قیمت پروفیل تولیدی صنعتی کچو

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت پروفیل2 تولیدی صنعتی کچو 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۳:۳۶ کیلوگرم 18,800تومان چهارشنبه1399/9/12 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 تولیدی صنعتی کچو 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۳:۴۴ کیلوگرم 18,800تومان سه شنبه1399/9/11 1300تومان 0.07% مشاهده
قیمت پروفیل2 تولیدی صنعتی کچو 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۳:۵۷ کیلوگرم 17,500تومان دوشنبه1399/9/10 -200تومان -0.01% مشاهده
قیمت پروفیل2 تولیدی صنعتی کچو 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۳:۱۱ کیلوگرم 17,700تومان یکشنبه1399/9/9 -100تومان -0.01% مشاهده
قیمت پروفیل2 تولیدی صنعتی کچو 8 آذر 99 8آذر1399 ساعت : ۱۳:۳۱ کیلوگرم 17,800تومان شنبه1399/9/8 -700تومان -0.04% مشاهده
قیمت پروفیل2 تولیدی صنعتی کچو 6 آذر 99 6آذر1399 ساعت : ۱۲:۱۹ کیلوگرم 18,500تومان پنجشنبه1399/9/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 تولیدی صنعتی کچو 5 آذر 99 5آذر1399 ساعت : ۱۴:۲۴ کیلوگرم 18,500تومان چهارشنبه1399/9/5 -1100تومان -0.06% مشاهده
قیمت پروفیل2 تولیدی صنعتی کچو 3 آذر 99 3آذر1399 ساعت : ۱۳:۳۲ کیلوگرم 19,600تومان دوشنبه1399/9/3 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 تولیدی صنعتی کچو 2 آذر 99 2آذر1399 ساعت : ۱۴:۱۸ کیلوگرم 19,600تومان یکشنبه1399/9/2 -700تومان -0.03% مشاهده
قیمت پروفیل2 تولیدی صنعتی کچو 1 آذر 99 1آذر1399 ساعت : ۱۳:۱۶ کیلوگرم 20,300تومان شنبه1399/9/1 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 تولیدی صنعتی کچو 29 آبان 99 29آبان1399 ساعت : ۱۱:۲۹ کیلوگرم 20,300تومان پنجشنبه1399/8/29 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 تولیدی صنعتی کچو 28 آبان 99 28آبان1399 ساعت : ۱۳:۱۹ کیلوگرم 20,300تومان چهارشنبه1399/8/28 -700تومان -0.03% مشاهده
قیمت پروفیل2 تولیدی صنعتی کچو 22 آبان 99 22آبان1399 ساعت : ۱۱:۵۸ کیلوگرم 21,000تومان پنجشنبه1399/8/22 300تومان 0.01% مشاهده
قیمت پروفیل2 تولیدی صنعتی کچو 19 آبان 99 19آبان1399 ساعت : ۱۳:۴۶ کیلوگرم 20,700تومان دوشنبه1399/8/19 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 تولیدی صنعتی کچو 18 آبان 99 18آبان1399 ساعت : ۱۴:۰۴ کیلوگرم 20,700تومان یکشنبه1399/8/18 -400تومان -0.02% مشاهده
قیمت پروفیل2 تولیدی صنعتی کچو 17 آبان 99 17آبان1399 ساعت : ۱۳:۳۸ کیلوگرم 21,100تومان شنبه1399/8/17 -700تومان -0.03% مشاهده
قیمت پروفیل2 تولیدی صنعتی کچو 15 آبان 99 15آبان1399 ساعت : ۱۱:۳۹ کیلوگرم 21,800تومان پنجشنبه1399/8/15 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 تولیدی صنعتی کچو 14 آبان 99 14آبان1399 ساعت : ۱۴:۴۲ کیلوگرم 21,800تومان چهارشنبه1399/8/14 400تومان 0.02% مشاهده
قیمت پروفیل2 تولیدی صنعتی کچو 11 آبان 99 11آبان1399 ساعت : ۱۳:۴۳ کیلوگرم 21,400تومان یکشنبه1399/8/11 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 تولیدی صنعتی کچو 10 آبان 99 10آبان1399 ساعت : ۱۳:۵۲ کیلوگرم 21,400تومان شنبه1399/8/10 -100تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-