قیمت پروفیل گروه صنعتی یاران

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت پروفیل2 گروه صنعتی یاران 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۴:۰۶ کیلوگرم 18,100تومان دوشنبه1399/9/10 -2400تومان -0.12% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 گروه صنعتی یاران 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۴:۰۶ کیلوگرم 16,800تومان دوشنبه1399/9/10 -2200تومان -0.12% مشاهده
قیمت پروفیل3 گروه صنعتی یاران 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۴:۰۶ کیلوگرم 16,500تومان دوشنبه1399/9/10 -2100تومان -0.11% مشاهده
قیمت پروفیل4 گروه صنعتی یاران 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۴:۰۶ کیلوگرم 16,500تومان دوشنبه1399/9/10 -2100تومان -0.11% مشاهده
قیمت پروفیل2 گروه صنعتی یاران 2 آذر 99 2آذر1399 ساعت : ۱۴:۳۰ کیلوگرم 20,500تومان یکشنبه1399/9/2 -500تومان -0.02% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 گروه صنعتی یاران 2 آذر 99 2آذر1399 ساعت : ۱۴:۳۰ کیلوگرم 19,000تومان یکشنبه1399/9/2 -1300تومان -0.06% مشاهده
قیمت پروفیل3 گروه صنعتی یاران 2 آذر 99 2آذر1399 ساعت : ۱۴:۳۰ کیلوگرم 18,600تومان یکشنبه1399/9/2 -1200تومان -0.06% مشاهده
قیمت پروفیل4 گروه صنعتی یاران 2 آذر 99 2آذر1399 ساعت : ۱۴:۳۰ کیلوگرم 18,600تومان یکشنبه1399/9/2 -1200تومان -0.06% مشاهده
قیمت پروفیل2 گروه صنعتی یاران 1 آذر 99 1آذر1399 ساعت : ۱۳:۴۵ کیلوگرم 21,000تومان شنبه1399/9/1 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 گروه صنعتی یاران 1 آذر 99 1آذر1399 ساعت : ۱۳:۴۵ کیلوگرم 20,300تومان شنبه1399/9/1 500تومان 0.03% مشاهده
قیمت پروفیل3 گروه صنعتی یاران 1 آذر 99 1آذر1399 ساعت : ۱۳:۴۵ کیلوگرم 19,800تومان شنبه1399/9/1 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل4 گروه صنعتی یاران 1 آذر 99 1آذر1399 ساعت : ۱۳:۴۵ کیلوگرم 19,800تومان شنبه1399/9/1 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 گروه صنعتی یاران 27 آبان 99 27آبان1399 ساعت : ۱۳:۴۶ کیلوگرم 21,000تومان سه شنبه1399/8/27 -500تومان -0.02% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 گروه صنعتی یاران 27 آبان 99 27آبان1399 ساعت : ۱۳:۴۶ کیلوگرم 19,800تومان سه شنبه1399/8/27 -700تومان -0.03% مشاهده
قیمت پروفیل3 گروه صنعتی یاران 27 آبان 99 27آبان1399 ساعت : ۱۳:۴۶ کیلوگرم 19,800تومان سه شنبه1399/8/27 -700تومان -0.03% مشاهده
قیمت پروفیل4 گروه صنعتی یاران 27 آبان 99 27آبان1399 ساعت : ۱۳:۴۶ کیلوگرم 19,800تومان سه شنبه1399/8/27 -700تومان -0.03% مشاهده
قیمت پروفیل4 گروه صنعتی یاران 25 آبان 99 25آبان1399 ساعت : ۱۳:۳۷ کیلوگرم 20,500تومان یکشنبه1399/8/25 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل3 گروه صنعتی یاران 25 آبان 99 25آبان1399 ساعت : ۱۳:۳۷ کیلوگرم 20,500تومان یکشنبه1399/8/25 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 گروه صنعتی یاران 25 آبان 99 25آبان1399 ساعت : ۱۳:۳۷ کیلوگرم 20,500تومان یکشنبه1399/8/25 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 گروه صنعتی یاران 25 آبان 99 25آبان1399 ساعت : ۱۳:۳۷ کیلوگرم 21,500تومان یکشنبه1399/8/25 300تومان 0.01% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-