قیمت پروفیل 3 صفاهان فراست

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت پروفیل3 صفاهان فراست 3 مهر 99 3مهر1399 ساعت : ۱۲:۲۰ کیلوگرم 16,500تومان پنجشنبه1399/7/3 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل3 صفاهان فراست 1 مهر 99 1مهر1399 ساعت : ۱۲:۵۵ کیلوگرم 16,500تومان سه شنبه1399/7/1 500تومان 0.03% مشاهده
قیمت پروفیل3 صفاهان فراست 31 شهریور 99 31شهریور1399 ساعت : ۱۵:۰۰ کیلوگرم 16,000تومان دوشنبه1399/6/31 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل3 صفاهان فراست 30 شهریور 99 30شهریور1399 ساعت : ۱۲:۳۷ کیلوگرم 16,000تومان یکشنبه1399/6/30 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل3 صفاهان فراست 29 شهریور 99 29شهریور1399 ساعت : ۱۲:۰۴ کیلوگرم 16,000تومان شنبه1399/6/29 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل3 صفاهان فراست 27 شهریور 99 27شهریور1399 ساعت : ۱۲:۰۰ کیلوگرم 16,000تومان پنجشنبه1399/6/27 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل3 صفاهان فراست 26 شهریور 99 26شهریور1399 ساعت : ۱۳:۱۵ کیلوگرم 16,000تومان چهارشنبه1399/6/26 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل3 صفاهان فراست 24 شهریور 99 24شهریور1399 ساعت : ۱۲:۱۸ کیلوگرم 16,000تومان دوشنبه1399/6/24 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل3 صفاهان فراست 23 شهریور 99 23شهریور1399 ساعت : ۱۲:۳۷ کیلوگرم 16,000تومان یکشنبه1399/6/23 500تومان 0.03% مشاهده
قیمت پروفیل3 صفاهان فراست 22 شهریور 99 22شهریور1399 ساعت : ۱۳:۲۱ کیلوگرم 15,500تومان شنبه1399/6/22 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل3 صفاهان فراست 20 شهریور 99 20شهریور1399 ساعت : ۱۱:۵۱ کیلوگرم 15,500تومان پنجشنبه1399/6/20 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل3 صفاهان فراست 19 شهریور 99 19شهریور1399 ساعت : ۱۲:۳۹ کیلوگرم 15,500تومان چهارشنبه1399/6/19 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل3 صفاهان فراست 18 شهریور 99 18شهریور1399 ساعت : ۱۴:۴۸ کیلوگرم 15,500تومان سه شنبه1399/6/18 500تومان 0.03% مشاهده
قیمت پروفیل3 صفاهان فراست 17 شهریور 99 17شهریور1399 ساعت : ۱۴:۱۱ کیلوگرم 15,000تومان دوشنبه1399/6/17 500تومان 0.03% مشاهده
قیمت پروفیل3 صفاهان فراست 16 شهریور 99 16شهریور1399 ساعت : ۱۲:۲۱ کیلوگرم 14,500تومان یکشنبه1399/6/16 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل3 صفاهان فراست 15 شهریور 99 15شهریور1399 ساعت : ۱۲:۰۵ کیلوگرم 14,500تومان شنبه1399/6/15 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل3 صفاهان فراست 13 شهریور 99 13شهریور1399 ساعت : ۱۱:۵۷ کیلوگرم 14,500تومان پنجشنبه1399/6/13 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل3 صفاهان فراست 12 شهریور 99 12شهریور1399 ساعت : ۱۳:۰۱ کیلوگرم 14,500تومان چهارشنبه1399/6/12 900تومان 0.07% مشاهده
قیمت پروفیل3 صفاهان فراست 11 شهریور 99 11شهریور1399 ساعت : ۱۵:۱۸ کیلوگرم 13,600تومان سه شنبه1399/6/11 600تومان 0.05% مشاهده
قیمت پروفیل3 صفاهان فراست 10 شهریور 99 10شهریور1399 ساعت : ۱۳:۰۱ کیلوگرم 13,000تومان دوشنبه1399/6/10 400تومان 0.03% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-