قیمت پروفیل صبح پارسیان

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت پروفیل2 صبح پارسیان 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۳:۳۷ کیلوگرم 19,000تومان چهارشنبه1399/9/12 800تومان 0.04% مشاهده
قیمت پروفیل2 صبح پارسیان 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۳:۴۱ کیلوگرم 18,200تومان سه شنبه1399/9/11 250تومان 0.01% مشاهده
قیمت پروفیل2 صبح پارسیان 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۳:۵۹ کیلوگرم 17,950تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 صبح پارسیان 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۳:۰۹ کیلوگرم 17,950تومان یکشنبه1399/9/9 -850تومان -0.05% مشاهده
قیمت پروفیل2 صبح پارسیان 8 آذر 99 8آذر1399 ساعت : ۱۳:۳۴ کیلوگرم 18,800تومان شنبه1399/9/8 -200تومان -0.01% مشاهده
قیمت پروفیل2 صبح پارسیان 6 آذر 99 6آذر1399 ساعت : ۱۲:۱۸ کیلوگرم 19,000تومان پنجشنبه1399/9/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 صبح پارسیان 5 آذر 99 5آذر1399 ساعت : ۱۴:۲۴ کیلوگرم 19,000تومان چهارشنبه1399/9/5 -1000تومان -0.05% مشاهده
قیمت پروفیل2 صبح پارسیان 4 آذر 99 4آذر1399 ساعت : ۱۴:۱۰ کیلوگرم 20,000تومان سه شنبه1399/9/4 -700تومان -0.03% مشاهده
قیمت پروفیل2 صبح پارسیان 3 آذر 99 3آذر1399 ساعت : ۱۳:۲۵ کیلوگرم 20,700تومان دوشنبه1399/9/3 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 صبح پارسیان 2 آذر 99 2آذر1399 ساعت : ۱۴:۱۸ کیلوگرم 20,700تومان یکشنبه1399/9/2 -500تومان -0.02% مشاهده
قیمت پروفیل2 صبح پارسیان 1 آذر 99 1آذر1399 ساعت : ۱۳:۱۶ کیلوگرم 21,200تومان شنبه1399/9/1 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 صبح پارسیان 29 آبان 99 29آبان1399 ساعت : ۱۱:۲۹ کیلوگرم 21,200تومان پنجشنبه1399/8/29 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 صبح پارسیان 28 آبان 99 28آبان1399 ساعت : ۱۳:۱۹ کیلوگرم 21,200تومان چهارشنبه1399/8/28 -200تومان -0.01% مشاهده
قیمت پروفیل2 صبح پارسیان 27 آبان 99 27آبان1399 ساعت : ۱۳:۴۵ کیلوگرم 21,400تومان سه شنبه1399/8/27 -200تومان -0.01% مشاهده
قیمت پروفیل2 صبح پارسیان 26 آبان 99 26آبان1399 ساعت : ۱۳:۳۲ کیلوگرم 21,600تومان دوشنبه1399/8/26 -400تومان -0.02% مشاهده
قیمت پروفیل2 صبح پارسیان 25 آبان 99 25آبان1399 ساعت : ۱۳:۳۵ کیلوگرم 22,000تومان یکشنبه1399/8/25 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 صبح پارسیان 24 آبان 99 24آبان1399 ساعت : ۱۳:۵۵ کیلوگرم 22,000تومان شنبه1399/8/24 300تومان 0.01% مشاهده
قیمت پروفیل2 صبح پارسیان 20 آبان 99 20آبان1399 ساعت : ۱۳:۴۱ کیلوگرم 21,700تومان سه شنبه1399/8/20 700تومان 0.03% مشاهده
قیمت پروفیل2 صبح پارسیان 19 آبان 99 19آبان1399 ساعت : ۱۳:۴۶ کیلوگرم 21,000تومان دوشنبه1399/8/19 -500تومان -0.02% مشاهده
قیمت پروفیل2 صبح پارسیان 18 آبان 99 18آبان1399 ساعت : ۱۴:۰۱ کیلوگرم 21,500تومان یکشنبه1399/8/18 -1000تومان -0.04% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-