پروفیل صبح پارسیان

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت پروفیل2 صبح پارسیان 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۴:۳۱ کیلوگرم 22,300تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 صبح پارسیان 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۳:۴۳ کیلوگرم 22,300تومان چهارشنبه1399/12/6 -100تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 صبح پارسیان 5 اسفند 99 5اسفند1399 ساعت : ۱۴:۳۳ کیلوگرم 22,400تومان سه شنبه1399/12/5 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 صبح پارسیان 4 اسفند 99 4اسفند1399 ساعت : ۱۳:۲۶ کیلوگرم 22,400تومان دوشنبه1399/12/4 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 صبح پارسیان 3 اسفند 99 3اسفند1399 ساعت : ۱۳:۵۶ کیلوگرم 22,400تومان یکشنبه1399/12/3 -200تومان -0.01% مشاهده
قیمت پروفیل2 صبح پارسیان 2 اسفند 99 2اسفند1399 ساعت : ۱۴:۲۹ کیلوگرم 22,600تومان شنبه1399/12/2 -200تومان -0.01% مشاهده
قیمت پروفیل2 صبح پارسیان 30 بهمن 99 30بهمن1399 ساعت : ۱۲:۱۹ کیلوگرم 22,800تومان پنجشنبه1399/11/30 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 صبح پارسیان 29 بهمن 99 29بهمن1399 ساعت : ۱۵:۱۲ کیلوگرم 22,800تومان چهارشنبه1399/11/29 200تومان 0.01% مشاهده
قیمت پروفیل2 صبح پارسیان 28 بهمن 99 28بهمن1399 ساعت : ۱۳:۴۵ کیلوگرم 22,600تومان سه شنبه1399/11/28 -400تومان -0.02% مشاهده
قیمت پروفیل2 صبح پارسیان 27 بهمن 99 27بهمن1399 ساعت : ۱۴:۵۲ کیلوگرم 23,000تومان دوشنبه1399/11/27 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 صبح پارسیان 26 بهمن 99 26بهمن1399 ساعت : ۱۵:۳۱ کیلوگرم 23,000تومان یکشنبه1399/11/26 400تومان 0.02% مشاهده
قیمت پروفیل2 صبح پارسیان 25 بهمن 99 25بهمن1399 ساعت : ۱۵:۳۱ کیلوگرم 22,600تومان شنبه1399/11/25 600تومان 0.03% مشاهده
قیمت پروفیل2 صبح پارسیان 23 بهمن 99 23بهمن1399 ساعت : ۱۲:۳۳ کیلوگرم 22,000تومان پنجشنبه1399/11/23 300تومان 0.01% مشاهده
قیمت پروفیل2 صبح پارسیان 20 بهمن 99 20بهمن1399 ساعت : ۱۴:۲۳ کیلوگرم 21,700تومان دوشنبه1399/11/20 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 صبح پارسیان 19 بهمن 99 19بهمن1399 ساعت : ۱۳:۱۸ کیلوگرم 21,700تومان یکشنبه1399/11/19 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 صبح پارسیان 18 بهمن 99 18بهمن1399 ساعت : ۱۴:۲۹ کیلوگرم 21,700تومان شنبه1399/11/18 -500تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 صبح پارسیان 16 بهمن 99 16بهمن1399 ساعت : ۱۲:۳۳ کیلوگرم 22,200تومان پنجشنبه1399/11/16 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 صبح پارسیان 15 بهمن 99 15بهمن1399 ساعت : ۱۳:۴۷ کیلوگرم 22,200تومان چهارشنبه1399/11/15 -300تومان -0.01% مشاهده
قیمت پروفیل2 صبح پارسیان 14 بهمن 99 14بهمن1399 ساعت : ۱۴:۲۴ کیلوگرم 22,500تومان سه شنبه1399/11/14 500تومان 0.02% مشاهده
قیمت پروفیل2 صبح پارسیان 13 بهمن 99 13بهمن1399 ساعت : ۱۴:۳۲ کیلوگرم 22,000تومان دوشنبه1399/11/13 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->