قیمت پروفیل صفاهان فراست

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت پروفیل2 صفاهان فراست 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۳:۴۳ کیلوگرم 18,500تومان چهارشنبه1399/9/12 -500تومان -0.03% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 صفاهان فراست 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۳:۴۳ کیلوگرم 17,500تومان چهارشنبه1399/9/12 -500تومان -0.03% مشاهده
قیمت پروفیل3 صفاهان فراست 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۳:۴۳ کیلوگرم 16,500تومان چهارشنبه1399/9/12 -500تومان -0.03% مشاهده
قیمت پروفیل4 صفاهان فراست 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۳:۴۳ کیلوگرم 16,500تومان چهارشنبه1399/9/12 -500تومان -0.03% مشاهده
قیمت پروفیل2 صفاهان فراست 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۳:۴۱ کیلوگرم 19,000تومان سه شنبه1399/9/11 1000تومان 0.06% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 صفاهان فراست 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۳:۴۱ کیلوگرم 18,000تومان سه شنبه1399/9/11 1000تومان 0.06% مشاهده
قیمت پروفیل3 صفاهان فراست 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۳:۴۱ کیلوگرم 17,000تومان سه شنبه1399/9/11 1000تومان 0.06% مشاهده
قیمت پروفیل4 صفاهان فراست 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۳:۴۱ کیلوگرم 17,000تومان سه شنبه1399/9/11 1000تومان 0.06% مشاهده
قیمت پروفیل2 صفاهان فراست 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۳:۱۱ کیلوگرم 18,000تومان یکشنبه1399/9/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 صفاهان فراست 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۳:۱۱ کیلوگرم 17,000تومان یکشنبه1399/9/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل3 صفاهان فراست 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۳:۱۱ کیلوگرم 16,000تومان یکشنبه1399/9/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل4 صفاهان فراست 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۳:۱۱ کیلوگرم 16,000تومان یکشنبه1399/9/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 صفاهان فراست 8 آذر 99 8آذر1399 ساعت : ۱۳:۳۶ کیلوگرم 18,000تومان شنبه1399/9/8 -500تومان -0.03% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 صفاهان فراست 8 آذر 99 8آذر1399 ساعت : ۱۳:۳۵ کیلوگرم 17,000تومان شنبه1399/9/8 -500تومان -0.03% مشاهده
قیمت پروفیل3 صفاهان فراست 8 آذر 99 8آذر1399 ساعت : ۱۳:۳۵ کیلوگرم 16,000تومان شنبه1399/9/8 -500تومان -0.03% مشاهده
قیمت پروفیل4 صفاهان فراست 8 آذر 99 8آذر1399 ساعت : ۱۳:۳۵ کیلوگرم 16,000تومان شنبه1399/9/8 -500تومان -0.03% مشاهده
قیمت پروفیل2 صفاهان فراست 6 آذر 99 6آذر1399 ساعت : ۱۲:۱۸ کیلوگرم 18,500تومان پنجشنبه1399/9/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 صفاهان فراست 6 آذر 99 6آذر1399 ساعت : ۱۲:۱۸ کیلوگرم 17,500تومان پنجشنبه1399/9/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل3 صفاهان فراست 6 آذر 99 6آذر1399 ساعت : ۱۲:۱۸ کیلوگرم 16,500تومان پنجشنبه1399/9/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل4 صفاهان فراست 6 آذر 99 6آذر1399 ساعت : ۱۲:۱۸ کیلوگرم 16,500تومان پنجشنبه1399/9/6 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-