پروفیل 2 صفاهان فراست صفحه 8

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت پروفیل2 صفاهان فراست 4 تیر 99 4تیر1399 ساعت : ۱۵:۵۷ کیلوگرم 11,500تومان چهارشنبه1399/4/4 500تومان 0.0454545% مشاهده
قیمت پروفیل2 صفاهان فراست 3 تیر 99 3تیر1399 ساعت : ۱۵:۵۵ کیلوگرم 11,000تومان سه شنبه1399/4/3 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 صفاهان فراست 2 تیر 99 2تیر1399 ساعت : ۱۵:۵۴ کیلوگرم 11,000تومان دوشنبه1399/4/2 1300تومان 0.134021% مشاهده
قیمت پروفیل2 صفاهان فراست 1 خرداد 99 1خرداد1399 ساعت : ۱۲:۲۴ کیلوگرم 9,700تومان پنجشنبه1399/3/1 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 صفاهان فراست 31 اردیبهشت 99 31اردیبهشت1399 ساعت : ۱۵:۴۷ کیلوگرم 9,700تومان چهارشنبه1399/2/31 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 صفاهان فراست 30 اردیبهشت 99 30اردیبهشت1399 ساعت : ۱۸:۱۲ کیلوگرم 9,700تومان سه شنبه1399/2/30 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 صفاهان فراست 29 اردیبهشت 99 29اردیبهشت1399 ساعت : ۱۵:۴۸ کیلوگرم 9,700تومان دوشنبه1399/2/29 750تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 صفاهان فراست 18 اردیبهشت 99 18اردیبهشت1399 ساعت : ۱۱:۲۶ کیلوگرم 8,950تومان پنجشنبه1399/2/18 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 صفاهان فراست 17 اردیبهشت 99 17اردیبهشت1399 ساعت : ۱۶:۱۰ کیلوگرم 8,950تومان چهارشنبه1399/2/17 100تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 صفاهان فراست 16 اردیبهشت 99 16اردیبهشت1399 ساعت : ۱۶:۰۷ کیلوگرم 8,850تومان سه شنبه1399/2/16 150تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 صفاهان فراست 15 اردیبهشت 99 15اردیبهشت1399 ساعت : ۱۲:۴۷ کیلوگرم 8,700تومان دوشنبه1399/2/15 100تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 صفاهان فراست 14 اردیبهشت 99 14اردیبهشت1399 ساعت : ۱۵:۱۸ کیلوگرم 8,600تومان یکشنبه1399/2/14 100تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 صفاهان فراست 13 اردیبهشت 99 13اردیبهشت1399 ساعت : ۱۶:۰۹ کیلوگرم 8,500تومان شنبه1399/2/13 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 صفاهان فراست 11 اردیبهشت 99 11اردیبهشت1399 ساعت : ۱۱:۲۱ کیلوگرم 8,500تومان پنجشنبه1399/2/11 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 صفاهان فراست 10 اردیبهشت 99 10اردیبهشت1399 ساعت : ۱۲:۴۷ کیلوگرم 8,500تومان چهارشنبه1399/2/10 -50تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 صفاهان فراست 9 اردیبهشت 99 9اردیبهشت1399 ساعت : ۱۵:۵۲ کیلوگرم 8,550تومان سه شنبه1399/2/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 صفاهان فراست 8 اردیبهشت 99 8اردیبهشت1399 ساعت : ۱۴:۱۵ کیلوگرم 8,550تومان دوشنبه1399/2/8 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 صفاهان فراست 6 اردیبهشت 99 6اردیبهشت1399 ساعت : ۱۴:۱۳ کیلوگرم 8,550تومان شنبه1399/2/6 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->