پروفیل 2 صفاهان فراست

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت پروفیل2 صفاهان فراست 23 بهمن 99 23بهمن1399 ساعت : ۱۲:۳۴ کیلوگرم 21,800تومان پنجشنبه1399/11/23 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 صفاهان فراست 21 بهمن 99 21بهمن1399 ساعت : ۱۴:۳۵ کیلوگرم 21,800تومان سه شنبه1399/11/21 100تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 صفاهان فراست 20 بهمن 99 20بهمن1399 ساعت : ۱۴:۴۹ کیلوگرم 21,700تومان دوشنبه1399/11/20 200تومان 0.01% مشاهده
قیمت پروفیل2 صفاهان فراست 19 بهمن 99 19بهمن1399 ساعت : ۱۳:۲۴ کیلوگرم 21,500تومان یکشنبه1399/11/19 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 صفاهان فراست 18 بهمن 99 18بهمن1399 ساعت : ۱۴:۴۱ کیلوگرم 21,500تومان شنبه1399/11/18 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 صفاهان فراست 16 بهمن 99 16بهمن1399 ساعت : ۱۲:۳۱ کیلوگرم 21,500تومان پنجشنبه1399/11/16 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 صفاهان فراست 15 بهمن 99 15بهمن1399 ساعت : ۱۴:۴۱ کیلوگرم 21,500تومان چهارشنبه1399/11/15 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 صفاهان فراست 14 بهمن 99 14بهمن1399 ساعت : ۱۴:۱۶ کیلوگرم 21,500تومان سه شنبه1399/11/14 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 صفاهان فراست 13 بهمن 99 13بهمن1399 ساعت : ۱۴:۳۶ کیلوگرم 21,500تومان دوشنبه1399/11/13 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 صفاهان فراست 12 بهمن 99 12بهمن1399 ساعت : ۱۴:۴۰ کیلوگرم 21,500تومان یکشنبه1399/11/12 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 صفاهان فراست 11 بهمن 99 11بهمن1399 ساعت : ۱۴:۴۴ کیلوگرم 21,500تومان شنبه1399/11/11 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 صفاهان فراست 9 بهمن 99 9بهمن1399 ساعت : ۱۲:۲۴ کیلوگرم 21,500تومان پنجشنبه1399/11/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 صفاهان فراست 8 بهمن 99 8بهمن1399 ساعت : ۱۴:۲۶ کیلوگرم 21,500تومان چهارشنبه1399/11/8 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 صفاهان فراست 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۴:۴۸ کیلوگرم 21,500تومان سه شنبه1399/11/7 -500تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 صفاهان فراست 6 بهمن 99 6بهمن1399 ساعت : ۱۴:۲۶ کیلوگرم 22,000تومان دوشنبه1399/11/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 صفاهان فراست 5 بهمن 99 5بهمن1399 ساعت : ۱۴:۳۴ کیلوگرم 22,000تومان یکشنبه1399/11/5 -500تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 صفاهان فراست 4 بهمن 99 4بهمن1399 ساعت : ۱۴:۰۷ کیلوگرم 22,500تومان شنبه1399/11/4 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 صفاهان فراست 2 بهمن 99 2بهمن1399 ساعت : ۱۲:۴۱ کیلوگرم 22,500تومان پنجشنبه1399/11/2 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 صفاهان فراست 1 بهمن 99 1بهمن1399 ساعت : ۱۳:۱۷ کیلوگرم 22,500تومان چهارشنبه1399/11/1 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 صفاهان فراست 30 دی 99 30دی1399 ساعت : ۱۴:۳۲ کیلوگرم 22,500تومان سه شنبه1399/10/30 -500تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->