پروفیل تهران شرق

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت پروفیل4 تهران شرق 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۴:۱۱ کیلوگرم 21,000تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 تهران شرق 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۴:۱۱ کیلوگرم 21,000تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل3 تهران شرق 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۴:۱۱ کیلوگرم 21,000تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 تهران شرق 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۴:۱۱ کیلوگرم 22,500تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 تهران شرق 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۳:۴۵ کیلوگرم 22,500تومان چهارشنبه1399/12/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل3 تهران شرق 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۳:۴۵ کیلوگرم 21,000تومان چهارشنبه1399/12/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 تهران شرق 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۳:۴۵ کیلوگرم 21,000تومان چهارشنبه1399/12/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل4 تهران شرق 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۳:۴۵ کیلوگرم 21,000تومان چهارشنبه1399/12/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل4 تهران شرق 5 اسفند 99 5اسفند1399 ساعت : ۱۴:۱۳ کیلوگرم 21,000تومان سه شنبه1399/12/5 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 تهران شرق 5 اسفند 99 5اسفند1399 ساعت : ۱۴:۱۳ کیلوگرم 21,000تومان سه شنبه1399/12/5 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل3 تهران شرق 5 اسفند 99 5اسفند1399 ساعت : ۱۴:۱۳ کیلوگرم 21,000تومان سه شنبه1399/12/5 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 تهران شرق 5 اسفند 99 5اسفند1399 ساعت : ۱۴:۱۳ کیلوگرم 22,500تومان سه شنبه1399/12/5 -300تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 تهران شرق 4 اسفند 99 4اسفند1399 ساعت : ۱۳:۵۷ کیلوگرم 22,800تومان دوشنبه1399/12/4 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل3 تهران شرق 4 اسفند 99 4اسفند1399 ساعت : ۱۳:۵۷ کیلوگرم 21,000تومان دوشنبه1399/12/4 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 تهران شرق 4 اسفند 99 4اسفند1399 ساعت : ۱۳:۵۷ کیلوگرم 21,000تومان دوشنبه1399/12/4 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل4 تهران شرق 4 اسفند 99 4اسفند1399 ساعت : ۱۳:۵۷ کیلوگرم 21,000تومان دوشنبه1399/12/4 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل4 تهران شرق 3 اسفند 99 3اسفند1399 ساعت : ۱۳:۵۹ کیلوگرم 21,000تومان یکشنبه1399/12/3 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 تهران شرق 3 اسفند 99 3اسفند1399 ساعت : ۱۳:۵۹ کیلوگرم 21,000تومان یکشنبه1399/12/3 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل3 تهران شرق 3 اسفند 99 3اسفند1399 ساعت : ۱۳:۵۹ کیلوگرم 21,000تومان یکشنبه1399/12/3 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 تهران شرق 3 اسفند 99 3اسفند1399 ساعت : ۱۳:۵۹ کیلوگرم 22,800تومان یکشنبه1399/12/3 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->