پروفیل تولیدی صنعتی کچو

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت پروفیل2 تولیدی صنعتی کچو 11 اسفند 99 11اسفند1399 ساعت : ۱۴:۲۳ کیلوگرم 22,400تومان دوشنبه1399/12/11 -100تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 تولیدی صنعتی کچو 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۵:۲۰ کیلوگرم 22,500تومان یکشنبه1399/12/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 تولیدی صنعتی کچو 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۴:۳۱ کیلوگرم 22,500تومان شنبه1399/12/9 100تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 تولیدی صنعتی کچو 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۳:۴۳ کیلوگرم 22,400تومان چهارشنبه1399/12/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 تولیدی صنعتی کچو 5 اسفند 99 5اسفند1399 ساعت : ۱۴:۳۲ کیلوگرم 22,400تومان سه شنبه1399/12/5 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 تولیدی صنعتی کچو 4 اسفند 99 4اسفند1399 ساعت : ۱۴:۲۲ کیلوگرم 22,400تومان دوشنبه1399/12/4 -200تومان -0.01% مشاهده
قیمت پروفیل2 تولیدی صنعتی کچو 3 اسفند 99 3اسفند1399 ساعت : ۱۳:۵۶ کیلوگرم 22,600تومان یکشنبه1399/12/3 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 تولیدی صنعتی کچو 2 اسفند 99 2اسفند1399 ساعت : ۱۴:۲۰ کیلوگرم 22,600تومان شنبه1399/12/2 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 تولیدی صنعتی کچو 29 بهمن 99 29بهمن1399 ساعت : ۱۵:۱۸ کیلوگرم 22,600تومان چهارشنبه1399/11/29 100تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 تولیدی صنعتی کچو 28 بهمن 99 28بهمن1399 ساعت : ۱۳:۴۹ کیلوگرم 22,500تومان سه شنبه1399/11/28 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 تولیدی صنعتی کچو 27 بهمن 99 27بهمن1399 ساعت : ۱۴:۵۱ کیلوگرم 22,500تومان دوشنبه1399/11/27 -200تومان -0.01% مشاهده
قیمت پروفیل2 تولیدی صنعتی کچو 26 بهمن 99 26بهمن1399 ساعت : ۱۵:۳۳ کیلوگرم 22,700تومان یکشنبه1399/11/26 200تومان 0.01% مشاهده
قیمت پروفیل2 تولیدی صنعتی کچو 25 بهمن 99 25بهمن1399 ساعت : ۱۵:۳۱ کیلوگرم 22,500تومان شنبه1399/11/25 500تومان 0.02% مشاهده
قیمت پروفیل2 تولیدی صنعتی کچو 23 بهمن 99 23بهمن1399 ساعت : ۱۲:۳۴ کیلوگرم 22,000تومان پنجشنبه1399/11/23 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 تولیدی صنعتی کچو 21 بهمن 99 21بهمن1399 ساعت : ۱۴:۲۵ کیلوگرم 22,000تومان سه شنبه1399/11/21 500تومان 0.02% مشاهده
قیمت پروفیل2 تولیدی صنعتی کچو 19 بهمن 99 19بهمن1399 ساعت : ۱۳:۲۸ کیلوگرم 21,500تومان یکشنبه1399/11/19 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 تولیدی صنعتی کچو 18 بهمن 99 18بهمن1399 ساعت : ۱۴:۴۷ کیلوگرم 21,500تومان شنبه1399/11/18 -200تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 تولیدی صنعتی کچو 16 بهمن 99 16بهمن1399 ساعت : ۱۲:۳۴ کیلوگرم 21,700تومان پنجشنبه1399/11/16 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 تولیدی صنعتی کچو 15 بهمن 99 15بهمن1399 ساعت : ۱۴:۲۲ کیلوگرم 21,700تومان چهارشنبه1399/11/15 -100تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 تولیدی صنعتی کچو 14 بهمن 99 14بهمن1399 ساعت : ۱۴:۱۳ کیلوگرم 21,800تومان سه شنبه1399/11/14 200تومان 0.01% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->