پروفیل گروه صنعتی یاران

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت پروفیل2 گروه صنعتی یاران 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۳:۴۵ کیلوگرم 22,500تومان چهارشنبه1399/12/6 -200تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل4 گروه صنعتی یاران 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۳:۴۵ کیلوگرم 21,000تومان چهارشنبه1399/12/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 گروه صنعتی یاران 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۳:۴۵ کیلوگرم 21,000تومان چهارشنبه1399/12/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل3 گروه صنعتی یاران 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۳:۴۵ کیلوگرم 21,000تومان چهارشنبه1399/12/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل3 گروه صنعتی یاران 5 اسفند 99 5اسفند1399 ساعت : ۱۳:۵۳ کیلوگرم 21,000تومان سه شنبه1399/12/5 500تومان 0.02% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 گروه صنعتی یاران 5 اسفند 99 5اسفند1399 ساعت : ۱۳:۵۳ کیلوگرم 21,000تومان سه شنبه1399/12/5 500تومان 0.02% مشاهده
قیمت پروفیل4 گروه صنعتی یاران 5 اسفند 99 5اسفند1399 ساعت : ۱۳:۵۳ کیلوگرم 21,000تومان سه شنبه1399/12/5 500تومان 0.02% مشاهده
قیمت پروفیل2 گروه صنعتی یاران 5 اسفند 99 5اسفند1399 ساعت : ۱۳:۵۳ کیلوگرم 22,700تومان سه شنبه1399/12/5 700تومان 0.03% مشاهده
قیمت پروفیل2 گروه صنعتی یاران 21 بهمن 99 21بهمن1399 ساعت : ۱۴:۱۸ کیلوگرم 22,000تومان سه شنبه1399/11/21 200تومان 0.01% مشاهده
قیمت پروفیل4 گروه صنعتی یاران 21 بهمن 99 21بهمن1399 ساعت : ۱۴:۱۸ کیلوگرم 20,500تومان سه شنبه1399/11/21 500تومان 0.03% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 گروه صنعتی یاران 21 بهمن 99 21بهمن1399 ساعت : ۱۴:۱۸ کیلوگرم 20,500تومان سه شنبه1399/11/21 500تومان 0.03% مشاهده
قیمت پروفیل3 گروه صنعتی یاران 21 بهمن 99 21بهمن1399 ساعت : ۱۴:۱۸ کیلوگرم 20,500تومان سه شنبه1399/11/21 500تومان 0.03% مشاهده
قیمت پروفیل3 گروه صنعتی یاران 20 بهمن 99 20بهمن1399 ساعت : ۱۴:۰۵ کیلوگرم 20,000تومان دوشنبه1399/11/20 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 گروه صنعتی یاران 20 بهمن 99 20بهمن1399 ساعت : ۱۴:۰۵ کیلوگرم 20,000تومان دوشنبه1399/11/20 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل4 گروه صنعتی یاران 20 بهمن 99 20بهمن1399 ساعت : ۱۴:۰۵ کیلوگرم 20,000تومان دوشنبه1399/11/20 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 گروه صنعتی یاران 20 بهمن 99 20بهمن1399 ساعت : ۱۴:۰۵ کیلوگرم 21,800تومان دوشنبه1399/11/20 300تومان 0.01% مشاهده
قیمت پروفیل2 گروه صنعتی یاران 19 بهمن 99 19بهمن1399 ساعت : ۱۴:۰۷ کیلوگرم 21,500تومان یکشنبه1399/11/19 -500تومان -0.02% مشاهده
قیمت پروفیل4 گروه صنعتی یاران 19 بهمن 99 19بهمن1399 ساعت : ۱۴:۰۷ کیلوگرم 20,000تومان یکشنبه1399/11/19 -200تومان -0.01% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 گروه صنعتی یاران 19 بهمن 99 19بهمن1399 ساعت : ۱۴:۰۷ کیلوگرم 20,000تومان یکشنبه1399/11/19 -200تومان -0.01% مشاهده
قیمت پروفیل3 گروه صنعتی یاران 19 بهمن 99 19بهمن1399 ساعت : ۱۴:۰۷ کیلوگرم 20,000تومان یکشنبه1399/11/19 -200تومان -0.01% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->