قیمت پروفیل تهران شرق

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت پروفیل2 تهران شرق 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۳:۳۹ کیلوگرم 19,100تومان سه شنبه1399/9/11 800تومان 0.04% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 تهران شرق 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۳:۳۹ کیلوگرم 18,100تومان سه شنبه1399/9/11 800تومان 0.05% مشاهده
قیمت پروفیل3 تهران شرق 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۳:۳۹ کیلوگرم 18,100تومان سه شنبه1399/9/11 800تومان 0.05% مشاهده
قیمت پروفیل4 تهران شرق 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۳:۳۹ کیلوگرم 18,100تومان سه شنبه1399/9/11 800تومان 0.05% مشاهده
قیمت پروفیل2 تهران شرق 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۴:۰۲ کیلوگرم 18,300تومان دوشنبه1399/9/10 -200تومان -0.01% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 تهران شرق 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۴:۰۲ کیلوگرم 17,300تومان دوشنبه1399/9/10 -200تومان -0.01% مشاهده
قیمت پروفیل3 تهران شرق 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۴:۰۲ کیلوگرم 17,300تومان دوشنبه1399/9/10 -200تومان -0.01% مشاهده
قیمت پروفیل4 تهران شرق 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۴:۰۲ کیلوگرم 17,300تومان دوشنبه1399/9/10 -200تومان -0.01% مشاهده
قیمت پروفیل2 تهران شرق 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۳:۱۴ کیلوگرم 18,500تومان یکشنبه1399/9/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 تهران شرق 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۳:۱۴ کیلوگرم 17,500تومان یکشنبه1399/9/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل3 تهران شرق 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۳:۱۴ کیلوگرم 17,500تومان یکشنبه1399/9/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل4 تهران شرق 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۳:۱۳ کیلوگرم 17,500تومان یکشنبه1399/9/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 تهران شرق 8 آذر 99 8آذر1399 ساعت : ۱۳:۳۰ کیلوگرم 18,500تومان شنبه1399/9/8 -500تومان -0.03% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 تهران شرق 8 آذر 99 8آذر1399 ساعت : ۱۳:۳۰ کیلوگرم 17,500تومان شنبه1399/9/8 -800تومان -0.04% مشاهده
قیمت پروفیل3 تهران شرق 8 آذر 99 8آذر1399 ساعت : ۱۳:۲۹ کیلوگرم 17,500تومان شنبه1399/9/8 -800تومان -0.04% مشاهده
قیمت پروفیل4 تهران شرق 8 آذر 99 8آذر1399 ساعت : ۱۳:۲۹ کیلوگرم 17,500تومان شنبه1399/9/8 -800تومان -0.04% مشاهده
قیمت پروفیل2 تهران شرق 6 آذر 99 6آذر1399 ساعت : ۱۲:۱۷ کیلوگرم 19,000تومان پنجشنبه1399/9/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 تهران شرق 6 آذر 99 6آذر1399 ساعت : ۱۲:۱۷ کیلوگرم 18,300تومان پنجشنبه1399/9/6 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت پروفیل3 تهران شرق 6 آذر 99 6آذر1399 ساعت : ۱۲:۱۷ کیلوگرم 18,300تومان پنجشنبه1399/9/6 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت پروفیل4 تهران شرق 6 آذر 99 6آذر1399 ساعت : ۱۲:۱۷ کیلوگرم 18,300تومان پنجشنبه1399/9/6 100تومان 0.01% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-