان فراست 18 بهمن 99 18بهمن1399 ساعت : ۱۴:۴۱ کیلوگرم 18,000تومان شنبه1399/11/18 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل4 صفاهان فراست 18 بهمن 99 18بهمن1399 ساعت : ۱۴:۴۱ کیلوگرم 18,000تومان شنبه1399/11/18 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->